Archives par mot-clé : Xua va Nay

100 năm ngày khởi nghĩa vua Duy Tân (1916-2016)

[ndlr] Célébration cette année du centenaire de la révolte de l’Empereur Duy Tân en 1916. La revue d’histoire Tạp chí Xưa và Nay y consacre sa une ainsi que deux articles et une double page centrale illustrée. Présentation et sommaire ci-dessous.

100 năm ngày khởi nghĩa vua Duy Tân

Giữa năm 1916, chiến tranh thế giới thứ Nhất ngày càng trở nên khốc liệt. Ở Pháp, trận chiến giữa Pháp và Đức vẫn đang tiếp diễn, chưa phân thắng bại, tình hình thế giới lúc đó rất căng thẳng. Bấy giờ tại Việt Nam,vua Duy Tân (ở ngôi 1907-1916) đã được 16 tuổi; dù tuổi còn trẻ, nhưng nhà vua tỏ ra rất thông minh, thường làm thơ và câu đối chất chứa nghĩa khí, do đó, một số sĩ phu như Trần Cao Vân, Thái Phiên, Lê Ngung, Lê Dương…và một số nhà yêu nước ở Quảng Nam, Quảng Ngãi chú ý, muốn nhân thời cơ rất thuận lợi là Pháp đang bận rộn ở chính quốc để cùng nhà vua lên kế hoạch kháng Pháp, giành lại độc lập cho Việt Nam.

Xua&Nay_469_3-2016Xua&Nay_469_3-2016_mucluc

Voir aussi la page Facebook de la revue.