Archives par mot-clé : Hanoi

Hồ Anh Hải : Kỷ niệm 110 năm phong trào yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục [Ba Sàm]

[ndlr] Article publié à l’occasion des 110 ans du mouvement lettré patriotique « École de la juste cause », l’école libre du Tonkin de 1907.

Ngày 11/2/2017, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT), một số nhà trí thức dẫn đầu là ông Nguyễn Khắc Mai Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa minh triết đã đến dâng hương trước bàn thờ cụ Nguyễn Hữu Cầu tại nguyên quán cụ.

Cử nhân Hán học Nguyễn Hữu Cầu (1879-1946) là một trong số các nhà sáng lập Trường ĐKNT. Trường khai giảng tại Hà Nội vào tháng 3/1907. Đây là một hình mẫu trường học chưa từng có trong lịch sử nước ta: không thu học phí, bất cứ ai không phân biệt già trẻ gái trai đều có thể vào học; giấy bút, giáo trình học đều phát không cho học viên, ai nghèo quá được nhà trường nuôi ăn ở…. Các môn học gồm: chữ Quốc ngữ, chữ Nho, tiếng Pháp, thường thức về khoa học, kinh tế, tài chính, chính trị, quyền công dân, lối sống mới có đạo đức và vệ sinh v.v… là những điều xưa nay dân ta chưa hề nghe nói. Giáo trình do Ban Tu thư của nhà trường (mà cụ Cầu là một thành viên chủ yếu) biên soạn, in và phát hành trong cả nước, chủ yếu sử dụng các Tân thư của Trung Quốc, Nhật Bản và văn thơ của các chí sĩ cách mạng nước ta.

Lire la suite : Ba Sàm News, 21/02/2017.

“Nous sommes aujourd’hui trop Français, trop Chinois, nous sommes doctrinaires éclectique, nous sommes socialistes autoritaires: nous devons être Vietnamiens …”(Nguyễn Hữu Cầu dans Le Peuple, 4/8/1946).

Image « à la une » : Cụ Nguyễn Khắc Mai, cùng các nhân sĩ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục  © Ảnh: Nguyễn Hữu Minh

The 5th International Conference on Vietnam Studies, Hanoi 15-18 December 2016

[ndlr] Annonce de la tenue de la 5e Conférence international des études vietnamiennes programmées à Hanoi en décembre 2016. Appel à candidature.

The 5th International Conference on Vietnam Studies, Hanoi

Sustainable Development in the Context of Global Change

FIRST ANNOUNCEMENT

We are pleased to announce that 5th International Conference on Vietnam Studies will be organized in Hanoi from 15th to 18th December 2016. We welcome all scientists, policy makers and entrepreneurship leaders to participate in and contribute papers to the Conference.

Goals of the Conference

 • To establish an international academic forum for discussing and proposing solutions to contemporary issues that Vietnam is experiencing in the context of global change.
 • To promote the development of the global network of Vietnam Studies, which gathers and connects researchers and experts from various fields of study and different countries with the aim at establishing an international organization on Vietnam Studies.

Theme of the Conference: Sustainable Development in the Context of Global Change

Host Organization: Vietnam National University, Hanoi (VNU, Hanoi).

Collaborating organizations: Vietnam Academy of Social Sciences; Vietnam Academy of Science and Technology; Vietnam National University, Ho Chi Minh City; Ministry of Education and Training; Ministry of Science and Technology; Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Culture, Sports and Tourism; Ministry of Industry and Trade; Ministry of Planning and Investment; Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs; Ministry of Natural Resources and Environment.

Steering Committee

 1. Mr. Phùng Xuân Nhạ –Minister of Education and Training, President of VNU Hanoi
 2. Mr. Phạm Công Tạc – Deputy Minister, Ministry of Science and Technology
 3. Mr. Huỳnh Thành Đạt – Vice President of Vietnam National University, Ho Chi Minh City
 4. Mr. Nguyễn Quang Thuấn – Vice President of Vietnam Academy of Social Sciences
 5. Mr. Phan Văn Kiệm, Vice President of Vietnam Academy of Science and Technology
 6. Mr. Nguyễn Hữu Đức – Vice President of Vietnam National University, Hanoi

International Advisory Board

 1. Paul Chan – HELP University, Malaysia
 2. Vu Minh Giang – Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
 3. Jeffrey Gross – Arizona State University, USA
 4. Nguyen Duc Khuong, IPAG Business School, France
 5. Phan Huy Le – Vietnam Association of Historians
 6. Furuta Motoo – Vietnam Japan University, Japan
 7. Charles C. Nguyen – The Catholic University of America, USA
 8. Luu Tran Tieu – National Culture Heritage Committee, Vietnam
 9. Tran Van Tho – Waseda University, Japan

Scope of the Conference

Section 1: Foreign relations, international cooperation and integration

 • Vietnam in an emerging regional order
 • Vietnam and ASEAN Communities
 • Towards regional cooperation for peace and security in Bien Dong
 • Cultural foreign relations
 • Vietnam’s participation in international organizations and forums
 • The role of Vietnamese communities abroad
 • Vietnam and TPP

Section 2: Cultural resources

 • Current condition of culture in Vietnam
 • Structure, methodologies and directions for developing cultural resources
 • Cultural exchange and acculturation
 • Development of Vietnamese core values
 • Culture and entertainment industry in Vietnam
 • Dignity, personality, lifestyle and trends

Section 3: Education and training and human resource development

 • Policies and resources for education
 • National education system
 • National Qualification Framework and capability of Vietnam human resource in joining global labour market
 • Creativity education and startup
 • Technologies for blended learning
 • Training and continuing training for teacher
 • Building a learning society

Section 4: Technology and knowledge transfer

 • Policy and resources for development of science and technology market
 • Strategic technologies of Vietnam
 • National innovation system
 • Ecosystem of entrepreneurship

Section 5: Economy and Livelihood

 • Vietnam macro-economy
 • Vietnam economic sectors/industries
 • Vietnam Enterprises
 • Labor and employment in Vietnam
 • Income and social equality
 • Environment, immigration, urbanization, green economy and inclusive growth

Section 6: Climate change

 • The current status, trends, impacts, vulnerability and opportunities
 • Assessment and forecast of capabilities and solutions for adaptation and resistance to climate change; economic and adaptive livelihood models
 • Assessment and forecast of greenhouse gas emissions; solutions and economic models for climate change mitigation
 • Responding to climate change and sustainable development model

Time and Location

 • Time: 15-18th December, 2016
 • Location: National Convention Centre, Hanoi

Language

Vietnamese and English

Publication and Presentation of Papers

 • Accepted papers will be selected to be presented in different sections and published in VNU Journal of Science, the Conference’s proceedings and relevant Scopus-indexed journals.
 • The selection of contributions for oral presentations will be done based on the evaluation and recommendation of the Scientific Committee.

Registration and Paper Submission

 • Registration form and paper abstracts to be submitted by 15st June, 2016
 • Announcement of accepted papers: 20th June 2016
 • Full-text paper to be submitted by 15th October, 2016
 • Email addresses for sending registration form, abstracts and full-text papers:
 • Keynote and invited speakers are considered to be funded with accommodation and travel expenses.
 • Invitation letter and related supporting documents will be provided for international delegates’ visa application when required.

Contact Information

 • Website: http://icvs2016.vnu.edu.vn
 • Mailing address: Room 706, D2 building, 144 Xuân Thủy Street, Cầu Giấy District, Hanoi, Vietnam.
 • Telephone: (+84 – 4) 37547670, ext 726. E-mail: icvs@vnu.edu.vn

Information of the Conference will be posted and updated on the Conference website.

Source : ICVS 2016

Seconde manifestation pour l’environnement au Viêt-Nam : un 8 mai répressif

Le 8 mai 2016, une seconde manifestation pour l’environnement au Viêt-Nam [xuống đường vì môi trường] s’est déroulée au Viêt-Nam : à Ho Chi Minh-Ville, Hanoi ou Nha Trang. La population demande des éclaircissements sur l’affaire de la pollution industrielle qui a engendré des tonnes de poissons morts sur les côtes de quatre provinces vietnamiennes.

Lors de ce « second round », la répression a été plus forte : des dizaines de manifestants ont été arrêtés et des violences policières on été rapportées. En particulier, à Ho Chi Minh-Ville, l’intervention d’une bande mafieuse dénommée « les chiens aux anneaux verts » a secondé la Sécurité publique dans sa confrontation avec les manifestants. Selon des internautes, photos à l’appui, ces hommes en civil utilisés pour créer des violences portent un anneau en plastique vert sur leur doigt.

La répression a été principalement menée par des hommes casqués en uniformes verts issus des troupes des Jeunesses de choc (ou TNXP, fondées pendant la guerre du Viêt-Nam et autrefois assignées à la logistique de guerre). L’avocat dissident Phạm Công Út a appelé à mener une action en justice contre cette unité spéciale issue des Jeunes Volontaires. Ces jeunes recrues sont habituellement chargées de la protection des touristes dans le centre-ville et mobilisées pour fluidifier la circulation aux heures de pointe. Pour témoigner des exactions de ces forces supplétives, de nombreux manifestants ont pris des photos ou filmé à l’aide de leur portables les violences qui ont émaillées le cortège pacifique.

Ces événements relancent une fois de plus la question de la loi sur le droit de manifester, l’étendue de ce droit et sa gestion par l’État-Parti. Dans un entretien avec la BBC, le député Dương Trung Quốc a souligné l’ambiguïté du droit actuel qui relève plus de la gestion de la protection de l’État-Parti que du droit des citoyens. Malgré la volonté de légiférer sur ce droit, l’équilibre entre droits des citoyens et autoprotection d’un État craignant la subversion politique semble difficile à trouver.

En guise de réponse aux demandes de transparence sur la pollution des côtes, via la télévision officielle VTV, le gouvernement a lancé cette semaine (du 9 mai au 12 mai) une opération d’envergure dénommée « Nous devons nettoyer la mer » [?!] (Hãy làm sạch biển) mobilisant quelques 4000 jeunes pour nettoyer les côtes investies par des poissons morts dans quatre provinces du centre du pays : Hà Tĩnh, Quảng Bĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

Étend donné l’ampleur de la pollution et de son impact sur l’économie de la pêche dans tout le pays, le nouveau gouvernement joue sa crédibilité dans cette première crise environnementale qu’il se doit de résoudre. A défaut d’une réponse appropriée, transparente et mesurée le gouvernement donnerait du crédit à l’hypothèse du professeur Lê Viết Khuyến sur une possible volonté délibérée de saborder l’économie maritime vietnamienne à travers une « guerre géophysique » (chiến tranh địa vật lý).

On comprend à demi-mot qu’il pourrait y avoir un lien entre cette affaire de pollution et les problèmes récurrents rencontrés par la RSVN en Mer de Chine méridionale. Ainsi, en touchant l’intérêt national, une grande partie de l’économie du Viêt-Nam étant tournée vers la pêche, l’affaire pourrait prendre, à l’avenir, un tour beaucoup plus politique.

FG, MàJ 09/05/2016.

Aperçus vidéographiques et compte-rendus en ligne :


Deux policiers en civil arrêtant et frappant au visage un manifestant.


Hommes de main : arrestation musclée d’un manifestant qui tente de fuir et protestation de la foule suivie par l’agression contre un autre manifestant (peu après embarqué manu-militari).

Près de la Cathédrale de Saigon, protestation de manifestantes contre la violence exercée sur une femme et son enfant.

Un manifestant délivré des mains des forces de Sécurité par d’autres manifestants.


Arrestations de manifestants par les forces de la Sécurité publique (ici l’unité spéciale des Jeunes Volontaires). Des manifestants sont isolés, frappés et embarqués de force par des policiers en civils et des hommes de main dans des cars de tourisme.


Idem. Une technique répétée à chaque manifestation.


Ici, une première voiture noire aux vitres teintées s’arrête et un manifestant est embarqué de force à l’intérieur suivie d’une seconde voiture et d’un autre manifestant.


Cars de tourisme réquisitionnés par la Sécurité publique pour embarquer les manifestants dans les commissariats du secteur. Applaudissements et soutien solidaire des autres manifestants contre la répression.


Manifestation à Nha Trang.


Les supporters de l’équipe de football de Haiphong manifestent pour la sauvegarde des poissons : « Nous choisissons la mer, nous choisissons le poisson, nous aimons le foot ! ».

Image « à la une » : arrestation d’un manifestant par deux membres de l’unité anti-manifestation des Jeunesses de choc © Dân Làm Báo

Sylvie Fanchette (dir.), Hà Nội, future métropole – Rupture de l’intégration urbaine des villages

[ndlr] Présentation de l’éditeur. Atlas paru le 14 janvier 2016.

Installée dans « le coude du fleuve Rouge », Hà Nội compte parmi les plus anciennes capitales d’Asie du Sud-Est. Au fil des siècles, la ville s’est constituée sur un dense substrat de villages. Avec l’ouverture économique des années 1980, Hà Nội rencontre de nombreux blocages pour s’étendre : l’absence d’un réel marché foncier, des densités très élevées, une politique d’autosuffisance alimentaire qui limite les expropriations et la contrainte hydraulique de ce delta très vulnérable.

Fanchette_HaNoiFutureMétropole_couv.

Depuis le début du nouveau millénaire, le changement de vitesse opéré par l’État et les promoteurs immobiliers dans la construction et la planification de la province-capitale pose le problème de l’intégration des villages qui s’urbanisent insitu, du maintien d’une ceinture verte et de la protection contre les inondations. La fusion ville-campagne, qui a toujours fait la spécificité du delta du fleuve Rouge, semble remise en cause.

À partir d’un riche corpus de cartes et d’études de terrain, cet ouvrage collectif montre comment l’urbanisation au ras des terroirs est confrontée à l’urbanisation « par le haut », la métropolisation. Combinant les approches disciplinaires à plusieurs échelles spatiales et sociales dans une perspective dynamique, il permet de mesurer l’impact des grands projets de développement urbain sur la vie des villages intégrés dans la fabrique de la ville, et de replacer la strate villageoise périurbaine comme acteur à part entière de la diversité sociodémographique de cette métropole en formation.

Source : Editions IRD

Hanoi : La vieille tortue s’est éteinte le 19 janvier

[ndlr] La presse vietnamienne annonce le décès de la vieille tortue du Lac de l’Épée restituée à Hanoi. La tortue a été retrouvée morte vers 16h30 dans l’après-midi du 19 janvier 2016. La disparition qui intervient le jour du 42e anniversaire de la bataille perdue des Paracels (19/01/1974) et un jour avant l’ouverture du XIIe Congrès national du PCV affole les réseaux sociaux et attriste les Hanoiens. Un présage ? Mais lequel ?

[AFP], Une tortue meurt au Vietnam: mauvais augure pour le Parti communiste ?, Ouest-France, 20/01/2016.

Hoàng Phương – Phạm Hương, Rùa hồ Gươm trong ký ức người Hà Nội, VnExpress, 19/01/2016. Nombreuses photos.

Minh Tiến, Phải chăng ‘cụ rùa’ Hồ Gươm còn nhiều họ hàng?, Petrotimes, 19/01/2016.

Mạnh Quân, ‘Cụ’ rùa Hồ Gươm đã chết, Thanh Niên, 19/01/2016. Cụ thể, theo nguồn tin của Thanh Niên, từ 16 giờ 30 chiều nay (19.1), xác « cụ » rùa Hồ Gươm đã nổi lên trên mặt nước Hồ Gươm ở phía góc đối diện tòa nhà báo Hà Nội Mới.

Như Trường, Hà Nội: Cụ rùa tại Hồ Gươm vừa qua đời!, Phap Luat Plus, 19/01/2016.

Xuân Long – Quang The, Cụ rùa hồ Hoàn Kiếm chết, Tuoi Tre, 19/01/2016. TTO – Chiều tối 19-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận cụ rùa hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) đã chết vào khoảng 16g30 chiều cùng ngày. Nguồn tin này cho biết khoảng 16g30, các lực lượng quản lý hồ Gươm đã phát hiện cụ rùa hồ Gươm chết và nổi ở trong hồ gần khu vực đường Lê Thái Tổ.

« Genre et sexualités en Asie du Sud-Est » – Rencontres de l’AFRASE 2015

2015 Rencontres de l’Association pour la Recherche Française sur l’Asie du Sud-Est « Genre et sexualités en Asie du Sud-Est ».

Les Rencontres de l’AFRASE réunissent périodiquement des chercheurs en sciences humaines et des acteurs impliqués dans les sociétés du Sud-Est asiatique pour échanger connaissances et expériences sur différents sujets.

 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 :13h30 – 18h00

EHESS 105, boulevard Raspail

Amphi. François Furet

Métro : Saint-Placide/ Notre-Dame des Champs Entrée libre.

Réserver avant le 24 novembre à afrasebureau@gmail.com

14h – 15h45 : Projection & discussions autour de 2 documentaires, en présence de Justine Meignan :

 • Walang ilaw sa bahay, 40’ de Justine Meignan sur les femmes migrantes philippines et leurs enfants.
 • Red over the rainbow, 28’ de Vincent Baumont sur la LGBT Pride d’Hanoi.

16h-18h Table-ronde

 • Cynthia Embido Benejo (ISS, Rotterdam)
 • François Guillemot (Institut d’Asie Orientale, Lyon)
 • Laurence Husson (IrAsia, Aix-Marseille)
 • Estelle Miramond (Univ. Paris 7 / CASE)

Autour de deux documentaires et d’une table-ronde composée de chercheur.se.s, cette rencontre permettra d’échanger sur les questions de genre et de sexualité qui traversent les pays d’Asie du Sud-Est. Les migrations féminines, les rôles de femmes dans la guerre, les revendications LGBT ou la problématique de la traite seront abordés à rebours des stéréotypes qui circulent sur ces thématiques.

Lien : AFRASE

RedOverTheRainbow_VimeoCliquer sur l’image pour accéder au film de Vincent Baumont sur Vimeo

La valise d’Adèle – Petite contribution à l’histoire d’Adèle Clément, violoncelliste (1884-1958)

Lyon, jeudi 4 juin 2015

Très chère Adèle, je ne t’ai pas connu. Je n’ai même jamais entendu le son de ton violoncelle.

Décédée en 1958, tu as laissé des traces de ta vie d’artiste dans la presse de l’époque, chez les chroniqueurs qui t’ont écouté et dans un grenier d’une maison bourgeoise de la Drôme construite par un soldat de l’Empire. C’est de ce grenier et de la valise qu’il contenait que je voudrais m’entretenir avec toi aujourd’hui.

L’idée a surgi au cours d’une banale conversation avec une étudiante chinoise de l’université Lyon 3 qui fait sa thèse sur les femmes occidentales ayant voyagé en Asie. Immédiatement, ton souvenir s’est rappelé à moi. Il y a bien sûr des figures incontournables comme Alexandra David-Néel au Tibet ou Suzanne Karpelès en Indochine, ou encore la journaliste Andrée Viollis au Japon puis en Indochine. Je me suis rappelé de cette valise qui m’intriguait, déposée au fond d’un petit débarras d’un grand grenier logeant la bibliothèque du Docteur Adrien Borel (1886-1966), médecin psychiatre reconnu de l’hôpital Saint-Anne à Paris, ton cousin germain et mon arrière grand-oncle. Fille de Jean-Baptiste Clément et d’Adrienne Borel, ta famille avait tissés des liens de parenté du côté de la Drôme, sans quoi je n’aurai pu recueillir quelques bribes de ta vie de musicienne.

AdèleClémentPortrait d’Adèle Clément, CPA © DR

J’avais tout de suite remarqué l’identité voyageuse de ta valise sur laquelle étaient collés quelques vieux autocollants en très mauvais état mais se laissaient encore décrypter. Le Métropole de Hanoi, le Grand Hôtel de Pékin, l’hôtel Sanno à Tokyo, un restaurant à Nankin, une étiquette russe… Je crois que tu as laissé ce souvenir d’une voyageuse iconoclaste au sein de la famille. En quelques clics sur la toile, j’ai pu constaté avec émotion que tu n’as jamais été oubliée. A Puy-Saint-Martin, commune de la Drôme, une salle communale et un parc portent ton nom. Cette petite commune entretient le cher souvenir de ta virtuosité. Avant de revenir sur ta valise, je dois m’arrêter quelques instants sur ton parcours étonnant.

ValisedAdèleClémentLa valise en fibre vulcanisée d’Adèle Clément © FG

Tu es né Adèle Jeanne Alphonsine le 2 février 1884 à Saint-Gengoux-le-National en Saône-en-Loire dans une famille d’entrepreneurs de père en fils dans les chemins de fer. C’est dans cette famille bourgeoise que tu fis tes premiers pas vers le violoncelle, cet instrument à corde imposant qui fut tout au long de ta vie ton compagnon le plus fidèle. Tu appris à dompter cet instrument avec Gustave Girod de la Société des Concerts du Conservatoire. Accomplissant déjà de belles choses dans la maîtrise du violoncelle, Maître Girod t’envoya chez Cros-Saint-Ange, un virtuose, premier prix de conservatoire en 1870. En 1901, à l’âge de 17 ans, tu te présentas au concours du Conservatoire de Paris et réussis à obtenir le second prix.

Mais un an plus tard, à l’issue du même concours tu remportas le fameux premier prix de violoncelle tant espéré. La chose n’était gère simple car tu devais concourir avec de sérieux candidats, douze élèves dont cinq jeunes filles, dont le « redoutable » Bedetti [1]. Le final du Concerto de Saint-Saëns que tu interprétas ce jour là avec beaucoup de talent remporta l’unanimité du jury. L’Annuaire des artistes qui relate l’exploit note que tu as « ému sans avoir recours aux afféteries sentimentales » [2]. Il faut réécouter ce morceau pour en saisir toute la difficulté. Je t’envoie cette belle interprétation de Saint-Saëns par Anne Richardson accompagnée de la pianiste Jung-a Bang surtout pour me permettre de mesurer cette tension.

Étais-tu grave, concentrée et inspirée, comme Helen Lindén jouant Bach :

De toute évidence ton travail fut récompensé et la virtuosité, à laquelle tu consacrais presque tout ton temps, très appréciée [3]. Deux ans plus tôt, déjà, tu étais membre d’un quatuor composé de Juliette Laval, Henriette Gaston et Paul Jacquet qui, de concerts privés commença à faire des représentations publiques [4]. A cette époque, le tout Paris aimait la musique classique et la chanson populaire. Cette première formation laissa place, quelques années plus tard, à un Trio évolutif très apprécié des citadins dont tu sembles être la clé de voûte. Entre 1910 et 1914, la pianiste Adeline Baillet, la violoniste Line Talluel et toi-même ou encore Juliette Laval jouez régulièrement à la salle Pleyel [5]. Mais peu de temps après la Grande guerre éclate. Ton nom apparaît peu dans la presse. Je te retrouve le 3 mars 1916 dans un concert au profit des blessés russes [6]. Puis les 16 et 18 juillet de la même année, tu participais à un festival symphonique au Jardin du Luxembourg [7]. En 1917, sur les pas de ton père qui répondit aux trois emprunts de la Défense nationale, tu souscrivis au 3ème emprunt.

AdèleClément_3eEmprunt

En Trio, tu devais te produire un peu partout en France, notamment à Paris, parfois soliste des concerts Colonne et Lamoureux, puis en Europe, en Angleterre, en Espagne ou au Portugal. Londres, Berlin, Madrid, Lisbonne et Budapest étaient inscrites sur ta liste d’engagement [8]. Cette renommée te porta jusqu’au Maroc et en Algérie. Tu t’y fis remarquer par deux fois en 1923 et 1925. Dans son numéro du 6 avril 1925, L’Echo d’Alger se faisait le meilleur témoin de ta musique : « Le concert donné mardi dernier par Melle Adèle Clément, violoncelliste virtuose, est sans nul doute, l’un des plus représentatifs que nous aura donné cette saison » [9]. L’Oued-Sahel rapporte le 2 avril 1925 : « Pendant deux heures, le public fut littéralement pris par le talent des deux artistes que sont Melles Adèle Clément et Sandra-Mario » [10]. Quelques jours avant il prédisait : « Avec Melle Adèle Clément, ce sera la griserie exquise, sentimentale, du violoncelle, cet instrument divin dont les sons enchantent et touchent les plus réfractaires » [11].

Dans les années vingt, tu consacras plus de temps à des radios-concerts retransmis sur les ondes de la Tour Eiffel ou les antennes des radios de province [12]. Tu te produisis en compagnie de nombreux artistes comme la pianiste Marthe Gineste ou la cantatrice Louise Albane dans les concerts organisés par La Renaissance Française, une organisation fondée en 1915 par Raymond Poincaré pour faire rayonner la culture française et promouvoir la francophonie [13]. La France sortait victorieuse de la Grande guerre mais terriblement affectée. La musique sur les ondes pouvaient-elles atténuer le chagrin d’une nation éprouvée ?

AdèleClément1884-1958_FGAdèle Clément par Geneviève Granger © FG

Au fil des pages numérisées, Gallica a fait ressurgir le passé enfoui de tes nombreux concerts et souligne souvent ta virtuosité au détour des chroniques musicales de la presse du premier quart du XXe siècle. Le XIXe Siècle te remarqua dès 1901 et Le Magasin pittoresque signala ce Trio épatant en 1908 (alors composé de Geneviève Dehelly, Juliette Laval, Adèle Clément) [14]. Les Annuaires des artistes et de l’enseignement dramatique et musical (1903, 1905) retranscrivent ta biographie avec une admiration non feinte : « C’est un honneur pour notre Ecole que de produire de telles élèves » rapporte ton biographe en évoquant le concours de 1902 [15]. Il remarque « ton jeu brillant et classique, uni à de grandes qualités de mécanisme », souligne ta passion (passionnément éprise d’art, exquisément douée) et te prédit un bel avenir.

Quels furent tes compositeurs préférés ? La médaille que j’ai conservée mentionne Beethoven, Mozart, Haydn ou Bach. Mais il faut citer aussi Brahms, Schubert, Schumann et Lalo que tu interprètas en trio en 1908 à la salle Erard en compagnie de Geneviève Dehelly et de Juliette Laval [16]. De nombreux autres compositeurs sont également joués pour la radio. Et parfois, on remarque ton penchant pour les auteurs modernes comme le souligne le Comoedia en 1931 : « Mme Adèle Clément, elle, ne veut que des noms contemporains sur son programme » [17]. S’agit-il des compositeurs Gabriel Fauré (1845-1924) ou Louis Abbiate (1866-1933), tes ainés, qui apparaissent dans tes interprétations ? Apprécierais-tu aujourd’hui les interprétations de Rachael Lander de « Get Lucky » ou « Le prelude de Bach » de Tina Guo (郭婷), la violoncelliste shanghaïenne ou encore l’interprétation moderne et nerveuse des Quatres saisons de Vivaldi par la japonaise Eru Matsumoto ?

Ou préférerais-tu le style grandiose de l’incomparable Rostropovitch ?

Grande voyageuse, peut-être lassée par la vieille Europe mélancolique et les « vieilles chansons françaises » des radio-concerts, tu es partie en Extrême-Orient [18]. La chose était sans doute courante pour le monde colonial mais pour une violoncelliste habituée aux salles parisiennes ou aux radios-concerts c’était assez rare pour être souligné. Tu as joué en Chine et au Japon, peut-être même à Hanoi comme ta valise le laisse supposer [19]. As-tu suscité des vocations en Chine, à Shanghai, à Pékin… ? Au Japon, à Tokyo ? Au Viêt-Nam, à Saigon ou Hanoi ? Quand es-tu partie en Asie ? A la fin des années vingt ? En 1930 ?

GrandHotelPekin_1920Le Grand Hôtel de Pékin en 1920 © DR

En mai 1931, la revue Comoedia signale dans sa chronique musicale : « en mentionnant le succès obtenu par Mme Adèle Clément, violoncelliste, qui n’a pas craint dernièrement de pousser une pointe jusqu’en Extrême-Orient pour y faire connaître la musique occidentale. Son évangélisation dut être active si nous en jugeons par son récent concert, plein de tenue et de goût. […] Son jeu est vivant, sa technique approfondie, se prête aux plus difficiles évocations comme à l’exécution de pièces où l’émotion l’emporte sur la prouesse. Excellente sonorité qu’elle emploie judicieusement et sans emphase » [20].

Tu aimais les voyages, les portes de l’aventure comme disait Jean Hougron. Tu t’arrêtas à Tokyo à l’hôtel Sanno, à Pékin au Grand Hôtel et à Hanoi au Métropole. Tu réservas la chambre 141 au Palais de l’Etoile du Nord, « Home Sweet Home » de Pékin et fis une pause à Nankin au restaurant de La Capitale. Ton violoncelle a-t-il résonné dans le hall de ces lieux prestigieux ?

La dernière étiquette indique que ta valise a été contrôlée à la douane de Negorelo en Biélorussie non loin de Minsk. Etais-tu alors en partance pour l’Asie sur le Brest-Minsk-Moscou, voie classique à l’époque pour les voyages de l’Europe vers l’Asie ? De Moscou, le transmongolien pouvait t’emmener à Pékin au terme d’un rude voyage de plus 7600 kms à travers les montagnes de l’Oural, le désert de Gobie, les steppes de Mongolie et la Grande Muraille de Chine. Que reste-t-il de ta tournée d’Extrême-Orient ?

Traces de voyages sur la valide d’Adèle © FG

Cliquez sur les images pour les agrandir

Fille de constructeurs de chemin de fer, tu voulais respirer l’air d’ailleurs et prendre d’autres voies. Il existe aujourd’hui des modèles d’instrument à cordes qui portent ta marque « Adèle Clément ». Un violon de voyage, un violoncelle muet. Furent-ils tes compagnons de voyage ? Ont-ils été créés par expérience de ces longs périples en train ? La journaliste Lucienne Darrouy nous révèle le secret de ce violoncelle d’étude pliant et démontable que tu expérimentas en public le vendredi 18 janvier 1924 à Alger lors d’un deuxième et dernier concert à la Salle des Beaux-Arts :

« On sait que Melle Clément est l’inventeur d’un violoncelle muet (ou presque) et démontable. Elle joua cet instrument pratique en manière de démonstration, bien entendu ; car son rôle est plutôt de rendre service aux artistes en voyage, qui veulent faire des gammes dans les chambres d’hôtel sans encourir l’intolérance des tympans profane, que d’enthousiasmer les foules au profit des concertistes » [21].

Même sans le son, la chroniqueuse de L’Echo d’Alger apprécie le style de la violoncelliste : « il ne fut entre les mains de cette artiste a la foi profonde, que l’occasion d’admirer le sens inventif uni, dans une nature remarquablement équilibrée, au plus exquis sentiment artistique. ‘Pratical and poetical’ » [22].

Deux ans plus tôt, en novembre 1922, la revue Popular Science Monthly éditée à New York fait la promotion de cet objet curieux, effilé et élégant avec une illustration à l’appui [23]. Sa forme aérodynamique a-t-elle inspirée le violoncelle blanc d’Eru Matsumoto ?

AdèleClément_SilenceCello© 1922 Popular Science

Violoncelle muet et violon de voyage brevetés « Adèle Clément »

Cliquez sur les images pour les agrandir

Tu as, chère Adèle, sans le savoir, poussé ma curiosité vers l’Extrême-Orient. Le grenier-bibliothèque du Docteur Borel affichait quelques objets typiques de cette lointaine Asie : un brûle-parfum, un dessin de Fujita, des chevaux en terre cuite, une théière en fonte. Dans une malle de voyage du grenier se logeaient des kimonos japonais, des waraji et des éventails. Je n’en ai pas la certitude mais je crois que tout ceci revenait dans tes bagages de l’autre bout du monde. Personne d’autre dans la famille à cette époque ne s’était rendu aussi loin.

AdèleClément_PersonnagesChineAdèleClément_ChevauxChineObjets attribués à Adèle Clément © FG

Je perds ta trace en 1940, dernière mention dans la presse [24]. Que faisais-tu pendant l’occupation, es-tu repartie en Asie après 1934 ? De retour en France as-tu été inquiétée ? Ou au contraire, as-tu continué à jouer pendant la période du régime de Vichy ? Tu t’es sans doute mise en retrait des nouvelles mondanités. Je ne désespère pas de retrouver quelques éléments de réponse dans les archives privées ou institutionnelles ou dans la presse locale. Seize ans après, je te retrouve néanmoins, en août 1956, loin de ton petit nid rue des Fossés Saint-Jacques à Paris, à Puy-Saint-Martin dans la Drôme où tu cèdes en viager ton patrimoine familial au profit de la Mairie de la commune. Deux ans plus tard, tu devais décéder à l’âge de 74 ans, toujours seule et sans enfant.

Je te quitte, très chère Adèle, en te remerciant pour ces traces si précieuses qui ont contribué à construire mon intérêt particulier pour cette Asie des années trente si tourmentée dont les récits de Louis Roubaud, Andrée Viollis ou Albert de Pouvourville témoignent avec vigueur [25]. Un matin de juin 1930, treize insurgés du Parti nationaliste du Viêt-Nam étaient guillotinés à Yen Bay et l’Asie allait connaître les soubresauts violents des révolutions sanglantes et de la guerre totale.

François Guillemot, MàJ le 04/06/2015.

Notes

[1] Annuaire des artistes et de l’enseignement dramatique et musical, n° 1903, p. 492.

[2] Idem.

[3] Annuaire des artistes et de l’enseignement dramatique et musical, 1905, pp. 494-495.

[4] L’Aurore, n° 3389, 30/01/1907.

[5] L’Aurore, n° 4589, 31/05/1910 ; Le XIXe Siècle, n° 15001, 07/04/1911 ; L’Aurore, n° 5141, 14/12/1911 ; Le Rappel, n° 15254, 16/12/1911 et n° 15259, 21/12/1911 ; L’Aurore, n° 5545, 30/01/1913 ; L’Humanité, n° 3210, 30/01/1913 ; Le XIXe Siècle, n° 15697, 04/02/1913 ; Le XIXe Siècle, n° 15702, 09/02/1913.

[6] Le Figaro, n° 64, 04/03/1916.

[7] L’Humanité, n° 4473, 16/07/1916 et n° 4445, 18/06/1916 ; Le XIXe Siècle, n° 16649, 18/06/1916.

[8] L’Écho de Bougie (Alger), n° 1441, 22/03/1925.

[9] L’Écho d’Alger, 06/04/1925.

[10] L’Oued-Sahel, n° 228, 02/04/1925 ; voir aussi L’Écho de Bougie, n° 1443, 05/04/1925.

[11] L’Oued-Sahel, n° 227, 26/03/1925.

[12] Le Petit Parisien, n° 16934, 11/07/1923 ; L’Ouest-Eclair, n° 7970, 11/07/1923 ; Le Petit Parisien, n° 117250, 22/05/1924 ; L’Ouest-Eclair, n° 8803, 25/11/1925.

[13] Le Petit Parisien, n° 17643, 19/06/1925 ; L’Ouest-Eclair, n° 8644, 19/06/1925.

[14] Le XIXe siècle, n° 11547, 22/10/1901 ; Magasin Pittoresque, Série 3, Tome 9, 1908.

[15] Annuaire des artistes et de l’enseignement dramatique et musical, 1903, p. 492.

[16] Le Magasin Pittoresque, Série 3, Tome 9, 1908.

[17] Comoedia, n° 6685, 10/05/1931.

[18] L’Ouest-Eclair, n° 8212, 09/03/1924 ; Le Gaulois, n° 16961, 13/03/1924.

[19] Paris-Soir, n° 61, 6e édition, 21/08/1940.

[20] Comoedia, n° 6685, 10/05/1931.

[21] L’Echo d’Alger, n° 5214, 17/01/1924 ;  L’Echo d’Alger, n° 5218, 21/01/1924, “Deuxième concert Adèle Clément”, par Lucienne Darrouy, p. 3.

[22] L’Echo d’Alger, n° 5218, 21/01/1924.

[23] Popular Science Monthly, Vol. 101, No. 5, November 1922, p. 62. Lien sur GoogleBooks

[24] Paris-Soir, n° 61, 6e édition, 21/08/1940.

[25] Albert de Pouvourville, L’heure silencieuse, Paris, Les éditions du Monde moderne, 1923 ; Griffes rouges sur l’Asie, Paris, Baudinière, 1933 / Louis Roubaud, Le dragon s’éveille, Paris, Baudinière, 1928 ; Viêt-Nam, la tragégie indo-chinoise, Paris, Librairie Valois, 1931 / Andrée Viollis, Changhaï et le destin de la Chine, Paris, Correa, 1933 ; Le Japon et son Empire, Paris, Grasset, 1933 ; Japon intime, Paris, Aubier, 1934 ; Indochine S.O.S., Paris, Gallimard, 1935.

tokyosannohotelBrochure de voyage du Sanno Hotel à Tokyo, circa 1935 © Blog travelbrochuregraphics

Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach et le métier de violoncelliste par Anne Gastinel

AdèleClément_ObjetsTissusJaponEventail, waraji et tissus japonais © FG

Image « à la une » : Détail d’un éventail japonais d’Adèle © FG

Nos remerciements à Anne-Maître et Michel Tissier pour la traduction du russe, à Zhang Yu pour les traductions chinoises.

Nguyễn Đệ

NguyenDeM. Nguyễn Đệ. Commerçant, né à Hanoi en 1900.

Fils de feu Nguyễn-Liên, Án-Sát, envoyé en France en mission pendant la guerre de 1914-1918 comme attaché au Ministère de la Guerre et décédé en service de la Métropole en 1916.

Ancien élève du Collègue Paul Bert et du Lycée Albert Sarraut.

Diplôme de l’École Supérieure de Droit et d’Administration.

Nommé Commis des Résidences en 1923.

Mis en disponibilité sur sa demande pour servir à la Banque de l’Indochine en 1926.

En 1927, envoyé en France faire ses études bancaires et commerciales par la Banque de l’Indochine. De retour à Hanoi en 1928, il est nommé Agent courtier, fonction jusqu’alors réservée aux Chinois.

Membre du Comité consultatif de la Jurisprudence du Tonkin en 1931.

Nommé tri-huyện la même année.

Abandonne l’Administration pour se consacrer aux affaires en 1933. S’associe en 1937 à son frère Nguyễn Thiêu, ancien membre de la Conférence Économique Impériale, et devient en 1938 à la mort de ce dernier propriétaire de la Maison Nam-Long, qui représente de nombreuses fabriques de France.

Chevalier de la Légion d’Honneur (1942).

Source : Gouvernement général de l’Indochine, Service de l’Information, Souverains et notabilités d’Indochine. Notices par ordre alphabétique, Hanoi, IDEO, 1943, p. 17.

* * *

[ndlr] Par la suite Nguyễn Đệ fut conseiller économique de la jeune RDVN avant de devenir le directeur de Cabinet de S. M. Bảo Đại, Chef de l’État du Viêt-Nam.

Trang Hạ : Vietnam, « la blessure de la guerre n’est pas cicatrisée »

[ndlr] Entretien sur RFI avec l’écrivaine Trang Hạ. Extraits.

Née en 1975, Trang Ha a écrit une quinzaine de livres dont plusieurs best-sellers au Vietnam. Alors que son pays célèbre aujourd’hui le 40e anniversaire de la fin de la Guerre, elle estime qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir avant de parler d’une véritable réconciliation.

TrangHa
Née en 1975, Trang Ha se montre critique envers son pays, un Vietnam qui n’a pas assez évolué à son goût © RFI

[…]

Pour votre génération, que représente le 30 Avril 1975 ?

J’ai beaucoup réfléchi à cet évènement. A la fois en tant que vietnamienne née en 1975 et en tant qu’écrivain. Mon grand frère est né en 1952, c’est-à-dire avant le début de la campagne de Diên Biên Phu. Moi-même, je suis née en 1975, année du début de la réunification du pays. Mon petit frère est né fin 1978 au moment où la Chine se préparait à provoquer la guerre à la frontière, au nord du pays. On peut donc dire que nos dates de naissance sont des jalons qui marquent les trois grandes guerres au Vietnam. Nous sommes tous trois nés dans l’intervalle d’une guerre. C’est pourquoi l’histoire de notre pays et de notre peuple fait partie de celle de ma famille. Mon père a été soldat avant 1945. Puis il est devenu responsable au ministère de la Défense. Il parle souvent de notre responsabilité envers le pays, le peuple. Voilà l’histoire de ma famille.

En réalité, en tant qu’écrivain, je me sens déchirée. Depuis 40 ans, la blessure provoquée par la guerre n’est pas cicatrisée. Cette blessure existe toujours chez les gens qui réfléchissent sur la destinée de notre peuple. Depuis des années, les Vietnamiens parlent de la réconciliation nationale. Les gens dans le pays ainsi que la diaspora disent que nous sommes tous Vietnamiens, que nous parlons la même langue, que nous avons la même couleur de peau, la même volonté et la même ferveur pour construire le pays. Que sous sommes tous patriotes.

Ce sont de belles paroles mais la réalité est tout autre. Il existe plusieurs obstacles : des points de vue divergents et aussi les chocs culturels entre les générations. Ceux qui sont nés en 1975, comme moi, ont déjà 40 ans. Et nous n’avons pas fait grand-chose pour contribuer à surmonter ces obstacles et à effacer les divisions. La guerre, mais aussi les conflits et la discrimination entre les Vietnamiens, ont créé la blessure.

Lire la suite : RFI, 29/04/2015.

Séminaire : Villes diffuses en Asie. Nouvelles perspectives sur le desakota – 9 avril 2015

[ndlr] Programme détaillé du séminaire accompagné de son argumentaire et d’une bibliographie.

Villes diffuses en Asie

Nouvelles perspectives sur le desakota

Séminaire organisé dans le cadre du DSA « Architecture et Projet Urbain», ENSA de Paris-Belleville avec l’UMR-AUSSER.

9 avril 2015

Salle des enseignants, ENSAPB, de 14h30 à 17h45

 

PROGRAMME

 • 14h30-15h. Introduction. Adèle Esposito, chargée de recherche CNRS-AUSSER
 • 15h-15h30. Le desakota en son envers, son endroit : agriculture et aménagement des périphéries métropolitaines de Shanghai. Etienne Monin, doctorant, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Laboratoire Prodig UMR 8586
 • 15h30-15h45. Questions/ Réponses
 • 15h45-16h. Pause
 • 16h-16h30. Les métropoles diffuses en Chine : processus de transition urbaine dans la région de delta du fleuve Yangzi. Andrea Palmioli, doctorant UMR AUSser
 • 16h30-16h45. Questions/Réponses
 • 16h45-17h15. Enjeux de l’étalement urbain sur les recompositions des pratiques quotidiennes des habitants périurbains de Hanoi. Gwenn Pulliat, ATER, Aix Marseille Université/ESPE
 • 17h15-17h45. Questions/Réponses & Discussion animée par Adèle Esposito
photo_AndreaPalmioli
© Andrea Palmioli

 

Ce séminaire vise à engager une réflexion sur les processus et les formes de l’urbanisation diffuse en Asie. Par urbanisation diffuse, on entend une figure de l’urbanisation caractérisée par l’alternance, la coexistence, et l’hybridation de formes urbaines et rurales, dispersées sur des territoires urbanisés à basse densité (Piccinato e Sartore 1990, Piccinato, Quilici et Tafuri 1962, Barattucci 2015). Avec des temporalités spécifiques à chaque pays d’Asie, on assiste, depuis environ trente ans, à la formation de régions métropolitaines et de territoires urbanisés (McGee 2009). Pour décrire la nature de ces phénomènes, des chercheurs travaillant sur l’Asie ont construit des concepts aptes à saisir les processus à l’œuvre dans ces contextes. Parmi ceux-ci, Mc Gee (1991) a désigné, par le néologisme desakota (de l’indonésien, desa, village ; kota, ville), des régions caractérisées par la mixité entre activités agricoles et non-agricoles qui, souvent, se développent le long de corridors reliant de grands noyaux urbains (Sui et Zeng 2001). Dès lors, de nombreux travaux se sont servis du concept de desakota pour appréhender les phénomènes urbains en Asie (inter al. Guldin 1996 ; Hebbert 1994). Ces travaux se sont principalement intéressés aux métropoles et aux grands pôles de développement  et ont privilégié certains terrains (ex. l’Asie de l’Est et l’Indonésie). La majorité d’entre eux a développé des approches d’analyse fondées sur une appréhension géoéconomique des phénomènes urbains ou sur l’évaluation des pro et contra de cette figure de l’urbanisation sur le plan environnemental, administratif, et social.

Ce séminaire vise à ouvrir des pistes d’investigation sur l’urbanisation diffuse et le desakota, qui ont été moins développées par la littérature, mais tout autant importantes pour comprendre les processus d’urbanisation en Asie contemporaine. Sans prétention d’exhaustivité, sont livrées ici quelques thématiques de réflexion qui pourront être développées par les contributions à ce séminaire.

1) Les fondements théoriques, les outils conceptuels et analytiques qui permettent d’appréhender les phénomènes d’urbanisation diffuse en Asie.

Le panorama de la recherche sur l’Asie a été largement influencé par les notions de desakota et de « extended metropolitan region » développées par McGee. En revanche, des travaux portant sur des contextes occidentaux ont développé d’autres désignations, inter alia celle de « concentration dispersée métropolitaine » (Castells 1998), de « post-suburbanisation » (Phelps et Wu 2011) et de « métropole horizontale » (Secchi et Viganò 2013).

Des concepts élaborés pour des contextes occidentaux, peuvent-ils éclairer ou servir comme catégories d’analyse pour l’étude des contextes asiatiques ? Quelles sont, s’il y en a, les singularités irréductibles des villes diffuses asiatiques ? Certains auteurs (inter alia Yokohari et al. 2000) ont essayé de montrer que la figure urbaine du desakota serait spécifique à l’Asie. Par ailleurs, des recherches récentes sur le site archéologique d’Angkor ont établi un lien entre l’urbanisme des anciennes capitales khmères (caractérisées par la basse densité et la prévalence des fonctions agraires) et les phénomènes contemporains de desakota en Asie du Sud-Est[1].

2) L’urbanisation diffuse des villes moyennes  

Les travaux sur l’urbanisation diffuse en Asie ont été en grande partie focalisés sur les métropoles et les grandes villes. Mais désormais, les processus d’urbanisation dispersée concernent aussi les villes de taille moyenne qui sont capables d’attirer des capitaux, des ressources, et de nouvelles populations. Parmi celles-ci, les villes touristiques (par exemple, la ville de Melaka), où la spécialisation patrimoniale et commerciale du centre historique amène au déplacement d’autres fonctions (administratives, résidentielles, etc.) vers la périphérie, mais aussi à l’implantation de nouvelles formes et activités dans des vastes territoires urbanisés. A l’instar de Robinson (2006), le séminaire accueillera des contributions étudiant l’originalité et l’innovation des processus d’urbanisation dans ces villes dites « ordinaires » par rapport aux grandes agglomérations de la région.

3) La reconfiguration des centralités urbaines

Une grande partie des recherches sur l’urbanisation dispersée a analysé les franges métropolitaines, le périurbain, et les nouvelles zones d’expansion. Dans un article récent, McGee (2009) souligne l’importance de conduire des recherches sur « les marges des méga-régions urbaines » qui concentreront 75% de la croissance urbaine au cours des prochaines décennies. Or, si ces recherches s’avèreront fort utiles, McGee souligne également l’importance de travailler sur la redéfinition des rapports entre centre et périphérie, sur leur articulation… ou désarticulation. Quel est le rôle des centres urbains, et en particuliers des noyaux historiques des villes diffuses ?  Quelles nouvelles centralités se configurent lorsque le territoire urbain s’élargit ? Comment ces centralités s’articulent-elles, sur le plan physique, spatial, et fonctionnel, dans des grandes agglomérations diffuses ?

4) Le devenir de l’idée de « ville » à l’épreuve de la dispersion.

Les périmètres urbains s’élargissent : les municipalités de Hanoi et de Ho Chi Minh-Ville ont, par exemple, vu leurs frontières s’agrandir à partir de 2008, avec l’inclusion de vastes zones rurales. La municipalité de Siem Reap, au Cambodge, inclut aujourd’hui 13 communes, dont 3 auparavant rurales, et une surface cultivée de plus de 12.000ha.

Le terme ville, est-il utilisé pour décrire ces territoires urbanisés mais hybrides ? Quelles sont les significations qui lui sont associées ? Dans un travail récent, McGee (2009) invite les chercheurs à interroger la pertinence actuelle de ce mot, et de celui qui lui est souvent opposé, de « campagne ». Une interrogation qui doit être fondée sur la connaissance du bagage historique et culturel de ces notions, et de leur portée politique dans les stratégies d’aménagement et de gouvernance urbaine.

De nature exploratoire, ce séminaire inaugure une réflexion de longue haleine sur la thématique de la « ville diffuse », qui sera développée à l’ENSA de Paris-Belleville, à l’UMR AUSser, et au Labex Futurs Urbains, à partir de cette année. Il vise alors à identifier des chercheurs, et surtout des jeunes chercheurs, qui pourraient être impliqués dans cette réflexion à venir.

 

[1] http://sydney.edu.au/southeast-asia-centre/students/field-schools-exchanges/cambodia.shtml – 13 février 2015.

Contact : adeleesposito@yahoo.fr

Il est préférable de communiquer par email votre participation au séminaire

 

Bibliographie sélective.

Barattucci, C. 2015. « Campagna urbanizzata, urbanizzazione diffusa et città diffusa : les inventions lexicales des urbanistes italiens après 1960 », dans Coudroy, L. et Ratouis, O. (a cura di), Langages techniques et spécialisés de l’urbain, Collection Les mots de la ville. Paris : Unesco – Maison des sciences de l’homme – Ehess, Paris (en cours de publication).

Castells, M. 1998. La société en réseaux. L’ère de l’information. Paris, Fayard.

Franck, M., Goldblum, C. et Taillard, C. (dir.), 2012, Territoires de l’urbain en Asie du Sud-Est. Métropolisations en mode mineur, Paris : CNRS Editions, coll. « Etudes Imasie-Pacifique ».

Chaléard, J.-L. (dir.), 2014, Métropoles aux Suds. Le défi des périphéries? Paris : Karthala-Prodig.

Guldin, G.E., 1996. “Desakotas and beyond: urbanization in southern China”, in Ethnology, vol. 35, n°4, pp. 265–283.

Hebbert, M., 1994. “Sen-biki amidst Desakota: Urban Sprawl and Urban Planning in Japan” in Shapira, P., Masser, I., Edginton, D.W. (eds.), Planning for Cities and Regions in Japan. Liverpool: Liverpool Universities Press, pp. 70–91.

McGee, T.-G., 1991. “Presidential Address: Eurocentrism in geography – the case of Asia Urbanization” in The Canadian Geographer, n° 35, 332–344.

McGee, T.-G., 2009. The Spatiality of Urbanization: The Policy Challenges of Mega-Urban and Desakota Regions of Southeast Asia, in: Working Paper -N. 161. Presented at the UNU-IAS, Yokoama, p. 40.

Phelps, N.-A. and Fulong Wu (eds.). 2011. International Perspectives on Suburbanization: a Post-suburban World? New York: Palgrave MacMillan.

Piccinato, G., and Sartore, M. 1990. “Spazio rurale e urbanizzazione diffusa: il caso veneto.” In Clementi, A. et Perego, F. (a cura di), Eupolis. La Riqualificazione Della Città in Europa. Roma-Bari: Laterza, pp. 489-505.

Piccinato, G., V. Quilici, and M. Tafuri. 1962. “La Città Territorio, verso una nuova dimensione.” In Casabella Continuità, n° 270, p. 16.

Robinson, J. 2006. Ordinary Cities. Between Modernity and Development. London-New York: Routledge.

Secchi, B. et Vigano’, P. 2013. Habiter le Grand Paris. L’habitabilité des territoires: cycles de vie, continuité urbaine, métropole horizontale. Paris: Atelier International du Grand Paris. Publication en ligne: http://www.ateliergrandparis.fr/aigp/conseil/studio/Studio13Habiter2013.pdf 16 février 2015.

Sui, Z.-D., Zheng, H., 2001. “Modeling the dynamics of landscape structure in Asia’s emerging desakota regions: a case study in Shenzhen”, in Landscape and Urban Planning, n° 53, 37–52.

Yokohari, M., Takeuchi, K., Watanabe, T., Yokota, S., 2000. “Beyond greenbelts and zoning: A new planning concept for the environment of Asian mega-cities”, in Landscape and Urban Planning, n° 47, pp. 159–171.