Archives par mot-clé : presse

Revue de presse – 14e Plénum du Comité central du Parti communiste du Viêt-Nam (11e mandat)

[ndlr] Liens vers les articles consacrés à la préparation du XIIe Congrès du Parti communiste vietnamien qui se déroulera du 21 au 28 janvier 2016 (journée préparatoire le 20 janvier). Sélection d’articles sur les enjeux du 14e Plenum (11-13 janvier) sous l’œil du PCV, des forces de sécurité et des commentateurs politiques ou des blogueurs. Spéculations, débats et prédictions sur les futurs « quatre piliers » de l’Etat-Parti vietnamien.

MàJ : 20/01/2016

Articles publiés le mardi 19 janvier 2016

AFP, Vietnam: effervescence avant un congrès du Parti communiste à l’issue incertaine, Le Parisien, 19/01/2016. A lire dans L’Express  également.

Anh Vũ, Tin đồn làm chao đảo Đại hội Đảng 12?, RFA, 19/01/2016.

VN và ĐH Đảng 12: Ai ‘đặc biệt’ hơn ai?, BBC Vietnamese, 19/01/2016.

EDA, Vietnam : le PC en congrès sur fond de crise interne, Asialyst, 19/01/2016.

Hà Sĩ Phu, Sự tranh quyền trong ĐCSVN trước mối nguy Trung Cộng, Anh Ba Sàm, 19/01/2016.

HRW kêu gọi VN ‘chấm dứt độc đảng’, BBC Vietnamese, 19/01/2016.

Kính Hòa, ĐCSVN sử dụng truyền thông phi chính thống?, RFA, 19/01/2016.

Nguyễn Đình Cống, Đại hội – những điều trái khoáy, Anh Ba Sàm, 19/01/2016.

Nguyễn Thị Từ Huy, Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không (III)?, RFA Blog, 19/01/2016. Voir aussi parties (I) ; (II) ; (IV).

Phuong Nguyen, Vietnam’s party congress has observers guessing, Nikkei Asian Review, 19/01/2016.

Thu Hà, Đánh dấu bước phát triển cao về dân chủ trong Đảng, ĐCSVN, 19/01/2016.

Thụy My, Dư luận sôi sục trước Đại hội Đảng Việt Nam, RFI, 19/01/2016.

TT Nguyễn Tấn Dũng giành ‘thắng lợi biểu tượng’ trước ông Trọng, VOA, 19/01/2016.

Việt Nam: Hãy tổ chức bầu cử để chọn lãnh đạo đất nước, Human Rights Watch, 19/01/2016. Lire en anglais : Vietnam: Hold Elections for Country’s Leaders

* * *

Articles publiés le lundi 18 janvier 2016

BDT, Góp ý về trả lời của ông Cù Huy Hà Vũ với Mặc Lâm của Đài Tiếng Nói Tự Do, Dan Luan, 18/01/2016.

Nguyễn Thanh Giang, Trông chờ ở Đại hội XII, Anh Ba Sàm, 18/01/2016.

Trần Diệu Chân, Yếu tố thắng thua giữa hai phe Trọng và Dũng trong Đại hội XII, Viet Tan, 18/01/2016.

Trần Đình Huỳnh, Thư gửi Đại hội 12, VietNamNet, 18/01/2016.

TT, Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh chủ chốt, Tuoi Tre, 18/01/2016.

Vũ Duy Phú, Kính gửi Anh Nguyễn Phú Trọng, Anh Ba Sàm, 18/01/2016.

* * *

Articles publiés le dimanche 17 janvier 2016

Bùi Tín, Cuộc đảo chính cung đình tiền Đại hội, VOA, 17/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm.

Nguyễn An Dân, ‘Đại hội 12: Cơ hội hiện vẫn là 50/50’, BBC Vietnamese, 17/01/2016 + ‘Tôi không tán thành nhiều quan điểm’, BBC Vietnamese, 17/01/2016

[Người Buôn Gió], Nguyễn Tấn Dũng đang đi về hướng dân chủ ?, Người Buôn Gió Blog, 17/01/2016.

[Người Đưa Tin], Sự thật về Hội Nghị TW 14: Nguyễn Phú Trọng bị vạch mặt là Trần Ích Tắc, Dan Luan, 17/01/2016.

Vũ Cao Phan, Thông điệp gửi ĐH12: ‘Không thể không cải cách!’, BBC Vietnamese, 17/01/2016.

* * *

Articles publiés le samedi 16 janvier 2016

Hoàng Dung, Người đấu tranh mong đợi gì ở Đại hội Đảng XII, RFA, 16/01/2016.

Mặc Lâm, Ý kiến TS Luật Cù Huy Hà Vũ về vai trò ông Nguyễn Tấn Dũng, RFA, 16/01/2016.

, Ngã ba đường của Đại Hội 12, BBC Vietnamese, 16/01/2016.

Việt Dũng, Không dễ cho ông Nguyễn Phú Trọng trong việc giành chiếc ghế Tổng Bí thư, Dan Luan, 16/01/2016.

Việt Hưng, Sẵn sàng mọi phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XII của Đảng, Công An Nhân Dân, 16/01/2016.

 * * *

Articles publiés le vendredi 15 janvier 2016

[Bạn đọc Danlambao], Lộ danh sách “tứ trụ” trên hệ thống màn hình sân bay Tân Sơn Nhất?, Dan Lam Bao, 15/01/2016.

Cù Huy Hà Vũ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc, VOA, 15/01/2016.

Đại hội 12: Báo phương Tây ‘vào cuộc’, BBC Vietnamese, 15/01/2016.

Lê Huy Văn, Phe Nguyễn Phú Trọng chơi trò nhiễu loạn thông tin về kết quả nhân sự!?, Dan Lam Bao, 15/01/2016. En anglais : List of “The Four Pillars” revealed on Tan Son Nhat Airport TV screens?

[Lê Quang Thưởng], Công tác nhân sự cần công khai, dân chủ hơn, Tuoi Tre, 15/01/2016.

[Người Quan Sát], Đống rác thông tin đội hại đảng, Dan Lam Bao, 15/01/2016.

Nguyễn Trung Chính, Đại hội XII sẽ khai mạc ngày 20/01/2016 trong bối cảnh nào?, Anh Ba Sàm, 15/01/2016.

Trung Điền, Nguyễn Tấn Dũng đã rút lui, Viet Bao, 15/01/2016. Repris sur le site du Viet Tan.

* * *

TuTruDCSVN
De source non-officielle sous forme de pronostic, les « quatre piliers » du régime à la sortie du vote secret du 14 janvier. De haut en bas et de gauche à droite : Nguyen Xuan Phuc deviendrait Premier ministre, Tran Dai Quang Président de la RSVN, Nguyen Phu Trong serait reconduit pendant un ou deux ans Secrétaire général du PCV et Nguyen Thi Kim Ngan, deviendrait présidente de l’Assemblée nationale de la RSVN. Info ou intox ?

Articles publiés le jeudi 14 janvier 2016

Kami, Cuộc đua chưa hết, song ông Nguyễn Tấn Dũng khó có thể trở thành Tổng BT, RFA Blog, 14/01/2016.

Kết quả bỏ phiếu tại hội nghị Trung ương 14, Anh Ba Sàm, 14/01/2016.

Jonathan D. London, Vietnam’s Leadership Succession Struggle, The Diplomat, 14/01/2016.

Mặc Lâm, Ý kiến của trí thức về chọn lựa bộ tứ, RFA, 14/01/2016.

Thấy gì qua kết quả Hội nghị TƯ14?, BBC Vietnamese, 14/01/2016.

Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 14 « đã thành công rất tốt đẹp », ĐCSVN, 14/01/2016.

Việt Hà, Sẽ có bất ngờ phút chót ở Đại hội 12?, RFA, 14/01/2016.

[], Những phiên bản đại hội 12 đảng CSVN, RFA Blog, 14/01/2016.

* * *

Articles publiés le mercredi 13 janvier 2016

[David Brown interview], Đại hội 12 ‘sẽ đổi cán cân quyền lực’, BBC Vietnamese, 13/01/2016.

Bùi Tín, Đại Hội của các bô lão lẩm cẩm?, VOA, 13/01/2016.

Hiền Hòa, Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ĐCSVN, 13/01/2016. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hoàng Trần, Kết thúc hội nghị 14: Ban chấp hành trung ương “đối đầu” bộ chính trị?, Dan Lam Bao, 13/01/2016.

Hội nghị trung ương 14 thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt, Tuoi Tre, 13/01/2016.

KN, Nguyễn Tấn Dũng ‘hết cửa’ tranh chức tổng bí thư, Người Việt, 13/01/2016.

‘Mang tinh thần Hội nghị 14 vào ĐH Đảng’, BBC Vietnamese, 13/01/2016.

JB Nguyễn Hữu Vinh, Đại hội 12: Đảng của dân tộc hay hội kín của Mafia?, RFA Blog, 13/01/2016.

Phạm Anh Tuấn, Khúc quanh lịch sử của Đất nước và bản lĩnh người lãnh đạo, Anh Ba Sàm, 13/01/2016.

Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ĐCSVN, 13/01/2016. Trang tin Đảng Cộng sản Đại hội 12 trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trần Bình Nam, Ý Kiến Của Giáo Sư Carl Thayer: Việt Nam Sau Đại Hội Thứ 12 Của Đảng Cộng Sản, Viet Bao, 13/01/2016. (traduction d’un article de Carlyle Thayer).

* * *

Articles publiés le mardi 12 janvier 2016

[Bạn đọc Danlambao], Hội nghị trung ương 14 khai mạc, sẽ định đoạt số phận Nguyễn Tấn Dũng, Dan Lam Bao, 12/01/2016.

Đại hội 12 ‘không tác động đến kinh tế’, BBC Vietnamese, 12/01/2016.

Hòa Ái, Có sự phân biệt khi chọn nhân sự lãnh đạo VN?, RFA, 12/01/2016.

Hoàng Dung, Truyền thông trong nước với đại hội đảng, RFA, 12/01/2016.

Hoàng Trần, « Bộ tứ quyền lực » bắt đầu lộ diện?, Dan Lam Bao, 12/01/2016.

Kami, Thấy gì từ thông tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức Tổng BT?, RFA Blog, 12/01/2016.

Lãnh đạo Việt Nam nào cũng bị tố cáo?, BBC Vietnamese, 12/06/2016. Repris sur Nguyen Xuan Dien Blog.

Le Dung / STBN, Hội nghị 14: Ông Trọng ở hay về?, Viet Nam Thoi Bao, 12/01/2016.

Lê Minh Nguyên, Nổ bên trong hệ thống và thay đổi hệ thống, Dan Lam Bao, 12/06/2016. Également sur Anh Ba Sàm.

Ngọc Hà, VNTB – Việt Nam: Thận trọng nhưng không thể dự báo được, Viet Nam Thoi Bao, 12/01/2016.

[Người Buôn Gió], Vì sao Nguyễn Tấn Dũng phiếu đề cử thấp ?, Người Buôn Gió Blog, 12/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm.

Nguyễn Lộc Yên, Nguyễn Tấn Dũng có thể giải ách Đảng Cộng sản như Gorbachyov không?!, Dan Lam Bao, 12/01/2016.

Nguyễn Quang, Trước thềm Đại Hội Đảng CSVN 12 – Cuộc chỉnh lý nhân sự lãnh đạo đã kết thúc, Dan Lam Bao, 12/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm.

Trần Minh Khôi, Cây cầy có ma, Facebook, 12/01/2016. Repris sur Viet Studies.

VNA, Premier jour de travail du 14e Plénum du CC du PCV (11e mandat), Vietnam +, 12/01/2016.

* * *

Articles publiés le lundi 11 janvier 2016

[Zachary Abuza], Sẽ không có đột phá sau Đại hội Đảng 12, RFA, 11/01/2016.

Bùi Tín, Hãy là ngôi sao, đừng là hạt cát, VOA, 11/01/2016.

[CTV Danlambao], Thứ trưởng 4T đang truy tìm Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng!?, Dan Lam Bao, 11/01/2016.

Đã chốt xong thành phần nhân sự lãnh đạo VN?, RFA, 11/01/2016.

Hiền Hòa, Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ĐCSVN, 11/01/2016. Sáng 11/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Hiền Hòa, Hội nghị Trung ương 14: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự chủ chốt khóa XII, ĐCSVN, 11/01/2016. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII.

Kristine Kwok, Vietnam’s communist party meets to elect new leadership, while confronting momentous decisions on economic reform and foreign policy, South China Morning Post, 12/01/2016.

Lê Diễn Đức, Nguyễn Xuân Phúc tráo trở, cơ hội, làm Thủ tướng thì vô cùng tệ hại, Dan Luan, 12/01/2016. D’après la page Facebook de cet auteur.

Lê Qunh, TBT Trọng ‘ở lại thêm một năm’?, , 11/01/2016.

Nam Nguyên, Ý kiến đa chiều về Đại hội Đảng 12, RFA, 11/01/2016.

[Người Buôn Gió], Dấu ấn của sự thù hận, Người Buôn Gió Blog, 11/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm Blog, 12/01/2016.

[Người Đưa Tin], Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung Quốc bảo vệ Đại hội Đảng XII trong tình huống « có đảo chính »?, Dan Luan, 11/01/2016.

Nguyễn Hưng Quốc, Đấu đá trước Đại hội đảng, VOA, 11/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm.

[Nguyen Phu Trong], Hội nghị Trung ương 14 « có ý nghĩa đặc biệt quan trọng », ĐCSVN, 11/01/2016. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ngày 11/1.

Nguyễn Phú Trọng – Ai là Trần Ích Tắc?, Anh Ba Sâm, 11/01/2016.

Nguyen Van Can, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng trao quyền lãnh đạo, ANTT, 11/01/2016. Theo QĐND.

PV, Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ĐCSVN, 11/01/2016. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc sáng ngày 11/1/2016, tại Thủ đô Hà Nội.

Trương Nhân Tuấn, Vấn đề chủ quyền lãnh thổ đã nhiều lần là yếu tố quyết định vận mạng ngôi vị TBT, Facebook, 11/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm.

Việt Nam: ‘Chưa ai đi quan lộ Putin’, BBC Vietnamese, 11/01/2016.

Xuân Hoa, Đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt, VnExpress, 11/01/2016.

* * *

Articles publiés le dimanche 10 janvier 2016

, VN cần ‘tổ chức và lãnh đạo chính trị mới’, BBCVietnamese, 10/01/2016.

Nguyễn Quang A, VỀ ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐCSVN, Facebook, 10/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm, 11/01/2016.

Nguyễn Văn Tuyến, Thư gửi Đại hội XII, Anh Ba Sàm, 10/01/2016.

Thiện Ý, Đại hội đảng 12 cần chọn giải pháp khả thi nào để cứu nước và phát triển đất nước?, VOA, 10/01/2016. Repris sur Anh Ba Sàm, 11/01/2016.

Trần Nam Chuân, Đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” trước thềm Đại hội XII của Đảng, CAND, 10/01/2016.

VNA, Les forces compétentes prêtes à assurer la sécurité du 12e Congrès national du Parti, Vietnam +, 10/01/2016.

* * *

Articles publiés le samedi 9 janvier 2016

Bá Đô, Các lực lượng xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng, VnExpress, 09/01/2016

Nguyễn Hưởng, Lực lượng hùng hậu xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng XII, Nguoi Lao Dong, 09/01/2016.

Carlyle A. Thayer, “Vietnam: Relations with the U.S. After the 12th Party Congress,” Thayer Consultancy Background Brief, January 9, 2016. Repris sur Viet Studies (THD).

Voir aussi l’analyse de Phạm Chí Dũng, journaliste indépendant, entretien sur RFI : Dự đoán Tổng bí thư và chính trường Việt nam năm 2016, RFI, 31/12/2015.

* * *

Deux votes en ligne :

Lê Trung Tĩnh và các bạn, Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ, Anh Ba Sàm, 11/01/2016. Lien : https://goo.gl/WF8Nz2 + Kết quả chính thức “Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ” sau 48h, Anh Ba Sàm, 13/01/2016.

Cuộc thi « Dự đoán Tứ Trụ » giành giải thưởng hấp dẫn, Dan Luan, 12/01/2016. Lien vers le vote : https://goo.gl/2BSCmM

* * *

Le site officiel du XIIe Congrès du PCV :

http://daihoi12.dangcongsan.vn/

Image « à la une » : Le 14e Plénum du ​CC du PCV du 11e mandat s’est ouvert le 10 janvier à Hanoi © 2016 VNA

Ressources en ligne : Thư viện báo chí của Thư viện Quốc gia Việt Nam [TVQGVN]

[ndlr] Liste et liens de 27 périodiques vietnamien en ligne sur le site de la Bibliothèque Nationale du Viêt-Nam. Une ressource à la fois très utile et très intéressante.

Source : page de la liste (Thư viện Quốc gia Việt Nam)

Quelques réflexions sur le 30 avril…

Pour relayer le message du Vietnam Studies Group intitulé « Some Reflections on April 30th », initié par Judith Henchy, et poursuivre notre réflexion sur cette date historique voici quelques articles en ligne. Débats et discussions dans la presse occidentale mais pas au Viêt-Nam. Rappelons le cas du journaliste indépendant Pham Chi Dung :

Le 30 avril 2015, la police de Ho Chi Minh ville a encerclé le domicile du journaliste indépendant et héros de l’information Pham Chi Dung et l’a brutalement empêché de quitter les lieux. Reporters sans frontières (RSF) relaie l’appel de détresse lancé par Pham Chi Dung et exhorte la police à cesser le harcèlement contre le journaliste et sa famille (source : RSF, 30/04/2015).

En anglais

En français

[à suivre]

L’Echo annamite : organe de défense des intérêts franco-annamites [Gallica]

[ndlr] Ressource en ligne. Liens vers le portail Gallica de la BNF.

EchoAnnamite_1_1920Premier numéro publié le 8 janvier 1920

Cliquez sur l’image pour accéder au document numérisé.

* * *

18 années de publication disponible (3068 unités)
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944
* * *

EchoAnnamite_602_1943Numéro 602 publié le jeudi 30 décembre 1943

Cliquez sur l’image pour accéder au document numérisé.

Titre : L’Echo annamite : organe de défense des intérêts franco-annamites

Éditeur : [s.n.] (Saïgon)

Date d’édition : 1920-1944

Type : texte, publication en série imprimée

Langue : Français

Format : application/pdf

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/cb327595938/date

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JOD-10365

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327595938

Description : Variante(s) de titre : L’Echo annamite : Trihebdomadaire de défense des intérêts indochinois

Description : Périodicité : Trihebd

Provenance : bnf.fr

Review of The Birth of Vietnamese Political Journalism – by Haydon L. Cherry

Peycam_BirthVietnamPoliticalJournalism[ndlr] CR de lecture d’un ouvrage important de Philippe Peycam sur la naissance du journalisme politique à Saigon pendant la période coloniale. Publié sur New Mandala.

Philippe M. F. Peycam, The Birth of Vietnamese Political Journalism: Sài Gòn, 1916-1930. New York: Columbia University Press, 2012. Pp. xi, 320; maps, list of abbreviations, notes, bibliography, index. 

 Reviewed by Haydon L. Cherry.

It was the spring of hope; it was the winter of despair.  On 21 March 1926, fifteen hundred people, including street vendors, school teachers, and students congregated on the Rue Lanzarotte in Sài Gòn.  At the meeting, Phan Trương Mạnh announced the illegal foundation of the Annam Youth Party and called for all of those assembled to join.  The young Vietnamese journalist Lâm Hiệp Châu distributed a new newspaper titled Jeune Annam to the crowd.  Leaflets, extremely critical of the colonial government and carrying the names of the radical journalists Eugène Dejean de la Batie and Nguyễn An Ninh, circulated.  On the morning of 24 March, the colonial authorities arrested the three journalists.  Thousands gathered that evening on the pier of the Messageries Maritimes to await the return from France of Bùi Quang Chiêu, the editor of the Sài Gòn newspaper La Tribune Indigène and a proponent of moderate political reform.  French agitators who opposed Bùi Quang Chiêu tried to start a riot as he disembarked.  The arrest of Nguyễn An Ninh had alarmed the increasingly incendiary youth who had also learned that the great patriot, Phan Châu Trinh, had died during the previous night.  At a rally the following day, Bùi Quang Chiêu failed to denounce the arrest of Nguyễn An Ninh, to the dismay of the restive youth.  On 4 April, a funeral procession of seventy thousand people paraded through Sài Gòn to a mausoleum for Phan Châu Trinh in Tân Sơn Nhất.  Strikes and demonstrations against French rule broke out in the weeks that followed.  Radical activism had replaced more quiescent attempts at reform.  The press was transformed, as Vietnamese journalism became more dramatic and confrontational.  But by the end of the year political protest had moved from the pages of Sài Gòn’s newspapers to the pavements of its streets.  Contest in the press had given way to mass mobilization and militancy.

Read more : New Mandala, 05/05/2014.

Việt Nam Độc Lập 1941-1945 [ressources en ligne]

[ndlr] Le site de l’historien Stein Tonnesson affiche une collection de 122 numéros en ligne du journal clandestin Việt Nam Độc Lập [Viêt-Nam Indépendant] édités par le Front Viêt-Minh de 1941 à 1945. La série est accompagnée d’une traduction anglaise. Sur les conditions l’élaboration de ce bulletin, voir le récit du Général Vo Nguyen Giap : Naissance d’une armée – Ho Chi Minh rentre au pays.

Titre_VietNamDocLap

The following are photocopies and handwritten or typed English translations of the clandestine journal Viet Nam Doc Lap, which was edited by Ho Chi Minh and Pham Van Dong in the border area between Vietnam and China from 1941 to 1945. The originals are in the Museum of Revolution (Hanoi).

Accès à la collection : ClioStein (Source Material on Vietnam).

* * *

N° 106 (21 septembre 1941)
VNDL – N° 106 (21 septembre 1941)
Annonce de la création de la Brigade de Propgande Armée de Libération du Viêt-Nam (VNQL, n° 201, 5 janvier 1945).
Annonce de la création de la Brigade de Propagande de l’Armée de Libération du Viêt-Nam
(VNDL, n° 201, 5 janvier 1945).

 

Une étude en ligne de ce journal :

  • Morragotwong Phumplab, “Việt Nam Độc Lập (The Independent Vietnam)”: Newspapers, propaganda and its competence in anti-colonialism (1941 -1945) : Document 52 [PDF]

 

Isabelle Tracol-Huynh : Entre ordre colonial et santé publique, la prostitution au Tonkin de 1885 à 1954 [thèse]

Université Lumière Lyon 2

École doctorale 483 ScSo

Faculté GHHAT

Département d’histoire

Institut d’Asie Orientale

 

Entre ordre colonial et santé publique, la prostitution au Tonkin de 1885 à 1954

Isabelle TRACOL-HUYNH

Groupe de prostituées dans les années 1950. © Archives personnelles de RTV.
Groupe de prostituées dans les années 1950. © Archives personnelles de RTV. 

Thèse pour l’obtention du titre de docteur en Histoire de l’Université de Lyon délivré par l’Université Lumière Lyon 2

Sous la direction de Christian HENRIOT

 

Présentée et soutenue publiquement le jeudi 12 décembre 2013

ENS de Lyon, IAO, à 14h en salle R66, 15 parvis René Descartes, Lyon

Devant un jury composé de :

Sylvie CHAPERON – professeure à l’Université Toulouse 2 le Mirail

Christopher GOSCHA – professeur à l’Université du Québec à Montréal

Christian HENRIOT – professeur à l’Université Lumière Lyon 2

Dominique KALIFA – professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Philippe PAPIN – professeur à l’École Pratique des Hautes Études

 

Résumé :

Entre ordre colonial et santé publique, la prostitution au Tonkin de 1885 à 1954

L’étude de la prostitution au Tonkin pendant la colonisation française est celle d’un monde en mutation. Le développement de la prostitution est à relier directement avec les changements socio-économiques que connaît le Tonkin. La mobilité croissante des populations à l’époque coloniale a pour conséquence une urbanisation importante accompagnée d’une transformation radicale de la société urbaine. Ces changements favorisent une expansion à la fois quantitative et qualitative de la prostitution car de nouvelles formes apparaissent (chanteuses, danseuses, etc.).

Fenêtre ouverte sur un monde urbain en transformation, le monde prostitutionnel permet également de rendre compte de la complexité de la société coloniale dont il est le microcosme puisqu’il en reprend la hiérarchie raciale, les rapports de domination, de tension et de sympathie réciproque. Ce microcosme est placé sous le signe de la rencontre des genres et, surtout, des races, ce qui, en situation coloniale, ne va pas sans poser problème. La gestion de la prostitution par les autorités s’insère directement dans la politique de maintien de l’ordre mise en place par l’État colonial, puisqu’elle s’efforce de recréer au sein du monde prostitutionnel la hiérarchie, à la fois genrée et raciale, régissant l’ensemble de la société coloniale.

Le second volet de l’administration de la prostitution est sanitaire car c’est au nom de la santé publique que la prostitution est réglementée. Le but est de lutter contre les maladies vénériennes, péril pour l’individu et la nation. L’histoire de la prostitution au Tonkin est celle d’une tension entre une administration tentant de contrôler un monde prostitutionnel mouvant et multiforme et les acteurs du monde prostitutionnel qui mettent en place des stratégies de contournement et d’évitement.

Ce travail entend analyser à la fois le système mis en place par les autorités et la réalité du monde prostitutionnel en s’intéressant à ses acteurs et à ses lieux.

Mots-clés : Vietnam ; Tonkin ; colonisation ; prostitution ; santé publique ; péril vénérien ; police ; culture urbaine ; problème public ; rôle de la presse