Archives par mot-clé : H.O.

Huy Phương & Võ Hương An : Chân Dung H.O. Và Những Cuộc Đổi Đời [parution]

ChanDungH.O._2015[ndlr] Recueil de 55 entretiens avec d’anciens prisonniers politiques vietnamiens, exilés aux États-Unis après 1975, bénéficiaires du programme H.O*. Source pour l’histoire orale.

Chân Dung H. O. & Những Cuộc Đổi Đời:

H.O. là gì? H.O. là những ai?

Tập sách viết về cuộc di dân vĩ đại của người tù chính trị sau những năm tháng tù đày trong các trại tập trung của CS, được gọi là những trại “lao động cải tạo,” và tương lai con em những gia đình H.O. trên đất Mỹ của hai tác giả cựu tù nhân chính trị, Huy Phương và Võ Hương An.

Những cuộc đổi đời bi thảm nhưng mạnh mẽ vươn tới tương lai của 55 nhân vật H.O. qua cuộc phỏng vấn của hai tác giả.

NGUYỄN HỮU AN * HOÀNG ĐÌNH BÁU * LÊ TẤN BỬU * CHUNG TỬ BỬU * TRẦN VĂN CẢ * TRƯƠNG ĐÌNH CHÂN * TRẦN MINH CHÂU * LÊ VĂN DI * TRẦN NGỌC DỤNG * TT. THÍCH HẠNH ĐẠO * XUÂN ĐIỀM * HỒ ĐĂNG ĐỊNH * NGUYỄN VĂN ĐỒNG * HỒ HÀNG * VÕ HỮU HẠNH * NGUYỄN HỮU HOÀI * MAI KIM HON * BÍCH HUYỀN * TRƯƠNG TUẤN KHANH * TRẦN HỮU KHUÊ * NGUYỄN THẠCH KIÊN * DƯƠNG CÔNG LIÊM * VƯƠNG MỘNG LONG * LÊ VĂN LỢI * HUỲNH VĂN LUẬN * NGUYỄN NGỌC LƯU * NGUYỄN HỮU LÝ * TRẦN XUÂN MAI * PHAN NHẬT NAM * HÀ ĐÔNG NGA * PHẠM VĂN NGÔN * NGUYỄN HẠNH NHƠN * ĐINH TRỌNG PHÚC * ĐỖ VĂN PHÚC * LỮ HỒNG QUANG * NGUYỄN XUÂN QUANG * LM. ĐINH NGỌC QUẾ * NGUYỄN NGỌC SẲNG * DƯƠNG NGỌC SUM * PHẠM VĂN TIỀN * PHAN CẢNH TUÂN * VŨ THIÊN TƯỜNG * NGUYỄN THANH TY * TRẦN CHẤN THANH * NGUYỄN TẤN THÀNH * NGUYỄN THẾ THĂNG * PHAN THIỆP * LÊ VĂN THIỆU * THIÊN NGA NGUYỄN THANH THỦY * NGUYỄN NGỌC TRẠNG * LÊ QUANG TRỌNG * NGÔ VIẾT TRỌNG * TRẦN BÁ XỬ * TÔ THUỲ YÊN.

* Võ Hương An là tác gỉa những công trình biên khảo:Tự Điển Nhà Nguyễn- Vua Khải Định- Lịch Sử Đà Nẵng- Huế của Một Thời

* Huy Phương với 8 tác phẩm tạp ghi, hiện phụ trách chương trình “Huynh Đệ Chi Binh” (SBTN) và “Quê Nhà Quê Người” trên Nguoivietonline.

Tập sách viết để tưởng niệm những bạn tù đã chết oan khuất trong các trại tập trung của CS ở hai miền Nam Bắc Việt Nam.

Sources : Tu Luc Mall ; Viet Bao (25/04/2015) ; H.O. Ông là ai?, Nguoi Viet (19/04/2015)

Pour en savoir plus :

*Le programme H.O. (Special Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program), nom de code souvent traduit par les Vietnamiens par Humanitarian Operation, avait pour objectif de permettre aux anciens prisonniers de la République du Viêt-Nam (ayant effectué trois ans de camp ou plus) de rejoindre les États-Unis. Grâce à ce programme initié par Robert Funsett et en vertu d’un accord signé à Hanoi entre les États-Unis et la RSVN en 1989, environ 350.000 anciens prisonniers des camps et membres de leur famille purent quitter le Viêt-Nam à partir de 1990. La plus grande vague des “H.O.” arriva entre 1990 et 1998.

FG