Archives par mot-clé : Pham Thanh

Bà Đầm Xòe viết sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng [VOA]

Parution d’un ouvrage (non autorisé) de l’intellectuel et blogueur Pham Thanh (Ba Dam Xoe), ancien journaliste à Voice of Vietnam, sur Nguyen Phu Trong, Secrétaire général du Parti communiste du Viêt-Nam et Président de la RSVN, proposant une évaluation critique de son rôle face à la Chine.

Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài!..”

Lire la suite : VOA Tiêng Viêt, 16/09/2019.