Archives par mot-clé : rencontre politique

Dân chủ hoá trong trong hiện tình đất nước và thế giới [Tân Đại Việt]

[ndlr] Annonce d’une rencontre politique organisée par le Parti Néo-Dai Viêt sur la démocratisation du Viêt-Nam au regard de la situation actuelle du pays et du monde.

Trân trọng kính mời:

Quý Ðồng Hương vui lòng đến tham dự:

Lễ Kỷ Niệm ngày Thành Lập Đảng Tân Đại Việt và

Hội Luận Chánh Trị với chủ đề:

“Dân chủ hoá trong trong hiện tình đất nước và thế giới”

 

Từ 01:00pm-04:30pm, Chủ Nhật 15 tháng 11 năm 2015

Được tổ chức tại: Westminster Community Civic Center, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683

Sự hiện diện của quý vị nói lên mối quan tâm đến vận mệnh Đất Nước và tạo sự phấn khởi cho các nhà dân chủ đang tranh đấu trong và ngoài nước, góp phần đưa đất nước tiến nhanh lên Tự do và Dân chủ.

Trân trọng kính mời.

Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt

Bác sĩ Mã Xái

 

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Đảng Tân Đại Việt và Hội Luận Chánh Trị 

* * *

I. Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Đảng Tân Đại Việt

01:00pm – 01:30pm:    Nghi thức khai mạc

01:30pm – 01:40pm:    Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt trình bày Ý Nghĩa về việc thành lập Đảng.

01:40pm – 02:00pm:    Phát biểu của đại diện các đoàn thể, tôn giáo, nhân sĩ

02:00pm -02:10pm:     Nghi thức dâng hương

II. Hội Thảo Chánh Trị

02:10pm – 02:25pm:    Đề tài “Biển Đông Và Vận Mệnh Dân Tộc”

  • Diễn giả: GS Nguyễn Văn Canh, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam, Học giả Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh Cách Mạng và Hòa Bình, Đại Học Stanford.

02:25pm – 02:40pm:    Đề tài “Vấn Nạn Tự Do Dân Chủ Trong Phát Triển Kinh Tế Tại Việt Nam”

  • Diễn giả: Ông Nguyễn Bá Lộc, Chuyên Gia Kinh Tế, Hội Trưởng Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ.

02:40pm – 02:55pm:    Đề tài “Vấn Đề Dân Chủ Hóa Trong Hiện Tình Đất Nước”

  • Diễn giả Ông Dương Tấn Hải, Cao Học Hành Chánh, Tổng Thư Ký Đảng Tân Đại Việt.

02:55pm – 04:05pm:    Phần Thảo Luận

04:05pm – 04:15pm:    Đúc kết của Chủ Tọa Đoàn

04:15pm – 04:20pm:    Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

*** Mọi chi tiết xin liên lạc với: Ông Lương Văn Tín, Trưởng Ban Tổ Chức, (714) 414-8640

Source : site Tan Dai Viet

En complément : Bác sĩ Mã Xái, 5002. Dân chủ hoá: Cách Mạng hay Diễn Biến Hoà Bình trong hiện tình đất nước và thế giới, Ba Sàm, 07/09/2015.