Archives par mot-clé : Khanh Hoa

Répression d’une manifestation contre la pollution à Ninh Hòa, province de Khánh Hòa

[ndlr] Matinée du 12 août 2016, commune de Ninh Hoa, province de Khanh Hoa : répression d’une manifestation contre le projet de construction d’une usine de traitement de déchets dangereux. Séquences vidéographiques.

KHÁNH HÒA (CTM Media) – Người dân xã Ninh Hòa bảo vệ môi trường, phản đối nhà máy môi trường Khánh Hòa xây dựng nhà máy xử lý chất thải độc hại gần khu dân cư hôm nay đã đụng dộ với công an khi lực lượng này đến đàn áp dân.

Được biết từ ngày 4/8 sau khi được tin nhà máy xử lý rác thải nguy hại của Công ty môi trường Khánh Hòa hoạt động trở lại, hàng trăm người dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã bỏ việc, tập trung đón chặn xe chở rác thải độc hại gây ô nhiễm đến đỏ tại đây. Theo người dân địa phương, hiện có 5 nguồn thải lớn nơi dân chúng sinh sống nên đã ô nhiễm rất nặng nề như các chất thải khác như nghĩa địa Ninh An, bãi rác Hòn Rọ, nhà máy trộn bêtông của Công ty Việt Đức và rất nhiều nhà máy khác, nay lại thêm nhà máy này nữa nên người dân lo ngại ở đây rồ sẽ “thành thành làng ung thư” nệ đứng ra tự bảo vệ.

Nguồn video Fb Nguyễn Chi Sương và Lê Khôi TV.

Source : CTM Media