Archives par mot-clé : conditions de vie

Thấy gì sau hai năm thảm họa Formosa ở VN’? [BBC]

[ndlr] Entretien avec le sociologue Paul Jobin de retour de mission du Viêt-Nam sur l’après Formosa.

Tin xấu là nhiều ngư dân đánh được ‘rất ít cá so với trước đây’ khiến đời sống của nhiều ngư dân và gia đình của họ còn rất khó khăn, nhưng tin tốt là ở một số nơi ‘một lượng cá nhỏ đã trở lại biển’, một nhà nghiên cứu độc lập người Pháp từ Viện Xã hội học, Academia Sinica, Đài Loan, nói với BBC Tiếng Việt từ Paris về kết quả khảo sát về hậu thảm họa môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra ở miền Trung Việt Nam sau hai năm.

Lire la suite : BBC Vietnamese, 08/04/2018.

Image “à la une” : Paul Jobin © DR