Archives par mot-clé : Viêt-Nam

Emmanuel Poisson : Quan và Lại ở Miền Bắc Việt Nam [parution]

[ndlr] Signalement de la réédition en vietnamien de l’ouvrage de référence d’Emmanuel Poisson. Présentation de l’éditeur.

Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam

Từ ba thập niên trở lại đây, nếu như xã hội học lịch sử về các nền văn minh Đông Á đạt được tiến bộ đáng kể, thì chủ yếu là trong việc nghiên cứu các tầng lớp bình dân hay tầng lớp tư sản lớn thời hiện đại. Ngược lại, tầng lớp thượng lưu xưa, những giai cấp hay thành phần xã hội thống trị, vẫn còn nằm quá lâu trong bóng tối, bắt đầu từ các quan chức cao cấp của các nước thuộc văn minh Trung Hoa, chưa bao giờ trở thành đối tượng nghiên cứu có qui mô lớn, kể từ những nghiên cứu của Ch’ü T’ung-tsu (Cù Đồng Tổ), Étienne Balazs và Robert Hartwell, cho đến những khảo cứu gần đây của Pierre-Étienne Will, Paul Smith và Christian Lamouroux, nếu không kể đến các công trình Trung Hoa và Nhật Bản [1] .

Về chế độ quan trường nhà nước ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Việt Nam xưa, hiểu biết của chúng ta đặc biệt hãy còn khiêm tốn. Bằng chứng là những hình ảnh tập thể ngày nay vẫn luôn chịu ảnh hưởng của cách đọc và những định đề thừa kế của nền sử học thuộc địa và các nhà truyền giáo, cũng như nền sử học mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa của Việt Nam thế kỷ XX. Những nhận định này, trừ một vài biệt lệ đáng kể và sự khác biệt của một số người khởi xướng trong các thế kỷ XVIII và XIX, còn thì thường được diễn giải, thậm chí là áp đặt, theo mô hình khuôn mẫu của một nền quan lại thối nát và bất lực, trì trệ và xơ cứng, tê liệt trong bảo thủ, cứng nhắc và cổ lỗ. Nói chung, những cuộc điều tra về truyền thống hành chính Viễn Đông chỉ bó hẹp, ít ra là đến thời gian gần đây, trong các quan lại chính thức, và nhiều khi chỉ là mô tả thiết chế của cách thức đào tạo và tuyển dụng – bằng con đường thi cử hay bằng xuy cử – cũng như sự vận hành của bộ máy hành chính mà bản thân nó khá phức tạp.

Kết quả của những nghiên cứu hiện có là đáng kể. Nhưng nói thật ra, những công trình nghiên cứu trong tay ta, có ý định khoanh lại diện mạo xã hội học của chế độ hành chính xưa và nay, trong hai lĩnh vực dân sự và quân sự, vẫn còn ít, và hơn nữa, trong trường hợp Việt Nam, thường bỏ qua tầm vóc hiện đại, thực tế hơn người ta vẫn nói. Còn những công trình tìm cách đi sâu vào cơ chế vận hành giữa bộ máy hành chính và các thành phần xã hội mà nó cai trị, đặc biệt là những thuộc viên đảm nhiệm công việc thường ngày, “hệ thống lại viên” mà công trình này nhắc đến, thì lại càng hiếm hơn. Đấy là chưa nói đến khía cạnh địa lý lịch sử của nền hành chính vẫn còn ít được biết đến, chí ít thì cũng chưa có gì chắc chắn. Đấy là những chủ đề cơ bản của cuốn sách tiên phong này. Nó đề cập trong bối cảnh xứ Bắc Kỳ, khi kết thúc nền độc lập của Đại Nam (tên gọi thời đó của nước Việt Nam ngày nay), và trong bốn thập niên đầu của nền bảo hộ Pháp, giai đoạn bản lề trong đó công thức chính trị của chế độ thuộc địa ở Đông Dương đang được tìm kiếm và hoàn thành việc chuyển từ “chế độ quan lại thời chinh phục” sang một “chế độ quan lại thời quản lý”.

Những đóng góp của công trình này là khá mới mẻ. Trước hết là sự phong phú của tư liệu đầu tay, bằng chữ Hán, chữ Việt hay chữ Pháp, đã được khai thác kiên nhẫn, tập hợp và xử lý ở đây. Đặc biệt đấy là những phông riêng của kinh lược Bắc Kỳ và phông của thống sứ Bắc Kỳ được bảo quản tại Lưu trữ Quốc gia Hà Nội, mà những hồ sơ hành trạng đã cung cấp nhiều yếu tố phong phú cho công trình lịch sử đầu tiên mang tính xã hội học về chế độ quan lại Bắc Việt Nam đầu thế kỷ 20 này. Dưới ánh sáng nguồn tư liệu của triều đình và những công trình gần đây của các nhà sử học Việt Nam, hai chương đầu cuốn sách dựa vào việc nghiên cứu cực kỳ chính xác tính phức tạp của cấu trúc hành chính xưa, về cách thức đào tạo và tập sự, về thể thức chi trả lương bổng và thang bậc thăng tiến, về nền văn hoá riêng biệt và truyền thống triều đình trong việc cải tổ thường xuyên dưới các triều Lê và Nguyễn.

Source : Nhà Xuất Bản Tri Thức

Johann Grémont : Maintenir l’ordre aux confins de l’Empire [parution]

[ndlr] Signalement de la publication de la thèse remaniée de Johann Grémont. Présentation de l’éditeur.

Réf. : Johann Grémont, Maintenir l’ordre aux confins de l’Empire. Pirates, trafiquants et rebelles entre Chine et Viêt Nam 1895-1940, Paris : Maisonneuve et Larose nouvelle édition, coll. « Asie en perspective », 2018.

La collection Asie en perspective est dirigée par Eric Guerassimoff et Emmanuel Poisson.

Des manuels de géographie aux planisphères de l’École de la République, l’Indochine coloniale affiche sur des aplats rassurants une autorité dont les contours clairement définis s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. En réalité l’affirmation de la France sur les confins du Tonkin à partir des années 1880 fut le fruit d’une entreprise diplomatico-militaire délicate et de longue haleine dans un environnement troublé.

Depuis la moitié du XIXe siècle, la région frontalière bordant le Céleste empire échappe à l’autorité nominale de la cour de Huế qui s’appuyait traditionnellement sur les gardiens traditionnels des marches issus des grands lignages autochtones pour garantir une stabilité mise à mal sous la pression des bandes chinoises. L’autorité des empereurs Nguyễn s’efface au profit de l’ordre colonial, nouveau garant de la paix et de la stabilité sur la frontière sino-vietnamienne.

Épaulés par leurs partisans, les officiers français, basés dans un chapelet de postes, luttent en collaboration avec leurs homologues situés du côté chinois contre toutes les formes de crimes se jouant de la frontière. C’est cette histoire du maintien de l’ordre sur les confins de l’Empire par les autorités coloniales qui est l’objet de ce livre. Fruit d’une thèse de doctorat, il vise à restituer l’architecture destinée à préserver l’ordre public sur la frontière sino-vietnamienne, cerner le dynamisme des illégalismes transfrontaliers, du banditisme aux trafics en passant par les rébellions, et étudier la manière dont les pouvoirs publics tentent d’apporter une réponse à cette criminalité bordant la région frontalière.

L’auteur : Enseignant de formation, Johann Grémont  a vécu et travaillé au Vietnam dans le cadre de la coopération décentralisée. Désormais attaché d’administration centrale, il poursuit ses recherches autour de la frontière et du maintien de l’ordre dans les colonies à la confluence de l’histoire culturelle et quantitative.

Source : Hémisphère éditions

Image « à la une » : Pirates chinois venus en parlementaires à Bao-Ha, tiré de Léon-Xavier Girod, Dix Ans de Haut-Tonkin, édité chez Alfred Mame & fils à Tours, 1899.

Vietnam : la calamité du plastique [No Comment]

[ndlr] A voir sur Euronews. Série No Comment.

Vietnam : la calamité du plastique

Le Vietnam est le quatrième plus grand pays contributeur à la pollution maritime par le plastique, d’après une étude de l’Université de Géorgie.

Nhung Tuyet Tran : Familial Properties: Gender, State, and Society in Early Modern Vietnam, 1463–1778 [parution]

[ndlr] Nouvelle parution. Présentation de l’éditeur.

Familial Properties: Gender, State, and Society in Early Modern Vietnam, 1463–1778

Nhung Tuyet Tran

Familial Properties is the first full-length history of Vietnamese gender relations in the precolonial period. Author Nhung Tuyet Tran shows how, despite the bias in law and practice of a patrilineal society based on primogeniture, some women were able to manipulate the system to their own advantage. Women succeeded in taking pragmatic advantage of socioeconomic turmoil during a time of war and chaos to acquire wealth and, to some extent, control what happened to their property.

Drawing from legal, literary, and religious sources written in the demotic script, classical Chinese, and European languages, Tran argues that beginning in the fifteenth century, state and local communities produced laws and morality codes limiting women’s participation in social life. Then in the seventeenth and eighteenth centuries, economic and political turmoil led the three competing states—the Mac, Trinh, and Nguyen—to increase their military service demands, producing labor shortages in the fields and markets of the countryside. Women filled the vacuum left by their brothers, husbands, and fathers, and as they worked the lands and tended the markets, they accumulated monetary capital. To protect that capital, they circumvented local practice and state law guaranteeing patrilineal inheritance rights by soliciting the cooperation of male leaders. In exchange for monetary and landed donations to the local community, these women were elected to become spiritual patrons of the community whose souls would be forever preserved by collective offering.

By tracing how the women, local leaders, and court elites negotiated gender models to demarcate their authority, Tran demonstrates that despite the Confucian ethos of the times, survival strategies were able to subvert gender norms and create new cultural models. Gender, thus, as a signifier of power relations, was central to the relationship between state and local communities in early modern Vietnam. Rich and detailed in its use of documentary evidence from a range of archives, this work will be of great interest to scholars of Southeast Asian history and the comparative study of gender.

Source : University of Hawai’i Press

Au Vietnam, de l’art dans les couloirs de la mort [L’Express]

[ndlr] La situation des condamnés à mort au Viêt-Nam, un sujet dont on parle peu. A lire.

Au Vietnam, de l’art dans les couloirs de la mort

Hanoï – Depuis les cellules d’isolement des prisons du Vietnam où les condamnés à mort sont enchaînés, des détenus se sont mis à fabriquer des figurines en plastique pour meubler l’attente – et envoyer, par des moyens détournés, des signes de vie à leurs proches.

Des rennes, des roses, des coeurs ou des poissons de la taille d’une paume de main tout en plastique…

Les loisirs comme les arts plastiques ne sont pourtant pas au programme dans les couloirs de la mort vietnamiens, contrairement aux prisons classiques où la fabrication d’objets artisanaux est courante. Les conditions de vie des condamnés à mort sont particulièrement dures: les détenus jugés dangereux ne sont détachés de leurs chaînes qu’un quart d’heure par jour pour faire leur toilette.

Mais certains d’entre eux ont réussi malgré tout à fabriquer en secret ces petits animaux à partir de sacs en plastique mis au rebut par d’autres détenus.

« Chaque fois que nous recevons les cadeaux de mon fils, j’ai l’impression qu’il est là avec moi, comme s’il était rentré chez lui« , confie Nguyen Truong Chinh, le père de l’un d’eux.

Son fils de 35 ans, Chuong, condamné pour le meurtre d’un policier, fait partie des centaines de condamnés patientant dans le couloir de la mort au Vietnam, d’après des chiffres du ministère de la Sécurité publique, publiés l’an passé.

Lire la suite : L’Express, 29/05/2018.

Photo « à la une » : Nguyen Truong Chinh montre des figurines en plastique envoyées par son fils depuis le couloir de la mort au Vietnam, le 24 avril 2018 © AFP / Nhac NGUYEN

 

IAO : Recherches sur l’Asie – Périodiques en ligne

[ndlr] Pour s’y retrouver dans les multiples publications sur l’Asie, Zhang Yu, documentaliste à l’IAO, a conçu une liste de périodiques en ligne très utile pour la recherche.

Cette rubrique propose à nos chercheurs, étudiants et lecteurs une liste de périodiques en ligne consultables selon des modalités différentes.

Asie
Chine
Japon
Vietnam

A découvrir sur le site de l’IAO.

Biterrois : l’indignation, un sentiment qui mène la vie d’André Menras

[ndlr] A l’occasion de la projection du nouveau film documentaire d’André Menras sur les plongeurs vietnamiens en Mer de Chine, rappelons ce portrait en ligne, publié par Emmanuelle Boillot du Midi Libre début janvier 2018.

André Menras a toujours la même énergie, celles de l’indignation et de l’humanité qui l’habitent depuis plus de 70 ans. Il est allé à la rencontre de pêcheurs vietnamiens menacés par la Chine.

Enfant du Faubourg, aujourd’hui Sauviannais, André Menras a toujours la même énergie, celles de l’indignation et de l’humanité qui l’habitent depuis plus de 70 ans. « La bête a vieilli mais les gènes n’ont pas changé », dit-il en souriant malicieusement.

Joueur de rugby, aimant faire la fête avec les copains et parfaitement ignorant de la chose politique, il s’est trouvé projeté, à 21 ans, dans un monde d’horreur, de violence et d’injustice. « Après avoir fait l’école normale à Montpellier, je suis parti enseigner le français en coopération à Da Nang dans le centre du Vietnam, puis à Saïgon. C’était en 1968, la guerre faisait rage et cela a été un véritable choc. On croisait des corps dépecés, sur les bords des chemins, que les gens qui passaient n’osaient pas reconnaître, par peur. C’était insupportable. »

[…]

Il a filmé Les Chevaliers des sables jaunes en vivant avec eux, sur leur bateau, pendant 25 jours, un quotidien épuisant, toujours aux aguets des navires chinois. Mais pour une bonne pêche qui a rapporté à chacun des 15 Vietnamiens 700 €, soit trois fois le salaire moyen.

« Eux, ils cueillent le poisson, c’est leur gagne-pain. Ils descendent en respirant un air vicié envoyé par un compresseur. Il faut une prise de conscience internationale. La Chine peut sortir tous ses navires de guerre, elle n’empêchera pas les pêcheurs d’aller dans cette zone ancestrale. »

Lire la suite : Midi Libre

Interview de 2014 en vietnamien dans laquelle André Menras revient sur sa trajectoire des années de guerre à la Mer de Chine :

Image « à la une » : André Menras en compagnie des pêcheurs et plongeurs en Mer de Chine © DR

Philippe Papin : Les fraternités [parution]

[ndlr] Notre collègue et ami Philippe Papin propose un roman mémoriel de l’Indochine au Vietnam. Présentation de l’éditeur.

Un vieil homme s’en retourne au Vietnam, son pays natal, afin de comprendre les drames de son histoire familiale et personnelle.

Ni autochtone, ni colonial, c’est lui, Do Thai de son nom de guerre, le Juif français persécuté qui a rallié le communisme avant d’achever sa course en paria du Parti.

Source : Les Belles Lettres

Perspective historique des relations franco-vietnamiennes

[ndlr] Discours d’ouverture de l’historien François Guillemot à l’occasion de la journée Anniversaire des relations France – Vietnam organisée à Paris par l’Asia Centre le lundi 9 avril 2018.

Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis,

Il m’est donné pour tâche aujourd’hui d’introduire cette demi-journée de réflexion en rappelant brièvement quelques aspects de la longue relation historique et humaine entre nos deux pays. Permettez-moi de m’adresser à vous avec un regard d’historien et non celui d’un diplomate afin de mieux comprendre pourquoi la relation franco-vietnamienne construite sur des décennies et consolidée par le partenariat stratégique de septembre 2013 conserve intrinsèquement une certaine fragilité. Il ne s’agit pas ici dans cette courte introduction de faire acte d’un devoir de mémoire, qui rappelle le débat véhément de 2005 sur la colonisation, mais d’un nécessaire « devoir d’histoire » pour reprendre le mot de Claude Liauzu (1940-2007). Je vais brosser en dix minutes et à grand traits cette relation, ce continuum, qui à mon sens ne débute pas en 1973 mais plus d’un siècle et demi avant. Au milieu du XIXe siècle, cette histoire débute dans le fracas des armes, par un drame, une agression que les écrivains français de la fin du XIXe siècle qualifiaient déjà de guerre : guerre du Tonkin, guerre en Annam, bataille de Chi Hoa… Il faut se rappeler ici des oraisons funèbres du lettré Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), au sujet de sa patrie perdue. Les premières interactions entre nos deux pays furent douloureuses, faites de haine, de méfiance mais aussi d’amitié.

La France, vous le savez tous, a une longue histoire commune avec le Viêt-Nam. Elle a accompagné l’avènement de l’empereur Gia Long avant de prendre les armes de la conquête contre la dynastie des Nguyễn. Le pays Việt Nam puis Đại Nam a été démantelé et des traités inégaux ont été signés. Une politique d’entente franco-vietnamienne ou « franco-annamite » (selon la terminologie de l’époque), si présente dans le discours colonial, n’a pas revêtu la dimension escomptée. Pourtant un « Viêt-Nam français », sur quatre générations, a émergé de la colonisation dans une histoire qui ne fut pas à part égale. Phạm Quỳnh (1892-1945), Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), Ngô Tất Tố (1894-1954) et bien d’autres furent des passeurs entre nos deux cultures et dans une certaine mesure Phan Châu Trinh (1872-1926), Phan Bội Châu (1867-1940, avec son texte Pháp – Việt đề huề luận de 1918), Nguyễn An Ninh (1900-1943) et Nguyễn Ái Quốc (1890-1969, le futur Hồ Chí Minh) également. Mais la marge de manœuvre de cette élite franco-vietnamienne a été toujours réduite par les rappels à l’ordre colonial dans une relation inégale. Sans soutien aux premiers démocrates, aux républicains modérés, face à la surdité du pouvoir colonial sur la réforme politique, le radicalisme a emporté la nouvelle vague des années vingt pourtant nourrie aux idéaux de liberté, égalité et de fraternité et justement soucieuse de lutter pour ces droits1. Elle y accéda pour partie par la révolution.

L’incompréhension ou la volonté de nier le fait indépendantiste a mené à la guerre. Mais malgré les flammes, des liens d’amitié sont restés et la position de la France s’est rangée du côté de la République démocratique du Viêt-Nam (RDVN) pendant la guerre fratricide dans un Viêt-Nam divisé. Le discours impérial de De Gaulle du 24 mars 1945 a été effacé par celui de Phnom Penh en 1966 du même homme (contre la guerre du Viêt-Nam). Les accords de paix de la seconde guerre d’Indochine ont été discutés et signés en France. La réunification du Viêt-Nam en 1976 devait permettre un nouveau départ, rapidement contraint par la troisième guerre d’Indochine. La relation franco-vietnamienne s’illustrait alors par l’action des courageux « french doctors » investis dans le sauvetage des boat people en Mer de Chine. L’image des années 1980 fut brouillée. On se souvient des tentatives désespérées de Laurent Fabius et d’intellectuels renommés pour sauver la tête de Trần Văn Bá (1945-1985), condamné à mort par Hanoi pour fait de résistance armée2. L’avènement du Renouveau (Đổi mới), suite à une autocritique générale du Parti communiste vietnamien (PCV), a été salvateur, tout était à reconstruire avec un nouveau paradigme. La révolution pragmatique remplaçait la révolution totalitaire. Trente ans après, les efforts réalisés sont impressionnants3. Mais là encore, la France très impliquée au début des années quatre-vingt-dix « a perdu pied », ce que souligne les experts, face aux investissements massifs venus d’Asie et au retour des États-Unis4.

En quelques dates clés, rappelons les visites d’un chef d’État français au Viêt-Nam : François Mitterrand en février 1993, Jacques Chirac, par deux fois, en 1997 et en 2004, François Hollande en septembre 2016 et Emmanuel Macron dans un futur proche suite à l’invitation de Nguyễn Phú Trọng (né en 1944), secrétaire général du PCV. Du côté de la République socialiste du Viêt-Nam, on peut citer les visites de quelques dignitaires importants du régime : Phạm Văn Đồng (1906-2000) en 1977, Võ Văn Kiệt (1922-2008) en 1993,  Trần Đức Lương (né en 1937) en 2002, Nông Đức Mạnh (né en 1940) en 2005, Nguyễn Tấn Dũng (né en 1949) en 2007, 2013 et 2015 et Nguyễn Phú Trọng en 20185. Depuis ce recentrage vietnamien sur l’Asie, où en est-on ? Le partenariat stratégique a été signé le 25 septembre 2013 pour consolider nos relations sur tous les plans6. La France n’est plus seule. Elle interagit au sein de l’Union européenne (UE) et cette dernière est désormais bien présente au Viêt-Nam en tant que troisième partenaire commercial après la Chine populaire et les États-Unis. Des accords ont été signés depuis 2015 : accord de libre-échange Union Européenne Viêt Nam (en cours de ratification), accord de partenariat et de coopération bilatérale (1er octobre 2016), et dialogue bilatéral sur les droits de l’homme (dernière session en décembre 2017) ; aide au développement 2014-2020 pour un montant estimé à 400 millions d’euros. C’est dans ce cadre que s’inscrit désormais notre relation.

Cependant, deux images négatives persistent et signent dans le champ de nos interactions. L’une véhiculée par les courants les plus à droite de l’échiquier politique hexagonal donne à croire que la colonisation fut une grande aventure héroïque, globalement positive dans la ligne droite des prétentions civilisatrices de la France du XIXe siècle lorsque celle-ci fut confrontée à la culture millénaire et impériale vietnamienne. Dans cette présentation idéalisée7 on oublie les larmes, l’humiliation et le sang. Cette perspective et cette méconnaissance de l’histoire globale débouche parfois sur un désintérêt pour le Viêt-Nam actuel. La seconde image, plus prégnante et largement relayée par les moyens de communication d’aujourd’hui est celle de la République socialiste du Viêt-Nam avec ses procès politiques à répétition, infligeant notamment des peines très lourdes à des dissidents, des blogueurs ou des activistes sociaux en réseau, une image qui questionne les historiens et plus largement les citoyens de nos deux pays sur « l’État de droit socialiste »8. Ces deux volets, l’un, réminiscence d’un passé lointain, l’autre, illustration d’une pratique ancrée dans un système, constituent en quelque sorte une épine dans le pied de la relation construite et apaisée qu’entendent consolider les deux pays.

Ce dernier questionnement mis de côté, je vous laisse débattre de la renaissance économique et sociale impulsée depuis trente ans par le Renouveau, décrété par Nguyễn Văn Linh (1915-1998) lors du VIe Congrès du PCV en décembre 1986. Ce Renouveau dont il sera largement question ici doit être analysé de près avec ses succès et ses échecs ou à travers ses transformations encore inachevées. L’appel à un second Renouveau (à la fois politique et économique) est en effet dans l’air du temps comme le démontre les demandes récurrentes d’intellectuels vietnamiens. De même, les réalisations dans le cadre du partenariat stratégique signé il y a cinq ans doivent être décryptées sans complaisance. Et l’on pourra sûrement évoquer ici les échanges scientifiques et universitaires mis en œuvre ou en projet. Je laisse le soin aux intervenants de nous apporter quelques lumières sur la nouvelle étape européo-vietnamienne qui s’amorce et que l’on souhaite pérenne et plus fructueuse9. Je vous remercie de votre attention.

François Guillemot, IAO / ENS de Lyon, 09/04/2018

MàJ du 11/04/2018.

Notes

 1. Cf. Christopher Goscha, The Penguin history of Modern Vietnam, London, Penguin Books, Allen Lane, 2016, « The failure of Colonial Republicanism », p. 127-156 []
 2. La généalogie de ce résistant anti-communiste est une histoire franco-vietnamienne : son grand-oncle Bùi Quang Chiêu (1872-1945), fondateur du parti constitutionnaliste, fut assassiné en septembre 1945 par le Viêt-Minh, son père Trần Văn Văn (1908-1966), député de l’Assemblée constituante de la République du Viêt-Nam, fut assassiné par un commando Viêt-Công à Saigon en décembre 1966 et Tran Van Ba lui-même fut exécuté à Hô Chi Minh-Ville le 8 janvier 1985 malgré les vives protestations de la France []
 3. Sur ce sujet, voir l’exposé très complet de Jean-Philippe Eglinger, « L’économie », in Benoît de Tréglodé (dir.), Histoire du Viêt-Nam de la colonisation à nos jours, Paris, Éditions de la Sorbonne, coll. Libre cours, chapitre 5, p. 117-137 []
 4. Cf. pour la citation : « Pourquoi la France a perdu pied au Vietnam« , Les Échos, 27/03/2018 []
 5. Un Président de la République, trois Premiers ministres et deux Secrétaires généraux du PCV []
 6. Cf. « Relations bilatérales« , 16/03/2018. Pour une vue d’ensemble, voir l’article détaillé de Pierre Journoud, « France-Vietnam – Entre héritages de l’histoire et quête d’un nouveau souffle » sur Mémoires d’Indochine, 31/08/2016 []
 7. A titre d’exemple, voir le numéro spécial de Valeurs actuelles sur la colonisation française []
 8. Notons que des citoyens français ont été la cible ces dernières années de la répression politique : Pham Minh Hoang, expulsé le 25 juin 2017 ou dix ans plus tôt la militante pro-démocratie Nguyen Thi Thanh Van, arrêtée à Hô Chi Minh-Ville et accusée de terrorisme  []
 9. Étape cruciale aujourd’hui parasitée par l’affaire Trịnh Xuân Thanh et les récents procès politiques contre la dissidence comme le rappelle le journaliste indépendant Phạm Chí Dũng ; « EVFTA sẽ ra sao sau cú giáng án Hội Anh Em Dân Chủ?« , VOA, 10/04/2018 []

Les relations France – Vietnam – Asia Centre – lundi 9 avril 2018

[ndlr] Annonce d’une rencontre-débat. Présentation de l’Asia Centre.

A l’occasion du 45ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam (1973) et du 5ème anniversaire du Partenariat stratégique franco-vietnamien (2013), Asia Centre organise au printemps 2018 un colloque international d’une demi-journée sur les relations franco-vietnamiennes, qui réunira des diplomates et politiques (anciens et actuels) des deux pays, des chercheurs, académiques et experts des relations franco-vietnamiennes sur des sujets politique et diplomatique, économique, historique, culturel et scientifique.

Avec la participation de :

 • S.E Claude Blanchemaison (ambassadeur de France à Hanoi de 1989 à 1993, Gouverneur français de l’Asia Europe Foundation)
 • Mme Stéphanie Do (Députée, Présidente du groupe d’amitié France-Vietnam de l’Assemblée nationale)
 • M. Duong Van Quang (chercheur, ancien ambassadeur du Vietnam en France, à l’UNESCO et à la Francophonie)
 • Mme Tôn Nu Thi Ninh (ancienne ambassadrice du Vietnam à l’UE).

La liste complète des intervenants, le programme détaillé et les modalités d’inscription seront communiqués prochainement.

La conférence se tiendra en français, dans les Salons de la Maison de la Recherche de l’Inalco (2 rue de Lille, Paris 7), à partir de 13h30.

Source : Asia Centre

Compte-rendus en ligne de la conférence :