Archives par mot-clé : Indochine coloniale

Emmanuel Poisson : Quan và Lại ở Miền Bắc Việt Nam [parution]

[ndlr] Signalement de la réédition en vietnamien de l’ouvrage de référence d’Emmanuel Poisson. Présentation de l’éditeur.

Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam

Từ ba thập niên trở lại đây, nếu như xã hội học lịch sử về các nền văn minh Đông Á đạt được tiến bộ đáng kể, thì chủ yếu là trong việc nghiên cứu các tầng lớp bình dân hay tầng lớp tư sản lớn thời hiện đại. Ngược lại, tầng lớp thượng lưu xưa, những giai cấp hay thành phần xã hội thống trị, vẫn còn nằm quá lâu trong bóng tối, bắt đầu từ các quan chức cao cấp của các nước thuộc văn minh Trung Hoa, chưa bao giờ trở thành đối tượng nghiên cứu có qui mô lớn, kể từ những nghiên cứu của Ch’ü T’ung-tsu (Cù Đồng Tổ), Étienne Balazs và Robert Hartwell, cho đến những khảo cứu gần đây của Pierre-Étienne Will, Paul Smith và Christian Lamouroux, nếu không kể đến các công trình Trung Hoa và Nhật Bản [1] .

Về chế độ quan trường nhà nước ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Việt Nam xưa, hiểu biết của chúng ta đặc biệt hãy còn khiêm tốn. Bằng chứng là những hình ảnh tập thể ngày nay vẫn luôn chịu ảnh hưởng của cách đọc và những định đề thừa kế của nền sử học thuộc địa và các nhà truyền giáo, cũng như nền sử học mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa của Việt Nam thế kỷ XX. Những nhận định này, trừ một vài biệt lệ đáng kể và sự khác biệt của một số người khởi xướng trong các thế kỷ XVIII và XIX, còn thì thường được diễn giải, thậm chí là áp đặt, theo mô hình khuôn mẫu của một nền quan lại thối nát và bất lực, trì trệ và xơ cứng, tê liệt trong bảo thủ, cứng nhắc và cổ lỗ. Nói chung, những cuộc điều tra về truyền thống hành chính Viễn Đông chỉ bó hẹp, ít ra là đến thời gian gần đây, trong các quan lại chính thức, và nhiều khi chỉ là mô tả thiết chế của cách thức đào tạo và tuyển dụng – bằng con đường thi cử hay bằng xuy cử – cũng như sự vận hành của bộ máy hành chính mà bản thân nó khá phức tạp.

Kết quả của những nghiên cứu hiện có là đáng kể. Nhưng nói thật ra, những công trình nghiên cứu trong tay ta, có ý định khoanh lại diện mạo xã hội học của chế độ hành chính xưa và nay, trong hai lĩnh vực dân sự và quân sự, vẫn còn ít, và hơn nữa, trong trường hợp Việt Nam, thường bỏ qua tầm vóc hiện đại, thực tế hơn người ta vẫn nói. Còn những công trình tìm cách đi sâu vào cơ chế vận hành giữa bộ máy hành chính và các thành phần xã hội mà nó cai trị, đặc biệt là những thuộc viên đảm nhiệm công việc thường ngày, “hệ thống lại viên” mà công trình này nhắc đến, thì lại càng hiếm hơn. Đấy là chưa nói đến khía cạnh địa lý lịch sử của nền hành chính vẫn còn ít được biết đến, chí ít thì cũng chưa có gì chắc chắn. Đấy là những chủ đề cơ bản của cuốn sách tiên phong này. Nó đề cập trong bối cảnh xứ Bắc Kỳ, khi kết thúc nền độc lập của Đại Nam (tên gọi thời đó của nước Việt Nam ngày nay), và trong bốn thập niên đầu của nền bảo hộ Pháp, giai đoạn bản lề trong đó công thức chính trị của chế độ thuộc địa ở Đông Dương đang được tìm kiếm và hoàn thành việc chuyển từ “chế độ quan lại thời chinh phục” sang một “chế độ quan lại thời quản lý”.

Những đóng góp của công trình này là khá mới mẻ. Trước hết là sự phong phú của tư liệu đầu tay, bằng chữ Hán, chữ Việt hay chữ Pháp, đã được khai thác kiên nhẫn, tập hợp và xử lý ở đây. Đặc biệt đấy là những phông riêng của kinh lược Bắc Kỳ và phông của thống sứ Bắc Kỳ được bảo quản tại Lưu trữ Quốc gia Hà Nội, mà những hồ sơ hành trạng đã cung cấp nhiều yếu tố phong phú cho công trình lịch sử đầu tiên mang tính xã hội học về chế độ quan lại Bắc Việt Nam đầu thế kỷ 20 này. Dưới ánh sáng nguồn tư liệu của triều đình và những công trình gần đây của các nhà sử học Việt Nam, hai chương đầu cuốn sách dựa vào việc nghiên cứu cực kỳ chính xác tính phức tạp của cấu trúc hành chính xưa, về cách thức đào tạo và tập sự, về thể thức chi trả lương bổng và thang bậc thăng tiến, về nền văn hoá riêng biệt và truyền thống triều đình trong việc cải tổ thường xuyên dưới các triều Lê và Nguyễn.

Source : Nhà Xuất Bản Tri Thức

Caroline Herbelin : 2017 Alf Andrew Heggoy Book Prize

[ndlr] Notre collègue Caroline Herbelin a été récompensée du prix pour son ouvrage Architectures du Vietnam Colonial paru en 2016. Félicitations.

2017 Alf Andrew Heggoy Book Prize

The Heggoy prize is awarded in honor of one of the Society’s founding members, Alf Andrew Heggoy, and recognizes the best book dealing with the French colonial experience from 1815 to the present.

Réf. : Caroline Herbelin, Architectures du Vietnam Colonial. Repenser le métissage (Paris: CTHS-INHA, 2016)

Caroline Herbelin’s Architectures du Vietnam Colonial is an essential and fascinating contribution to our understanding of the political, social and cultural history of Indochina, as well as to our more general comprehension of cultural exchanges within the French colonial Empire. The book also fills an important gap in our specific knowledge of colonial architecture in Indochina, since relatively little has been written about this region in comparison to other parts of the French empire.

Herbelin’s vivid study is based on an impressive array of sources – archival documents, a careful examination of colonial buildings both in the urban and rural regions of Vietnam, and interviews. The discussion thus does not remain at the colonial metropolitan level of administrative planning, but extends into the field and examines the exchanges of architectural knowledge, as well as colonial and local perceptions of culture and aesthetics.

The originality of this book lies in its examination of the ways in which colonial architecture became a part of social life in the colony, how it reflected not only power relations but was also intertwined with social, cultural and economic life. The study of colonial architecture in Vietnam serves for Herbelin as a tool to discuss the well-known but not always well-understood concept of hybridity in relation to a specific colonial practices.  Her nuanced and clear analysis of this concept provides a crucial service to scholars in colonial studies.

Herbelin argues that the construction of buildings was as a result of negotiation, various strategies and colonial and local power relations, but also of various aesthetic and technical solutions available on the spot. The many unexpected stories she uncovers demonstrates the limits of colonial control over the results of urban planning. In exploring the built environment in Indochina, Herbelin demonstrates how new cities were formed in which French people lived in Vietnamese buildings and vice versa.

Architectures du Vietnam Colonial  demonstrates that there is no such thing as colonial architecture per se, but rather that buildings and other infrastructure in French Vietnam were metissage phenomena created through complex interactions between different cultures that came together during the colonial moment.

Source : The French Colonial History Society

Nguyên Ngoc Châu : Le temps des Ancêtres [parution]

[ndlr] Signalement d’une parution aux éditions L’Harmattan. Saga familiale et récit historique du petit-fils du dirigeant de la religion caodaïste de Bên Tre et fils de la doctoresse Henriette Bui et du polytechnicien Nguyen Ngoc Bich. Une histoire rythmée par les portraits et actions des membres de la famille. Présentation de l’éditeur.

Le temps des Ancêtres

Une famille vietnamienne dans sa traversée du XXe siècle
Nguyen Ngoc Chau


Préface de Pierre Brocheux

L’histoire du Viêt Nam racontée à travers plusieurs générations de la famille Nguyen Ngoc dont l’Ancêtre Anh Ca est un des fondateurs de la religion caodaïste. Une famille que la dureté de la guerre a durement frappée à travers la séparation, la mort et l’exil. Au fil des faits et des événements de l’histoire familiale, le lecteur verra les bouleversements dans la société vietnamienne nés de la rencontre Occident – Orient, conséquence de l’intervention de la France dans le pays.

Nguyen Ngoc Chau, ingénieur et ancien cadre hors-classe de banque, signe ici son premier ouvrage dont une partie constitue son autobiographie.

Source : L’Harmattan

Les Marins, la Marine et l’Indochine. 1856-1956 [Exposition au SHD]

[ndlr] Annonce de la nouvelle exposition du Service historique de la Défense (Vincennes) sur l’Indochine coloniale.

Les Marins, la Marine et l’Indochine. 1856-1956

Du 13 novembre 2017 au 10 février 2018

A peine un siècle, c’est le temps écoulé entre les premières opérations de la conquête, et le retrait des dernières forces françaises du Sud-Vietnam. Entre ces deux dates la France installe, puis perd sa domination sur les territoires des républiques actuelles du Vietnam, du Cambodge et du Laos.  La Marine française joua dans cette aventure un rôle important, d’abord parce qu’elle fut le principal artisan de la conquête et du gouvernement des premières implantations ; ensuite parce que le ministère de la Marine fut également longtemps celui des Colonies. L’Indochine parue à ce point son domaine réservé qu’on parla longtemps de « l’Indochine des amiraux ».

Le Service historique de la Défense et l’institut de recherche IrAsia se proposent d’évoquer le rapport très particulier entre la Marine et la « perle de l’empire » à travers une présentation d’archives, d’images et d’objets conservés dans les collections et fonds d’archives du SHD.

Entrée gratuite.

Des visites guidées seront proposées.

Commissaires d’exposition : Cyril Canet (SHD/CHA, Vincennes), Quoc-Thanh Nguyen (IRASIA)

Partenaire : IrAsia

L’unité mixte de recherche IrAsia est née le 1er janvier 2012 de la fusion de l’IRSEA, « Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique », avec l’équipe LEO2T, « Littératures d’Extrême-Orient, Textes et Traduction ». L’unité regroupe des chercheurs du CNRS et des enseignants-chercheurs de l’université d’Aix-Marseille (AMU) au sein de la Maison Asie-Pacifique (MAP) installée sur le campus Saint-Charles de Marseille.

Service historique de la Défense – Château de Vincennes – Avenue de Paris – 94306 Vincennes Cedex. Métro Château de Vincennes

Pavillon du roi, 1er étage, salles d’exposition.

  • Lundi 13h00-17h00
  • Mardi au jeudi 9h00-17h00
  • Vendredi 9h00-16h00
  • Samedi 9h30-15h00
  • Fermeture les dimanches et les jours fériés

Source : SHD

Séminaire « France-Vietnam : un portail entre les cultures » – 24/11/2017

[ndlr] Annonce d’un nouveau séminaire de recherche porté par l’ENS à Paris.

Le labex TransferS est heureux de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau séminaire à l’École normale supérieure

« France-Vietnam : un portail entre les cultures », organisé par Mme Nguyễn Giáng Hương (BnF)

La première séance se tiendra vendredi 24 novembre, de 17h à 19h, en salle Weil (ENS, 45 rue d’Ulm)

Périodiques Francophones d’Outre-Mer XXe-XXIesiècle : cas du Vietnam

par Franck Laurent et François Vignale, Université du Maine

L’objectif du projet PERFROM est de constituer un réseau de chercheurs travaillant, selon des approches diverses, sur la presse périodique en langue française hors d’Europe, des années 1830 jusqu’à nos jours. Le Vietnam constitue un terrain intéressant parce qu’en raison de la richesse et de la variété de sa production imprimée, il offre la possibilité de confronter sur un laps de temps court (1920-1940) l’ensemble des formes et des contenus propres à la presse périodique en situation coloniale.

Suivi par « Étude sur la revue Indochine hebdomadaire Illustrée« , présentée par Lê Ngoc Phu (étudiant à l’EPHE).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
En raison du plan Vigipirate prévoir une pièce d’identité pour l’accès à l’ENS.

Le séminaire se tiendra un vendredi par mois. L’ensemble du programme sera prochainement disponible.

Source : TransferS

Séminaire « Mémoires d’Indochine » 2017 : séance 7

Année universitaire 2017-2018 / Master Asie Orientale Contemporaine (ASIOC) / Semestre 1

ENS de Lyon / Sciences Po Lyon

Mémoires d’Indochine :

Récits de vie, histoire et littérature : connexions et déconnexions

★ ★ ★

Expériences métisses

Séance 7 : mercredi 15 novembre 2017– salle D4.024

Cette dernière séance du séminaire est consacrée à la question des métis en Indochine sous la colonisation française puis pendant la guerre du Viêt-Nam. En compagnie de Nastassia Sersté nous évoquerons les destins d’enfants métis à travers plusieurs œuvres, roman ou récits autobiographiques. Nous nous positionnerons ainsi du côté de celles et ceux qui furent marginalisés ou discriminés du fait de leur double appartenance culturelle ou sociale.

La seconde partie du séminaire, dédiée aux exposés oraux, reviendra sur la question du déroulement de la guerre du Viêt-Nam à travers l’expérience sud-coréenne et l’analyse du long documentaire de Ken Burns et de Lynn Novick qui a fait débat.

Nastassia Sersté est historienne, reçue à l’agrégation d’histoire en 2015. Elle a fait ses études en Belgique à l’Université catholique de Louvain. En 2016, elle a commencé son doctorat à l’Université de Rouen (France) dans le cadre du projet international et interdisciplinaire ChiBOW (Children Born of War – Past, Present and Future) soutenu par l’Union Européenne au sein du programme Marie Curie Horizon2020. Sa recherche porte sur les Enfants de la Guerre du Vietnam (1955-1975) accueillis en France, en particulier l’expérience de vie des enfants métis nés de père soldat étranger et de mère locale vietnamienne. Ainsi, son étude touche principalement aux domaines de l’histoire diplomatique, l’histoire internationale, l’histoire culturelle, l’histoire sociale et de moindre mesure l’histoire militaire. Sa méthodologie combine travail archivistique et Histoire orale.

★ ★ ★

Exposés oraux


  • Hwang Sok-Yong, L’ombre des armes, Paris, Éditions Zulma, 2003.

Exposé de Julia Fournier

Présentation de l’éditeur : Zulma

En pleine guerre du Viêt Nam, Ahn Yeong-kyu, jeune caporal de l’armée coréenne, est affecté à Da Nang, au département d’enquête des forces alliées. Il est chargé de la surveillance du marché noir, qui fait rage…


  • Documentaire The Vietnam War de Ken Burns & Lynn Novick, PBS en association avec ARTE France, 2017.

Exposé de Manon Barret

Site de l’éditeur dédié au film : PBS

Présentation du film documentaire à Columbia University : The Vietnam War: A Film by Ken Burns and Lynn Novick


★ ★ ★

Sources mobilisées :

Duyên Anh, La colline de Fanta, Paris, Pierre Belfond, 1989, ouvrage réédité par Fayard, coll. « Les enfants du fleuve », 1995 (Traduit du vietnamien par Tran Van Nghiêm et Ghislain Ripault) et adapté au cinéma par Rachid Bouchared, Poussières de vie (1994), bande-annonce ci-dessous.

Kim Lefèvre, Métisse Blanche, Paris, B. Barrault, 1989, L’Aube poche, 1989, réédité chez Phébus, 2008.

Kien Nguyen, The Unwanted: A Memoir of Childhood, Boston, Little, Brown & Company, 2002. Ouvrage traduit en français sous le titre La nuit nous a surpris (Denoël, 2001).

 

Image « à la une » : photos de Kim Lefèvre et de Kien Nguyen enfants en couverture de leur récit autobiographique © DR

Christopher Goscha : The Penguin History of Modern Vietnam

[ndlr] Parution en paperback de l’ouvrage de Christopher Goscha chez Penguin à un prix abordable pour les étudiants, les voyageurs, les passionnés… Une lecture à ne pas manquer.

Notre avis : en 14 chapitres (688 p.) et basé sur une historiographie récente et nouvelle, cet ouvrage rebat les cartes de notre compréhension de l’histoire du Viêt-Nam. Au fil de son analyse multiscalaire l’auteur prend « de la hauteur » pour considérer cette histoire sous un jour nouveau. La hauteur de vue est un point clé de cette étude à la fois attractive, détachée des vieilles problématiques vietnamo-centrées ou téléologiques, et ouvrant sur de nouvelles perspectives de recherche. Pour démêler cet écheveau complexe « des Viêt Nams » entrelacés qui ont marqué l’histoire moderne et contemporaine, il fallait ce regard à la fois profond et distancié. FG

‘This is the finest single-volume history of Vietnam in English. It challenges myths, and raises questions about the socialist republic’s political future’ Guardian

‘Powerful and compelling. Vietnam will be of growing importance in the twenty-first-century world, particularly as China and the US rethink their roles in Asia. Christopher Goscha’s book is a brilliant account of that country’s history.’ – Rana Mitter

‘A vigorous, eye-opening account of a country of great importance to the world, past and future’ – Kirkus Reviews

Over the centuries the Vietnamese have beenboth colonizers themselves and the victims of colonization by others. Their country expanded, shrunk, split and sometimes disappeared, often under circumstances far beyond their control. Despite these often overwhelming pressures, Vietnam has survived as one of Asia’s most striking and complex cultures.

As more and more visitors come to this extraordinary country, there has been for some years a need for a major history – a book which allows the outsider to understand the many layers left by earlier emperors, rebels, priests and colonizers. Christopher Goscha’s new work amply fills this role. Drawing on a lifetime of thinking about Indo-China, he has created a narrative which is consistently seen from ‘inside’ Vietnam but never loses sight of the connections to the ‘outside’. As wave after wave of invaders – whether Chinese, French, Japanese or American – have been ultimately expelled, we see the terrible cost to the Vietnamese themselves. Vietnam’s role in one of the Cold War’s longest conflicts has meant that its past has been endlessly abused for propaganda purposes and it is perhaps only now that the events which created the modern state can be seen from a truly historical perspective.

Christopher Goscha draws on the latest research and discoveries in Vietnamese, French and English. His book is a major achievement, describing both the grand narrative of Vietnam’s story but also the byways, curiosities, differences, cultures and peoples that have done so much over the centuries to define the many versions of Vietnam.

Source : Penguin

Nguyen Thuy Phuong : L’école française au Vietnam de 1945 à 1975 [parution]

[ndlr] Parution de l’ouvrage issu de la thèse de Nguyen Thuy Phuong. Présentation de l’éditeur, préface d’Eric Jennings, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Toronto : « un travail rigoureux, nuancé et subtil ».

Nguyen Thuy Phuong
L’ ÉCOLE FRANÇAISE AU VIETNAM DE 1945 À 1975
DE LA MISSION CIVILISATRICE À LA DIPLOMATIE CULTURELLE
Un volume broché, 15,5 × 23 cm, 286 pages — mars 2017
ISBN 978-2-36058-077-4 — Prix public 29.00 €

Cet ouvrage fait revivre la saga de l’école française au Vietnam de 1945 à 1975, ouvrant une fenêtre sur une histoire encore largement méconnue. Pendant trois décennies, des milliers de jeunes vietnamiens suivent un enseignement en langue française au sein d’établissements toujours prestigieux malgré leur passé colonial, havres de savoirs et de paix qui offrent à leurs élèves un véritable avenir dans un pays plongé dans la guerre. Dans cette étude richement documentée à partir de nombreuses archives et témoignages recueillis en France et au Vietnam, Nguyen Thuy Phuong met en lumière les circonstances politiques et idéologiques qui ont façonné cet enseignement à une époque de mutations profondes. Elle trace avec finesse comment la « mission civilisatrice » française se mue en diplomatie culturelle face aux défis que représentent l’arrivée des communistes au pouvoir dans le Nord et celle des Américains dans le Sud du Vietnam. Cette histoire vue du haut est appréhendée aussi par le bas. Le livre décrit, de façon sensible, un univers multiculturel complexe et fragmenté qui a laissé, au-delà des salles de classe, une empreinte profonde sur plusieurs générations d’élèves qui se ressent encore dans les mémoires recueillis.

Ce livre d’une jeune chercheuse talentueuse montre à quel point l’éducation est au cœur des enjeux diplomatiques, culturels et identitaires dans un monde bouleversé par la décolonisation. Une histoire à découvrir et à méditer à l’ère de la mondialisation.

Rebecca Rogers

Premier Prix de l’Histoire de l’éducation Robert Mallet (2015)

Source : Encrage

De l’Indochine coloniale au Viêt-Nam actuel [ASOM]

[ndlr] Parution des actes du colloque de mars 2014 à Paris (programme en ligne et sur Mémoires d’Indochine).

 

L’Académie des sciences d’outre-mer
présente

DE L’INDOCHINE COLONIALE AU VIỆT NAM ACTUEL
sous la direction de Dominique BARJOT et Jean-François KLEIN

Premiers entretiens d’outre-mer
présentés par Pierre GÉNY

Coédité avec les éditions Magellan & Cie, cet ouvrage résulte de la décision des deux gouvernements de la République socialiste du Việt Nam et de la République française de célébrer l’année croisée France-Việt Nam, et Việt Nam-France en 2013-2014.

Tenus à l’Académie des sciences d’outre-mer, les premiers entretiens d’outre-mer ont porté sur le thème de l’Indochine coloniale au Việt Nam d’aujourd’hui. Si le Việt Nam bénéficie de la part de la France d’un souvenir très fort, de l’Empire colonial à la mondialisation actuelle, malgré les événements douloureux de la guerre d’indépendance, il est devenu un acteur de premier plan dans l’économie globalisée, un membre influent de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et un partenaire de premier plan de la Francophonie.

Fruit de la rencontre des meilleurs spécialistes vietnamiens, francophones et anglophones venus du monde entier, ce livre constitue une mise au point la plus complète possible sur l’état actuel des connaissances issues des travaux de chercheurs confirmés et plus récents. Il témoigne d’une relation franco-vietnamienne apaisée et sereine et d’une vision d’un monde actuel appuyé sur un passé compris et accepté.

Paris : Académie des sciences d’outre-mer, Magellan & Cie, juin 2017
1 vol. (848 p. dont un cahier quadrichromie)
ISBN : 978-2-35074-446-9 (29,90 Euros)

Ouvrage en vente à l’Académie au prix de 29,90 € (renseignements et commandes au Secrétariat, du lundi au vendredi de 14h à 18h).

Source : ASOM

Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War [parution]

[ndlr] Parution du deuxième volet du projet de recherche de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), n° 25243007 intitulé « Comprehensive Study for New Developments in Japan-French Indochina-Vietnam Relations during the Second World War ».

Volume édité sous la direction de Masaya Shiraishi, Nguyen Van Khanh et Bruce M. Lockhart, Tokyo : Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), February 2017, 333 p.

 

Sur le premier volet de ce projet, voir : https://indomemoires.hypotheses.org/17760