Archives par mot-clé : OSS

Kế hoạch hợp tác Mỹ với Việt Minh chống phát xít trước Cách mạng Tháng Tám [ANTG]

[ndlr] Retour sur le rôle de l’OSS auprès du Viêt-Minh. Une aide non négligeable dans la préparation des journées d’Août 1945.

Cuối năm 1944, một chiếc máy bay của Mỹ bị quân Nhật bắn hỏng máy trên vùng trời Hòa An, Cao Bằng, Trung úy phi công Shaw nhảy dù xuống khu rừng gần tỉnh lị được du kích Việt Minh cứu thoát và đưa về gặp lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người đã quyết định đưa viên phi công sang Côn Minh trao trả cho đại diện quân đội Mỹ ở đây, vừa thể hiện thiện chí của Việt Minh, đồng thời cũng muốn khẳng định lực lượng Việt Minh đứng về phe Đồng minh cùng chống phát xít.

Sau những cuộc gặp gỡ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tướng Chennault, đại diện Tập đoàn Không quân số 14 của Đồng minh vào tháng 3/1945 và thiếu tá tình báo A. Patty của Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ OSS cuối tháng 4/1945, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Minh và Đồng minh đã được thiết lập. Một chủ trương về việc Mỹ giúp đỡ vũ khí, phương tiện liên lạc và huấn luyện quân sự cho lực lượng Việt Minh chống phát xít đã được hai bên thỏa thuận.

Thực hiện giao ước này, các cán bộ Việt Minh ở Côn Minh đã viết truyền đơn bằng tiếng Việt gửi đến Không quân Mỹ để đem rải 8 vạn tờ ở miền Bắc Việt Nam khiến cho uy tín của Việt Minh tăng lên nhanh chóng như một lực lượng của phe Đồng minh chống phát xít. Ban không trợ mặt đất của Mỹ đã lập một mạng lưới vô tuyến điện từ Hà Nội đến Sài Gòn theo kế hoạch của OSS và  trung úy C. Fenn, phụ trách nhóm tình báo Đồng minh hoạt động ở Việt Nam, được giao nhiệm vụ làm liên lạc giữa OSS và Việt Minh.

Cuối tháng 5/1945, từ Tân Trào, lãnh tụ Hồ Chí Minh phái giao liên trao cho A. Patty tại Côn Minh một thông báo về việc quân Nhật xây dựng công sự ở Cao Bằng và trên đường về Hà Nội. Đầu tháng 6/1945, Người điện báo cho Patty đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 1.000 quân du kích được huấn luyện tốt, tập trung ở Chợ Chu, Định Hóa.

Đến giữa tháng 6/1945, qua đầu mối Patty, Hồ Chí Minh biết tin sẽ có một toán quân Mỹ, bao gồm nhân viên kỹ thuật đưa theo thuốc men, lương thực, vũ khí nhẹ do một sĩ quan dẫn đầu sắp được thả dù xuống địa bàn Tuyên Quang và yêu cầu phía Việt Minh chuẩn bị đón.

Lire la suite : An Ninh The Gioi Online, 02/09/2015.

Image “à la une” : Đội Con Nai chuẩn bị nhảy dù / L’équipe du Cerf prête à sauter en parachute © ANTG

Pour en savoir plus

Henry A. Prunier, 91, U.S. Soldier Who Trained Vietnamese Troops, Dies –

[ndlr] Article du New York Times rapportant la nouvelle du décès de Henry A. Prunier (1921-2013), membre de l’Office of Strategic Services (OSS), l’agence de renseignements des Etats-Unis pendant la Seconde guerre mondiale qui aida et entraîna les premières troupes du Viêt Minh en 1945. L’article de Douglas Martin révèle quelques détails intéressants sur le général Vo Nguyen Giap et la personnalité de l’Oncle Ho. Il souligne le rôle décisif des Américains malgré une courte présence…

Members of the O.S.S. Deer Team with Viet Minh leaders, including Ho Chi Minh, (standing third from left) during training in 1945. Henry Prunier is fourth from right.
Members of the O.S.S. Deer Team with Viet Minh leaders, including Ho Chi Minh, (standing third from left) during training in 1945. Henry Prunier is fourth from right.

Henry A. Prunier taught Vo Nguyen Giap, the Vietnamese general who withstood the armies of France and the United States, how to throw a grenade.

The lesson came in July 1945, after Mr. Prunier and six other Americans had parachuted into a village 75 miles northwest of Hanoi on a clandestine mission to teach an elite force of 200 Viet Minh guerrillas how to use modern American weapons at their jungle camp.

The Americans, members of the Office of Strategic Services, the United States’ intelligence agency in World War II, wanted the guerrillas’ help in fighting the Japanese, who were occupying Indochina. The Viet Minh welcomed the American arms in their struggle for Vietnamese independence.

Lire la suite : The New York Times, 17/04/2013.

Pour en savoir plus sur le rôle de l’OSS auprès du Viêt-Minh, voir :