Archives par mot-clé : DVQDD

Proclamation of all involved nationalist parties [on South China Sea]

[ndlr] Proclamation des partis nationalistes Viet Nam Quoc Dan Dang, Dai Viet Quoc Dan Dang et Dan Xa au sujet de la décision de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye dans le conflit maritime qui opposent les Philippines à la Chine.

PROCLAMATION

OF ALL INVOLVED NATIONALIST PARTIES, ORGANIZATIONS, POLITICAL ACTIVISTS, AND FELLOW VIETNAMESE,
In support of the July 12, 2016 ruling of the United Nations Arbitral Tribunal in favor of the Philippines against China’s illegal claim of the South China Sea

 Our grievances against China include:

1. From the Chinese dynasties of the past to the Communist state of China today, China have persistently attempted to invade, harass, and occupy the surrounding countries of Asia.

2. Communist authorities in Beijing have drawn arbitrary maps that show an unjustified and illegal “nine-dotted line” claim over 85% of the South China Sea as their own. China built military facilities on numerous strategic points throughout the South China Sea, including, but not limited to, the Spratley and Paracel Islands of Vietnam and the Scarborough Reef of the Philippines. Furthermore, they have occupied the waters of Brunei, Indonesia, Malaysia.

3. The Southeast Asian countries have protested and condemned the brazen and despicable invasions of China. In particular, an arbitration case was brought by the Republic of the Philippines under the arbitration provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) against the People’s Republic of China. On July 12, 2016, an arbitral tribunal under the UNCLOS ruled that the aforementioned maps have no legal basis.

4. Despite the ruling of the Tribunal, and supports of the world countries, China completely disregards the decision; and obstinately continues its provocations and invasions into other parts of the South China Sea.

5. In addition to these appalling actions, China has also dammed the Mekong River watershed, causing widespread and oftentimes disastrous water shortages that destroy the environment and ecosystem of Vietnam, Cambodia, and Laos.

Based on these grievances, We, the United Citizens, Expatriates, and Nationalist Political Forces of Vietnam, unanimously declare that:

1. We fully support and endorse the ruling of the Arbitral Tribunal on the law of the South China Sea.

2. We warmly praise the government and the peoples of the Philippines in their valiant struggle to protect the integrity of their territory in the midst of a brutal and unprecedented invasion of China. This is a legitimate, wise, and brave decision that we hope will set a model for more Southeast Asian countries to follow.

3. We condemn China for illegally invading and claiming the South China Sea which belongs to Southeast Asia. We demand Chinese government to obey the ruling of the Tribunal; and to immediately cease and desist the damming of the Mekong River watershed and release of toxins into the South China Sea.

4. We denounce and vilify the spineless and cowardly Vietnamese Communist Party leaders for always bending and submissive to the will of Beijing. The Vietnamese government neither dared to institute legal proceedings against Communist China nor named China in several killings of Vietnamese fishermen in the disputed waters. They did not even blame China for the release of toxic chemicals into the waters and land of Vietnam. Instead, the Vietnamese Communist Party actively suppresses and imprisons its own citizens who speak out against China.

5. We urgently call upon the international community to pressure China into respecting the decision of the Tribunal, and to denounce and stop China’s invasion which is indicated by its breach of peace, cause of disputes, and start of war in the South China and East Asian Seas.

6. We earnestly call for all fellow Vietnamese living in Vietnam and all Vietnamese expatriates abroad to unite as one faction in order to eradicate the Vietnamese Communist cowards and to build a liberal political institution of freedom and democracy. From this, we the people can create a just and representative internal power based on nationalism to protect our fatherland. 

Effective on the 25rd of July, 2016

Signing in the order of time:  

NOTE: The above Proclamation is posted on the following websites. There are no time limits in signing the Proclamation.

Please email Baovebiendong2016@gmail.com to add your support to this Proclamation.

http://www.vietquoc.org
http://www.daivietquocdandang.net/

★ ★ ★

 

TUYÊN CÁO

CỦA CÁC CHÍNH ĐẢNG, TỔ CHỨC, HỘI ĐOÀN,

NHÂN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO

ỦNG HỘ PHÁN QUYẾT BIỂN ĐÔNG

CỦA TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ NGÀY 12-7-2016

 

Nhận định rằng:

 • Qua các triều đại lịch sử của Trung Hoa và Trung Cộng hiện nay, chủ trương bá quyền xâm lược, cưỡng chiếm và hủy diệt các lân quốc là nhất quán và bất biến.
 • Nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Kinh đã tự vẽ bản đồ chín đoạn (tức hình lưỡi bò), chiếm 85% diện tích Biển Đông, xây dựng các cơ sở quân sự trên Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, tại bãi đá Scraborough của Phi Luật Tân và lấn chiếm các vùng biển của Brunei, Indonesia, Mã Lai…
 • Các quốc gia liên hệ trong vùng đã phản đối và lên án sự xâm chiếm ngang ngược này của Trung Cộng, đặc biệt, chính phủ Phi Luật Tân đã kiện Trung Cộng ra Tòa Án Trọng tài Thường Trực La Haye. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa đã ra phán quyết bác bỏ chủ quyền lịch sử của Trung Cộng ở khu vực thuộc hình lưỡi bò nói trên là không có cơ sở pháp lý.
 • Bất chấp sự phán quyết của Tòa Án Quốc tế và sự tán đồng của hầu hết các quốc gia Âu châu, Mỹ Châu, Úc châu, Á châu…, Trung Cộng một mặt hoàn toàn phủ nhận phán quyết này, mặt khác ngoan cố tiếp tục có những hành động khiêu khích và xâm chiếm các phần khác trong khu vực.
 • Ngoài ra, Trung Cộng còn ngăn chận nước đầu nguồn của sông Mekong gây thảm nạn thiếu nước và hủy diệt môi sinh của các quốc gia Việt Nam, Cao Miên và Ai Lao.

Trước hành động ngang ngược, bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế của Trung Cộng, chúng tôi, các Chính Đảng, Tôn Giáo, Cộng Đồng, Hội Đoàn, Nhân sĩ và Đồng bào trong và ngoài nước ký tên dưới đây đồng thanh tuyên bố:

 1. Hoàn toàn tán đồng và ủng hộ phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ngày 12-7-2016.
 2. Nhiệt liệt ca ngợi chính phủ và nhân dân Phi Luật Tân đã cương quyết đấu tranh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của mình trước sự xâm lăng thô bạo của Trung Cộng, đã kiện Trung Cộng ra Tòa Án Trọng Tài Thường Trực. Đây là hành động chính đáng, khôn ngoan và dũng cảm, tạo một khuôn mẫu tiền lệ cho những quốc gia đang có tranh chấp về biển đảo là phải tuân thủ và áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNLOS) 1982.
 3. Cực lực lên án Trung Cộng đã và đang xâm chiếm bất hợp pháp Biển Đông. Đòi Trung Cộng phải tuân thủ phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye nói trên. Mặt khác, Trung Cộng hãy chấm dứt ngay mọi hành động chận nước đầu nguồn sông Mekong và ngưng xả thải chất độc trên đất và biển Việt Nam.
 4. Nghiêm khắc lên án Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam luôn luôn thần phục Bắc Kinh, không dám kiện Trung Cộng ra Toà Án Trọng tài Quốc Tế, thậm chí còn không dám nêu tên Trung Cộng trước những hành động giết hại ngư dân hoặc thải chất độc hủy diệt môi trường tại Việt Nam, đàn áp những người yêu nước biểu tình chống xâm lược Bắc Kinh.
 5. Khẩn kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Trung Cộng phải tôn trọng pháp quyết của Tòa Trọng tài Quốc Tế, lên án và ngăn chận Trung Cộng xâm lăng, phá hoại hòa bình, gây tranh chấp và khởi động chiến tranh trên Biển Đông cũng như biển Hoa Đông.
 6. Thiết tha kêu gọi toàn thể quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước đoàn kết đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam, xây dựng một thể chế chính trị tự do dân chủ, từ đó tạo nôi lực và sức mạnh dân tộc để bảo vệ Giang sơn Tổ quốc.

Ngày 23 tháng 7 năm 2016

Ký theo thứ tự thời gian:

 • Việt Nam Quốc Dân Đảng: Lê Thành Nhân-Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ.
 • Đại Việt Quốc Dân Đảng: Trần Trọng Đạt-Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng
 • Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng): Lê Hồng Thanh – Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng.

GHI CHÚ: Bản tuyên cáo này sẽ được đăng trên trang mạng lưới toàn cầu để toàn dân có thể cùng ký tên không giới hạn thời gian.

Email liên lạc: Baovebiendong2016@gmail.com

Trang mạng lưới toàn cầu:

http://www.vietquoc.org
http://www.daivietquocdandang.net/

 

Séminaire “Mémoires d’Indochine” 2013 : Séance 2

Année universitaire 2013-2014 / Master Asie Orientale Contemporaine (ASIOC) / Semestre 1

 

Mémoires d’Indochine :

Regards internes sur la décolonisation et la guerre

au Viêt-Nam, Laos et Cambodge

 

MémoiresIndochine2013ter

Séance 2 – Mardi 1er octobre 2013

« Mouvements révolutionnaires et monarchies dans la tourmente »

 

Cette séance s’intéressera d’une part, aux discours et aux pratiques politiques des partis révolutionnaires vietnamiens (en première partie) et d’autre part, au déclin des monarchies indochinoises et aux souvenirs rétrospectifs des monarques cambodgiens et vietnamiens (en seconde partie du séminaire).

 

Extraits de textes à discuter :

1ère partie / Mouvements révolutionnaires vietnamiens

 • [Đại Việt Quốc dân Đảng], « Traduction d’un Document du “Parti Nationaliste du Dai-Viêt” [Proclamation au peuple] », SHD, 10H 4199, dos. «  2e Bureau – Politique »  intitulé « DVQDD & VNQDD », ch. « VI – DVQDD », pièce : TFEO – TFIS, État-Major – 2e Bureau, n° 1842/2S[?], 2 mai 1948.
 • [Đại Việt Quốc dân Đảng], Document manuscrit : « Proclamation du “Parti Nationaliste du Dai-Viêt” (Đại Việt Quốc Dân Đảng) », SHD, 10H 607, pièce : TFEO – TFIS, État-Major, 2e Bureau, N° 2143/2S – Secret. Traduction d’un document sur le DVQDD, 19 mai 1948.
 • [Nguyễn Thái Học], « Lettre aux députés », in par Louis Roubaud, Viet-Nam la tragédie indo-chinoise, Paris, Librairie Valois, 1931, pp. 147-148.
 • « Traduction du programme d’action du Việt Nam Quốc Dân Đảng (Parti national annamite [VNQDD]) 1929 », in Gouvernement général de l’Indochine, Direction des Affaires Politiques et de la Sûreté Générale, Contribution à l’histoire des mouvements politiques de l’Indochine française. Documents – Vol. N° II. Le “Việt-Nam Quốc-Dân Đảng” ou “Parti national annamite” au Tonkin (1927-1932), 1933, pp. 47-49 (Annexe n° 3). [présentés par Louis Marty, Dir. p. i. des Affaires politiques de la Sûreté générale].

 

2ème partie / Monarchies dans la tourmente

 • S.M. BAO DAI, Le dragon d’Annam, Paris, Plon, 1980, pp. 90-123 [+ dos de couverture]. Voir aussi la sélection d’extraits de Belle Indochine.
 •  Norodom SIHANOUK, Chroniques de guerre… et d’espoir, Paris, Hachette / Stock, 1979, pp. 40-45, pp. 99-117 [+ dos de couverture].

(Le Laos sera abordé ultérieurement lors des exposés de la séance 3).

Voir les fiches biographiques de la séance 2 sur Mémoires d’Indochine.

Pour aller plus loin :

 • Daniel Hémery, “A Saigon dans les années trente, un journal militant : « La Lutte » (1933-1937)”, article en ligne sur Europe Solidaire sans Frontières
 • Nguyen The Anh, “L’impact des évènements de 1930-31 sur l’attitude de l’administration française à l’égard de la monarchie vietnamienne“, article en ligne sur Viet Nam infos
 • Nguyen The Anh, “The Formulation of the National Discourse in 1945 Vietnam”, article en ligne sur Viet Nam infos

 

Sur la grande famine au Nord Viêt-Nam en 1944-1945 :

 • Pierre Brocheux, “La famine au Tonkin en 1945″, article en ligne sur Etudes coloniales
 • Geoffrey Gunn, « The Great Vietnamese Famine of 1944-45 Revisited , article en ligne sur Japan Focus
 • Nguyen The Anh, “La famine de 1945 au Nord Viêt-Nam”, article publié dans The Vietnam Forum, no. 5, Winter-Spring 1985, pp. 81-100.
 • Nguyen The Anh, “Japanese Food Policies and the 1945 Great Famine in Indochina” in: Paul H. Kratoska ed., Food Supplies and the Japanese Occupation in South-East Asia. London: Macmillan – New York: St. Martin’s Press, 1998, pp. 208-226. Rep. in: Dòng Viêt (Southeast Asian Culture and Education Foundation, Huntington Beach, USA), n° 7, 1999, pp. 289-310.

 

Sites des partis politiques évoqués :

ĐVQDĐ : Décès de Mme Trương Thị Thỉnh, soeur cadette de Trương Tử Anh et épouse de Hoàng Kim Giai

dcTruongthiThinhLes journaux Nguoi Viet et Viet Bao, édités en Californie ainsi que le site officiel du parti Dai Viêt (ĐVQDĐ) ont annoncé le décès de Mme Truong Thi Thinh. Epouse du révolutionnaire Hoang Kim Giai, Mme Thinh était une des soeurs cadettes de Truong Tu Anh, le fondateur et chef du parti Dai Viêt de 1938 à 1946. Issue d’une famille de dix enfants (5 filles et 5 garçons), elle est décédée le 02 juillet 2013 à l’âge de 97 ans dans le comté d’Orange (Orange County) en Californie. Comme d’autres femmes, militantes nationalistes au sein du Dai Viêt (Dang Thi Khiem, Vo Thi Trang, Bà U, Dang Thi Khoe, Phan Lan Phuong…), on sait peu de choses sur le parcours de Truong Thi Thinh.

Selon l’histoire officielle, elle fut membre de la “cellule du chef” dans la province de Phu Yen qui valida la doctrine du parti dite “Doctrine de l’existence du peuple” en décembre 1938 [1]. Elle s’occupa également avec Vo Thi Trang, une ancienne élève de l’école de filles Dong Khanh à Huê, de la section féminine du parti. Les anciens du DVQDD saluent la mémoire d’une “camarade d’élite qui a consacré sa vie au Parti et au service de la Patrie” (Tri ân. Tưởng tiếc, một nữ đồng chí ưu tú và kiên- liệt đã cống hiến cả đời cho Đảng để phục vụ Tổ Quốc). Les funérailles se sont déroulées en Californie à Westminster les 6 et 7 juillet.

FG, 11/07/2013.

[1] Quang Minh, Cach mang Viet Nam thoi can kim. Dai Viet Quoc Dan Dang, 1938-1995, Westminster, Nxb Van Nghe, [2001], p. 64. La doctrine de l’existence du peuple ou doctrine de survie nationale (Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn) a été réactualisée par Nguyen Ngoc Huy en 1964.

[2] Idem, pp. 34-35.

 

CuBaQP_HoangKimGiai

HoangKimGiai_VietHung

Parti nationaliste du Đại Việt : Doctrine de la conservation du peuple [1939]

PARTI NATIONALISTE DU DAI VIÊT

2ème Partie


DOCTRINE DE LA CONSERVATION DU PEUPLE

(Notions sommaires)

En vue d’éviter des erreurs qui pourraient être commises au cours de l’action, il convient d’établir une doctrine servant de critérium pour le système du parti, de centre d’attraction de force pour le rassemblement des membres et d’aiguille “boussole” aimantée pour la réalisation de l’œuvre de reconstruction de demain.

 

La question vitale est le Centre de l’Histoire :

Le but sacré de tous les agissements de l’Homme depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, c’est de réaliser la subsistance individuelle (c’est l’instinct de conservation).

Un individu travaille jour et nuit pour subsister.

Depuis la Préhistoire jusqu’à ce jour, une race se consacre au défrichement des montagnes et forêts, à la culture de la terre, à l’élevage, à la constitution des tribus ou des nations pour atteindre le même but : lutte pour assurer la vie collective et pour perpétrer la prospérité. C’est par suite de la question vitale que les HAN exterminèrent les MIEU, le DAI VIET, annihila le Champa, Rome détruisit Carthage, la race blanche mit en fuite la race rouge.

Alors, nous avons vu que la question vitale est le centre des questions sociales et des perturbations historiques.

 

L’internationalisme, incapable de résoudre la question vitale.

Pour résoudre la question de subsistance, nous ne sommes pas en mesure d’entreprendre la pratique de l’internationalisme. Cette entreprise finira par être absolument une illusion.

Psychologiquement parlant, l’internationalisme ne convient pas aux instincts originels de l’homme. Mais, pratiquement, cette doctrine n’a plus sa raison d’être.

Au point de vue psychologique, nous voyons que l’instinct de conservation de la conscience de la race existent à l’état permanent dans l’esprit de tous les hommes, à leur naissance, et se conservent intactes à travers le temps.

Ces deux facultés constituent les causes déterminantes de deux sentiments disparates : l’amour et la haine. De tout temps, l’homme a tendance naturelle à préférer et à se considérer plus que tout autre ce dont nous avons l’impression de nous appartenir en propre. La différence originelle entraîne la cause de la naissance de toutes les dissensions de la société humaine.

C’est par suite de ces sentiments antagonistes que naissent les distinctions de parenté, de camaraderie, d’amitié. De là sont engendrés l’esprit de partis, l’esprit de nations, l’esprit de races, des pensées nationalistes, l’amour de ses compatriotes, la haine des envahisseurs de son pays.

Les deux facultés sus-mentionnées sont immuables. Il en résulte donc que l’union des hommes rencontre toujours un antagonisme latent mais vivace.

Ajoutons que les pensées humaines se diffèrent les unes des autres. Chacun pense à sa façon. L’amour-propre, l’amour des honneurs et la passion de l’autorité engendrent l’effusion de sang et la séparation des hommes liés par leur consanguinité, partisans d’une même doctrine, fidèles d’une même religion, la formation des partis qui s’opposent.

Au temps jadis, existaient des guerres de religion en Europe, des rivalités entre éléments de même race.

On se demande qu’il y a quelque chose qui séduit l’homme plus la religion. Toutefois, il est impossible d’empêcher les adeptes de se diviser. De nos temps, les apôtres de Karl Marx se divisent en 5 ou 7 sectes, chaque secte s’installe dans une région et occupe quelques agglomérations populaires, puis sème la discorde, la haine. De là, rivalités et conflits éternels. Finalement, aucun n’est arrivé à dominer le monde.

Jusqu’ici, aucun vaste empire ne dure. D’autant plus que les races humaines sont extrêmement variées ; il en est de même pour leurs mœurs, habitudes, religion et langues. Une petite pensée mal comprise entraînerait de graves conséquences. Si jamais il existait dans un coin du monde un homme de talent de prouesses, à l’esprit indépendant et aimant la gloire et l’autorité, celui-ci exploiterait les lacunes et les faiblesses humaines pour conquérir ses compatriotes. En ce moment, s’amasseraient autour de cet individu des parentés proches ou lointaines et ensuite des personnes étrangères à la famille. Ces nations hétérogènes aboutiraient probablement à la dislocation. Le rêve de l’union mondiale est une pire illusion.

Pratiquement, le nombre de rations de bouche augmente, mais l’étendue du globe terrestre ne grandit jamais, les matières premières se raréfient, les possibilités techniques sont limitées, du moment que l’ambition de l’homme est sans borne.

Le genre humain acculé à l’impasse ne pourrait donc pas éviter les rivalités et conflits.

En résumé, l’Internationalisme n’est pas en mesure de régler la question vitale qui, par contre, ne pourrait se résoudre dans le domaine d’un peuple, d’une nation ou d’un continent.

 

Notre peuple est en devoir de résoudre soi-même la question vitale de ses éléments.

Qui ne se fie à soi est perdu. Un peuple qui ne se fie pas à soi est condamné à sa perte. Notre peuple se doit de nourrir la confiance en ses propres capacités, s’il veut devenir puissant. Il lui faut examiner les causes de sa grandeur ou de sa décadence et d’en chercher remède.

A travers une longue période de domination chinoise depuis la conquête du Nam Viêt, par l’Empereur HAN VU DE, de la dynastie des TRIEU, jusqu’au règne de NGU QUY, notre peuple avait souffert d’oppressions et de souffrances. En cette période embryonnaire, il résistait à sa perte. Au contraire, il parvenait à fonder une autonomie, sauvegardait les qualités caractéristiques de sa race et exterminait toutes les peuplades avoisinantes.

Examinons donc de près l’origine de ce succès. Tout découle de notre esprit de racisme très développé, existant depuis la plus haute antiquité. Cet esprit, grandit de jour en jour en s’étendant pour devenir le patriotisme, l’amour de la patrie.

Les Dynasties des LY et des TRÂN consacraient leurs efforts pour la formation de l’esprit nationaliste, qui unissait notre peuple en un bloc. A l’intérieur, on s’entendait admirablement ; à l’extérieur, on était dans la possibilité de repousser l’envahisseur pour se créer une voie de salut. Lecture faite de l’Histoire s’étendant sur 40 siècles, nous voyons notre pays décliné quand cet esprit nationaliste s’affaiblit. Lorsqu’il se renforce, notre nation prospère.

 

Le nationalisme est l’unique cause de la conservation de notre peuple.

A l’heure présente, la question que nous sommes en devoir de résoudre sur le champ, c’est l’émancipation de notre peuple à tous les points de vue : matériel et moral. Pour arriver droit au but, nous ne pouvons pas suivre une voie autre que celle qui consiste à faire développer à l’extrême l’esprit nationaliste existant à l’état naturel en tous les hommes. Doué d’esprit nationaliste, on sent qu’on est né avec des devoirs impérieux vis-à-vis de la patrie, de ses devanciers, ou de ses successeurs. De Là ; les exemples de sacrifice au service de la Nation s’imposent.

Donc, la libération du peuple ouvre le chemin à une oeuvre durable qui est à la recherche d’une existence stable pour la race. La subsistance s’avère donc le vrai but que nous poursuivons. Or, la doctrine de la subsistance se révèle comme le socialisme du fait que toutes les questions sociales découlent de celles de la subsistance. La cause néfaste du conflit des classes dans les nations dont l’industrie est en grand essor, provient de l’irrégularité de la vie sociale. De ce que la subsistance de ces classes est oppressée. Si nous réglons la question de la subsistance collective, nous résolvons par là même, jusqu’au fondement, toutes les questions sociales.

En conclusion, notre doctrine sera celle-ci : “Doctrine de la Subsistance du Peuple” : Rechercher la subsistance du peuple, c’est rechercher le bonheur pour chacun. Mais tout droit implique des devoirs.

Tous les concitoyens se doivent de travailler pour arriver au but.

La reconstruction nationale se basera sur les principes fondamentaux qui consistent à se servir de tous les talents et aptitudes latentes en nous pour créer le bonheur pour la masse. Non seulement, il sera question d’élever le niveau de la vie matérielle, mais aussi de développer du plus haut point le degré de la vie intellectuelle et morale.

Pour éviter des conflits qui pourraient surgir entre les hommes, nous devons :

“Unir nos compatriotes, les soumettre à une autorité dirigeante unique et puissante”.

 

Source : SHD, 10H 607. DOCUMENT MANUSCRIT : Proclamation du “Parti Nationaliste du Dai-Viêt” (Đại Việt Quốc Dân Đảng). TFEO – TFIS, État-Major, 2e Bureau, N° 2143/2S – Secret. SP. 50.295, le 19 mai 1948 : Traduction d’un document sur le DVQDD. Transmis à : M. le Général Commandant les TFEO (2e Bureau) ; M. le chef de la Sûreté Fédérale en Cochinchine. Le Gal de Brigade Latour, Commandant les troupes françaises en Indochine du Sud ; PO le Colonel Méric, chef d’État-Major. Signé : PA le Capitaine A.M. Savani, chef du 2e Bureau.

 

Proclamation du parti nationaliste du Đại Việt [1939]

PROCLAMATION

“PARTI NATIONALISTE DU DAI VIÊT”

(Đại Việt Quốc Dân Đảng)

Etendard du Front QDD en 1945-46
(partis Dai Viet et VNQDD)

PREMIERE PARTIE

LE MANIFESTE.

Citoyens du Đại Việt ! [1]

Depuis quatre millénaires d’histoire et de culture des lettres, le peuple vietnamien est toujours fier de sa puissance.

Un examen de notre histoire du passé montre que, parmi les nations de l’Est-Asiatique, seul notre pays jouit d’une glorieuse dignité nationale, du fait que notre peuple dispose d’une culture ancienne, d’une forte âme nationale, de belles pages d’histoire.

Les grands hommes et les héros existent de tout temps. La politique de la Dynastie des Trân, le régime économique de celle de Hô, l’écrivain de talent Nguyên Du, la doctrine de Chu An se perpétuent à la postérité.

Des hauts faits de guerre enregistrés dans l’histoire de l’homme ne l’emporteront jamais sur nos campagnes d’extermination des Minh, de pacification des Thanh, de domination des Nguyên.

Les Mongols, réputés comme des peuplades les plus féroces du monde, voulaient à deux reprises envahir notre pays “Đại Việt” et étaient complètement décimées.

Quelle gloire pour un petit peuple vivant sur un territoire étroit, qui a maintes fois vaincu d’autres nations plus puissantes, tels que la destruction du Champa, l’annexion du Chan Lap, le renversement du Cambodge et du Laos, le bouleversement du Siam, de la Birmanie, en vue de refouler nos frontières!

L’expansion de notre peuple est excessivement forte.

Au cours de notre indépendance aussi bien qu’au temps de domination par une autre race, nous continuons à progresser sans répit, n’étant retenus par aucune force.

Des alternatives de grandeur et de servitude déroulées sur notre sol nous ont formés, capables de résister à toute situation.

Nos brillantes performances enregistrées dans l’histoire en évolution de notre peuple ont attesté que celui-ci dispose suffisamment de qualités et d’énergie nécessaires pour devenir un des peuples les plus puissants du monde.

Mais, par malheur, sur le chemin du progrès, notre peuple doit traverser une période désastreuse.

Vers la fin du XIXe siècle, le flux de l’Occident roula avec impétuosité à l’Orient.

Les Occidentaux sollicitaient des échanges commerciaux, l’ouverture des ports, puis entreprenaient la conquête des territoires pour la prise des débouchées en matières premières.

L’Extrême-Orient qui était en paix se transforma en champ de bataille où se mesuraient les conquérants. La presque totalité des pays orientaux devenaient tour à tour conquis, car la forme humaine ne pouvait résister contre les armes ultra-modernes.

Notre pays comptait parmi ceux-là.

Pendant plus d’un demi siècle placé sous la domination de l’Empire Français, notre pays était considéré comme un dépôt de matières premières, un débouché et un centre de main d’œuvre à vil prix.

On s’empara de toutes nos sources de revenus, nos ressources, on confine notre peuple à l’arrière-garde de la civilisation industrielle. L’agriculture, base de notre système économique national, ne pouvait pas se développer.

Il s’ensuit que le standing de vie de notre peuple est proportionnellement très bas. Au surplus, on empoisonne notre mentalité, on corrompt nos mœurs, on sème des dissensions entre le Nord et le Sud pour favoriser l’administration. On paie les ambitieux pour espionner leurs compatriotes et y répandre la suspicion. Les gens de talent doués d’esprit chevaleresque sont supprimés ou déportés pour insoumission. Quant aux fripons, aux traîtres, usant de basse flagornerie et se créant une situation sur les cadavres des compatriotes, ils occupent les situations les plus élevées de l’échelle sociale.

L’Empire français se réserve le Monopole de l’éducation et le contrôle de tous les organes de presse dans le but de bloquer l’esprit populaire, il ne forme qu’une élite intellectuelle de servitude, apte à exécuter les ordres.

Perdant notre esprit d’indépendance, nous considérant esclaves des autres, nous somme habitués à supporter la honte. Résignés à notre sort de serviteurs, nous nous rivalisons d’importance.

La conséquence désastreuse de la Domination française est l’épuisement de nos ressources, la ruine de notre économie, la corruption de nos mœurs, l’asservissement de notre esprit.

En cet état des choses, notre peuple est acculé à l’impasse, tant au point de vue matériel que moral.

L’occasion venue, si nous ne cherchons pas à nous émanciper nous ne sommes pas très loin de l’abîme final.

Pour que notre Đại Việt devienne une nation puissante, occupe une situation digne de ses vertus innées, nous nous devons de résoudre d’urgence deux questions d’importance capitale.

1- Émancipation intégrale de notre nation.

2- Réforme sociale radicale.

Sur le plan international et parmi les nations, nous devons reconnaître que seul l’intérêt existe.

Compatriotes, comprenez à fond ceci :

Reconstruire la souveraineté de notre pays Đại Việt est le devoir sacré de chaque Vietnamien. Nous seuls, nous sommes sincères pour notre vie et notre bonheur. Compter sur les autres, c’est se conduire vers le chemin de la mort.

A l’heure présente, la puissance française n’est pas complètement annihilée.

Nous devons nous créer immédiatement une force effective pour détruire les plans de ceux qui nourrissent la mal-intention de conquête et pour servir de base à notre diplomatie.

Cette force est la clef de notre œuvre de libération nationale et constitue une forte assurance pour l’indépendance de notre Nation. Mais pour créer cette force, il convient de nous unir de former un seul parti politique capable de résoudre toute question importante.

L’œuvre d’émancipation totale terminée, les réformes sociales s’avèrent capitales.

Simultanément, nous devons d’une part éviter le mauvais côté du capitalisme, et d’autre part, entreprendre une reconstruction d’ordre économique et moral, en profitant de l’après-guerre où des désordres qui règnent encore dans d’autres pays. Quand les plaies de ceux-ci se referment, notre nation dispose déjà d’une position très solide et nul peuple ne peut envier de nous envahir. La réalisation d’un vaste programme dans un temps limité nous force à reconnaître que : “Il convient de nous doter d’un Gouvernement extrêmement puissant, capable de décider de ses actes avec rapidité et discrétion – de détruire tout antagonisme intérieur ou extérieur”.

C’est pour cette raison que nous devons tendre vers un Gouvernement particulièrement perspicace composé exclusivement d’éléments patriotes placés sous l’égide d’un seul parti “le Parti Nationaliste Révolutionnaire” d’éléments doués d’une vraie impartialité de notre peuple actuel.

En vue de réaliser l’œuvre de libération nationale et de réforme sociale, il nous convient de disposer d’un parti politique purement nationaliste pour unifier toutes les forces patriotiques réelles et pour être capable de diriger les concitoyens dans toutes les luttes.

Ce parti idéal a déjà fait son apparition.

En Septembre 1939, dès que les premiers coups de canons crépitèrent dans le ciel de l’Europe annonçant à l’Univers le prélude d’une guerre, en ce pays Đại Việt il se forma un parti purement nationaliste chargé d’assurer et de sauvegarder l’avenir de la Nation.

Ce parti se nomme ” Đại Việt Quốc Dân Đảng” (Parti Nationaliste du Đại Việt).

Les termes Đại Việt montrent l’esprit d’indépendance et la ferme volonté de voir la nation devenir de plus en plus puissante et prospère. Les 3 mots Quốc dân Đảng prouvent que ce parti n’est pas un bien particulier à n’importe quel milieu, mais qu’il constitue une propriété commune de notre peuple.

Le but poursuivi par le Parti Nationaliste du Đại Việt c’est rassembler tous les éléments distingués de divers milieux pour en constituer une force invincible. Cette force est prête à renverser toute influence ennemie tendant à l’invasion ; pour en réaliser l’Indépendance absolue et le bonheur général, pour en édifier une nation riche et puissante.

Au point de vue diplomatique, le Parti Nationaliste du Đại Việt coopère sincèrement avec toute nation manifestant sa franche collaboration pour mettre en œuvre le but susvisé et considère comme ennemie mortelle toute nation animée d’un idéal antagoniste.

– Compatriotes du Đại Việt !

– Ayons confiance en l’avenir radieux de notre Patrimoine.

– Unissons-nous pour exécuter un ordre unique.

– Rassemblons-nous sous le drapeau du Parti Nationaliste du Đại Việt.

– Un parti purement nationaliste.

– Doté d’un programme d’action politique.

– Dirigé par un leader perspicace.

– Disposant de bases stables sur tout le territoire de l’Indochine.

– Luttons jusqu’à l’obtention de l’Indépendance absolue.

– Renversons tout ennemi nourrissant la mal-intention de conquérir notre Patrie.

– Vive le Peuple du Đại Việt !

– Vive le Đại Việt !

– Vive le Parti Nationaliste du Đại Việt !

[1] Dai Viêt = Viêt Nam

Source : SHD, 10H 4199, dos. «  2e Bureau – Politique »  intitulé « DVQDD & VNQDD », ch. « VI – DVQDD », pièce : TFEO, Troupes Françaises en Indochine du Sud, État-Major – 2e Bureau, n° 1842/2S[?], « Traduction d’un Document du “Parti Nationaliste du Dai-Viêt” », 2 mai 1948. Le Gal de Brigade Latour, Commandant les Troupes Françaises en Indochine du Sud. PO Le Cl Méric, chef d’Etat-Major. Signé : PA Le Capitaine AM Savani, chef du 2e Bureau.

Le texte original en vietnamien est en ligne sur Tin Paris

DVQDD_Proclamation_1939 [pdf]

 

Séminaire “Mémoires d’Indochine” : Séance 2

Année universitaire 2012-2013 / Master Asie Orientale Contemporaine (ASIOC) / Semestre 1

 

Mémoires d’Indochine :

Regards internes sur la décolonisation et la guerre

au Viêt-Nam, Laos et Cambodge

 

Séance 2 – Vendredi 5 octobre 2012

« Mouvements révolutionnaires et monarchies dans la tourmente »

 

Cette séance s’intéressera d’une part, aux discours et aux pratiques politiques des partis révolutionnaires vietnamiens (en première partie) et d’autre part, au déclin des monarchies indochinoises et aux souvenirs rétrospectifs de trois principaux monarques et/ou acteurs (en seconde partie du séminaire).

 

Extraits de textes à discuter :

1ère partie / Mouvements révolutionnaires

 • [Đại Việt Quốc dân Đảng], « Traduction d’un Document du “Parti Nationaliste du Dai-Viêt” », SHD, 10H 4199, dos. «  2e Bureau – Politique »  intitulé « DVQDD & VNQDD », ch. « VI – DVQDD », pièce : TFEO – TFIS, État-Major – 2e Bureau, n° 1842/2S[?], 2 mai 1948.
 • [Đại Việt Quốc dân Đảng], Document manuscrit : « Proclamation du “Parti Nationaliste du Dai-Viêt” (Đại Việt Quốc Dân Đảng) », SHD, 10H 607, pièce : TFEO – TFIS, État-Major, 2e Bureau, N° 2143/2S – Secret. Traduction d’un document sur le DVQDD, 19 mai 1948.
 • [Nguyễn Thái Học], « Lettre aux députés », in par Louis Roubaud, Viet-Nam la tragédie indo-chinoise, Paris, Librairie Valois, 1931, pp. 147-148.
 • « Thèses politiques du Parti Communiste Indochinois (1930), extraits », in Brève histoire du Parti des Travailleurs du Viet Nam (1930-1970), Hanoi, Editions en langues étrangères, 1970, pp. 159-168.
 • « Traduction du programme d’action du Việt-Nam Quốc-Dân Đảng (Parti national annamite) 1929 », in Gouvernement général de l’Indochine, Direction des Affaires Politiques et de la Sûreté Générale, Contribution à l’histoire des mouvements politiques de l’Indochine française. Documents – Vol. N° II. Le “Việt-Nam Quốc-Dân Đảng” ou “Parti national annamite” au Tonkin (1927-1932), 1933, pp. 47-49 (Annexe n° 3). [présentés par Louis Marty, Dir. p. i. des Affaires politiques de la Sûreté générale].
 • « Traduction des statuts et du programme d’action du Việt-Nam Cộng-Sản Đảng (Parti communiste annamite). – 1930 », in Gouvernement général de l’Indochine, Direction des Affaires Politiques et de la Sûreté Générale, Contribution à l’histoire des mouvements politiques de l’Indochine française. Documents – Vol. N° IV. Le “Đông-Dương Cộng-Sản Đảng” ou “Parti communiste indochinois” (1925-1933), 1933, pp. 73-75 (Annexe n° 5). [présentés par Louis Marty, Directeur p. i. des Affaires politiques de la Sûreté générale].

 

2ème partie / Monarchies dans la tourmente

 • S.M. BAO DAI, Le dragon d’Annam, Paris, Plon, 1980, pp. 90-123 [+ dos de couverture].
 • Prince Mangkra SOUVANNAPHOUMA, L’agonie du Laos, Paris, Plon, 1976, pp. 38-48 [+ dos de couverture].
 •  Norodom SIHANOUK, Chroniques de guerre… et d’espoir, Paris, Hachette / Stock, 1979, pp. 40-45, pp. 99-117 [+ dos de couverture].

 

Pour aller plus loin :

 • Daniel Hémery, “A Saigon dans les années trente, un journal militant : « La Lutte » (1933-1937)”, article en ligne sur Europe Solidaire sans Frontières
 • Nguyen The Anh, “L’impact des événements de 1930-31 sur l’attitude de l’administration française à l’égard de la monarchie vietnamienne”, article en ligne sur Viet Nam infos
 • Nguyen The Anh, “The Formulation of the National Discourse in 1945 Vietnam”, article en ligne sur Viet Nam infos

 

Sur la grande famine au Nord Viêt-Nam en 1944-1945 :

 • Pierre Brocheux, “La famine au Tonkin en 1945”, article en ligne sur Etudes coloniales
 • Geoffrey Gunn, « The Great Vietnamese Famine of 1944-45 Revisited , article en ligne sur Japan Focus
 • Nguyen The Anh, “La famine de 1945 au Nord Viêt-Nam”, article publié dans The Vietnam Forum, no. 5, Winter-Spring 1985, pp. 81-100.
 • Nguyen The Anh, “La campagne nord-vietnamienne de la dépression économique de 1930 à la famine de 1945”, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n°274, 1er trimestre 1987, pp. 43-54. En ligne sur Persée
 • Nguyen The Anh, “Japanese Food Policies and the 1945 Great Famine in Indochina” in: Paul H. Kratoska ed., Food Supplies and the Japanese Occupation in South-East Asia. London: Macmillan – New York: St. Martin’s Press, 1998, pp. 208-226. Rep. in: Dòng Viêt (Southeast Asian Culture and Education Foundation, Huntington Beach, USA), n° 7, 1999, pp. 289-310.