Archives par mot-clé : Le Xuan Khoa

GS Lê Xuân Khoa : “Dân tộc không thể mạnh nếu cứ thù nhau”

[ndlr] Entretien de la BBC avec le professeur Lê Xuân Khoa sur les deux visions de la guerre et du patriotisme, le rôle du communisme international, le destin du Viêt-Nam face à la Chine et l’importante question de la réconciliation nationale.

Từ miền Nam California, ông Lê Xuân Khoa, cựu giáo sư Đại học John Hopkins, đã trao đổi với BBC một số vấn đề xung quanh cuộc chiến giữa hai miền nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30/4.

GsLeXuanKhoa_BBC2015
Le professeur Lê Xuân Khoa © 2015 BBC – Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

BBC: Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu thì ngày 30/4 có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình lịch sử của dân tộc? Đó là ngày Chiến thắng, ngày Quốc hận, ngày Thống nhất hay ngày đánh dấu sự chia rẽ sâu sắc của dân tộc không thể nào hàn gắn được?

GS Lê Xuân Khoa: Gọi là Ngày Chiến thắng hay Quốc hận là tùy theo đứng về phía thắng trận hay thua trận. Về phía thắng trận, càng ngày về sau chữ chiến thắng nó mất dần ý nghĩa đi. Ngay cả trong nội bộ phía thắng cũng thấy nó mất đi ý nghĩa. Tại vi sau khi thắng trận không bao lâu thì các lãnh đạo miền Bắc có sự bội ước với miền Nam, tức là bản chất giải phóng miền Nam. Thứ hai là họ áp dụng chế độ đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân. Có lẽ vì thế những năm sau này người ta dùng nhiều hơn từ Thống nhất.

Lire la suite : BBC, 28/04/2015.

Voir également : Gs Lê Xuân Khoa, Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến?, BBC, 15/02/2005.