Archives par mot-clé : groupes d’intérêt

Xuân Dương : Nhận diện nhóm lợi ích “bán nước, hại dân”

[ndlr] Parution en ligne d’un article très critique sur les groupes d’intérêt [politico-économiques] qui travaillent “contre le pays et contre peuple” (bán nước / vendre la patrie /// hại dân / nuisible au peuple) en ligne sur le site Giao Duc Viêt Nam le 26 juillet 2016.

Cet article est repris et commenté lors de la messe du père Nguyễn Ngọc Loan du groupe  Vérité et Paix (Công Lý và Hòa bình) le 31 juillet à Hanoi. Une charge contre le système communiste vietnamien. Vidéo ci-dessous.

(GDVN) – Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ “bán nước, hại dân”?

Lire l’article : Giao Duc Viet Nam, 26/07/2016.

 

TS. Vũ Ngọc Hoàng : “Về sự bóc lột và thâu tóm quyền lực” [VietnamNet]

[ndlr] Parution d’un article intéressant de Vu Ngoc Hoang, membre du Politburo, sur la prégnance des “groupes d’intérêt” sur la politique nationale vietnamienne et ses conséquences sur la vie quotidienne. L’article fut initialement publié dans la “Revue du Communisme” (Tạp chí Cộng sản), revue théorique du PCV. Vu Ngoc Hoang est actuellement Directeur-adjoint du Comité permanent du Comité central d’éducation et de propagande du PCV (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương), une place privilégiée pour observer les dérives de ce type au sein de l’Etat-Parti vietnamien.

Ủy viên TƯ Đảng bàn về sự bóc lột và thâu tóm quyền lực

Nếu không ngăn được “nhóm lợi ích”, Đảng chân chính sẽ không còn và Nhà nước sẽ biến chất, dân tộc sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải, xã hội sẽ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng.

LTS: Dưới đây là bài viết của TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đăng trên Tạp chí Cộng sản. Tuần Việt Nam đăng tải lại và giới thiệu đến bạn đọc.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chống “lợi ích nhóm”. Bởi vì, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) sẽ làm cho sự phát triển của đất nước và lợi ích quốc gia, dân tộc suy yếu và tổn thất nghiêm trọng; nhân dân b tước đoạt quyền lực và lợi ích; thành quả cách mạng và chế độ chính trị – xã hội không được bảo vệ, dẫn đến đổ vỡ.

Lợi ích chính đáng (của một người, một nhóm) là lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, góp phần và bổ trợ cho lợi ích chung; không mâu thuẫn, không gây thiệt hại cho lợi ích chung. Lợi ích chính đáng luôn là mục tiêu và động lực đối với hoạt động của con người, cần được tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích. Quên điều này, không quan tâm đến lợi ích chính đáng của con người, ngăn cản các lợi ích chính đáng ấy, thì sự lãnh đạo và quản lý xã hội không thể thành công, mà trước sau gì nhất định cũng sẽ thất bại.

Ngược lại, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) thì mâu thuẫn với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; gây hại cho lợi ích chung, cho cộng đồng, làm suy yếu và gây tổn thất nghiêm trọng đối với lợi ích chung. “Lợi ích nhóm” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành các “nhóm lợi ích”.

Lire la suite : VietNam Net, 09/06/2015.

Voir l’analyse de , Thời cơ ly khai với “nhóm lợi ích”, BBC, 13/06/2015.