Archives par mot-clé : Nguyen Van Hieu

Cái Chết Đầy Bí Ẩn Của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu [Viet Bao]

[ndlr] Article tentant d’éclaircir les hypothèses concernant la mort du général Nguyễn Văn Hiếu le 8 avril 1975 : accident, suicide ou assassinat ? Enquête de son frère Nguyễn Văn Tín, article de Trúc Giang.

1* Mở bài

Ai giết Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu? Tướng Hiếu chết vì tai nạn hay bị mưu sát?.

Suốt gần 40 năm qua những câu hỏi nầy chưa có câu trả lời xác đáng.

Ngày 8-4-1975, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lịnh Phó Quân Đoàn III được tìm thấy đã chết tại phòng làm việc trong Bộ Tư Lịnh Quân Đoàn, Biên Hòa. Chết do bị một viên đạn bắn vào càm.

Tướng Hiếu được biết đến như là một tướng lãnh tài ba và thanh liêm cho nên cái chết của ông được nhiều người quan tâm theo dõi. Thông báo chính thức cho biết Tướng Hiếu chết vì tai nạn, súng bị cướp cò trong khi lau chùi. Tuy nhiên không có hình ảnh hoặc nhân chứng nào tận mắt nhìn thấy cái chết của Tướng Hiếu cả. Vì thế, lý do chết vì tai nạn không thuyết phục.

Vì thế nhiều câu hỏi được đặt ra là: Vì sao chết?, Nguyên nhân nào đưa đến cái chết? Ai giết Tướng Hiếu?

Để trả lời những câu hỏi đó, nhiều suy đoán và giả thuyết được đưa ra, nhưng không có chứng cớ nào vững chắc, đáng tin cậy được cả.

TuongNguyenVanHieu

Lire la suite : Viet Bao, 03/03/2015.

Réf. Trúc Giang, “Cái Chết Đầy Bí Ẩn Của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu”, Việt Báo, 03/03/2015 (Minnesota ngày 02-03-2015).

La réponse du Président Nguyen Van Thieu au sujet de la mort du général Hieu (interview de 1990).