Archives par mot-clé : Tuoi Tre

Sử gia Nguyễn Thế Anh – Người truyền cảm hứng

Hommage en vietnamien de Nguyễn Quang Diệu paru sur Tuoi Tre Online le 27 mars 2023.

TTCT -Những đóng góp cho học thuật của sử gia Nguyễn Thế Anh xứng đáng là nguồn cảm hứng để hậu thế tiếp tục duy trì, nghiên cứu và học hỏi.

Tôi liên lạc với ông lần đầu vào tháng 9-2015, với đề xuất tái bản tác phẩm Việt Nam thời Pháp đô hộ nổi tiếng của ông. Dù đồng ý cho tái bản cuốn sách nhưng ông cũng lo lắng cho hiệu quả kinh doanh vì cuốn sách mới “được NXB Văn Học tái bản năm 2008, vậy thì có nên in lại nữa không?”, đồng thời lưu ý “trong ấn bản đầu (Lửa Thiêng, 1970) có vài lỗi ấn loát cần phải sửa”.

Cả ông và tôi đều hiểu rằng, với độ lùi lịch sử sau gần 50 năm kể từ lần in đầu tiên, tác phẩm cần có một số hiệu chỉnh. Một số đề xuất của tôi bị ông từ chối với lời giải thích kỹ càng và thấu rõ. 

Trong quá trình làm việc, xử lý bản thảo, ông luôn thể hiện sự cầu thị, lắng nghe và phản biện. Mọi thắc mắc của tôi đều được ông giải đáp, như khi tôi hỏi thông tin để bổ khuyết cho hồ sơ về hành trạng của ông.

Sau khi hồi hưu năm 2005, ông vẫn giữ thói quen đọc tài liệu, tin tức, trước hết là cho bản thân ông, sau đó chia sẻ cho một nhóm nhỏ nhiều thành phần, đa quốc gia, khi là một bài báo, khi là một đề tài nghiên cứu quan trọng. Ông rất nhiệt tình trả lời email dù là vấn đề nghiên cứu hay việc riêng, tận tình kết nối với các học giả khác, những người mà ông cho rằng có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc.

Nguyễn Thế Anh là một sử gia đứng ngoài chính trị. Trong học thuật, bút sử trung chính của ông thể hiện tính quan phương, tính khách quan trong sử học. 

Theo ông, lịch sử được viết ra không nên tồn tại như một tòa án, dẫu biết rất khó đặt chính trị sang một bên trong công việc của một nhà sử học. “Để có một cái nhìn chân thật của sử gia, tức là một cái nhìn tách rời với lập trường, chúng ta sẽ phải đợi rất lâu” ông nói.

Lire la suite / đọc thêm : Sử gia Nguyễn Thế Anh – Người truyền cảm hứng – Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) – Nguyễn Quang Diệu


Illustration “à la une” : photo Nguyễn Quang Diệu

Đại hội Đảng toàn quốc đưa phát huy dân chủ XHCN vào chủ đề

[ndlr] En ligne. Intéressant schéma paru dans le journal Tuổi Trẻ [Jeunesse] sur les participants et sur les objectifs du XIIe Congrès national. Tuổi Trẻ souligne que pour la première fois sera discutée “la mise en valeur de la démocratie socialiste”.

Quelques données :

  • 1510 délégués du Parti communiste vietnamien (PCV) participent au Congrès. Les 180 membres du Comité central seront désignés ainsi que les 20 suppléants. Le Congrès exposera le plan quinquennal de développement économique et social pour la période 2016-2020. Selon le règlement du parti, les congressistes choisiront les 200 membres du Comité central (Ban Chấp hành Trung ương) qui choisiront à leur tour les membres du bureau politique (PolitBuro / Bộ Chính trị, soit une quinzaine de membres du PCV). Le secrétaire général du PCV, issu du nouveau PolitBuro, sera alors désigné par le nouveau Comité central du PCV.
  • Parmi les 1510 participants, 197 sont actuellement membres ou membres suppléants du Comité central du Parti soit 13,05%, les délégués élus dans les Congrès des cellules du Parti dépendantes du Comité central sont au nombre de 1300, représentant 86,09% de l’ensemble. Les délégués désignés (non élus) sont au nombre de 13 soit 0,86%. Sur les 1510 délégués, 194 sont des femmes soit un pourcentage de 12,85%. Les délégués des minorités ethniques sont 174 soit un pourcentage de 11,52%. Les délégués représentants les Héros/héroïnes des forces armées populaires et Héros/héroïnes du travail sont 10 soit 0,66%. Les délégués enseignants et professeurs éminents (élite récompensée) sont au nombre de 20 soit 1,32%. Ceux issus du monde de la médecine sont au nombre de 15 soit 0,99%. Un délégué est issu du monde artistique soit 0,07%. Les professeurs d’université et professeur associé, y compris deux académiciens, sont 55. 241 délégués possèdent un doctorat et 511 autres une maîtrise. Parmi les 1.510 participants, 1.501 personnes ont un niveau avancé en théorie politique (99,4%). (source : ĐCSVN)

TTO – Sáng nay, 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bắt đầu diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đại hội kéo dài đến ngày 28-1.

TuoiTre_dai-hoi-dang-12Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Source : Tuoi Tre, 20/01/2016. © Tuoi Tre

Voir également : Một số thông tin trước phiên họp trù bị Đại hội XII của Đảng, ĐCSVN, 20/01/2016.