Archives par mot-clé : Andrew Hardy

Champa : Territories and Networks of a Southeast Asian Kingdom [parution]

[ndlr] Parution d’une nouvelle étude importante sur le Champa avec les meilleur.es spécialistes.

Champa

Territories and Networks of a Southeast Asian Kingdom

Andrew HARDY, Arlo GRIFFITHS, Pierre BAPTISTE, Amandine LEPOUTRE, William A. SOUTHWORTH, Geoff WADE, LÂM Thị Mỹ Dung, YAMAGATA Mariko, NGUYỄN Kim Dung, BÙI Chí Hoàng, Federico BAROCCO, NGUYỄN Tiến Đông, Thérèse GUYOT-BECKER, Anton O. ZAKHAROV, Mara LANDONI, John K. WHITMORE, Marc BRUNELLE, Stephen A. MURPHY, TRẦN Kỳ Phương, Parul Pandya DHAR

Collection : Études thématiques

Numéro de collection: 31

Éditeurs : Griffiths (Arlo), Hardy (Andrew), Wade (Geoff)

Édition : EFEO

Année de parution : 2019

Statut : Disponible

Prix : 40,00 €

Source : EFEO

Andrew Hardy: The Barefoot Anthropologist – The Highlands of Champa and Vietnam in the Words of Jacques Dournes

[ndlr] Parution d’un nouvel ouvrage de notre collègue Andrew Hardy, chercheur à l’EFEO.

“On the trails you go barefoot. I’m still barefoot! I wonder how one can stuff one’s feet into shoes that hurt so much. Feet are like hands, they start narrow and end broad. And shoes, they’re quite the opposite, they start broad and end narrow. So, your foot in a shoe—it’s completely absurd!” —Jacques Dournes, speaking of the forest trails of Vietnam’s Central Highlands

French anthropologist Jacques Dournes lived in Vietnam for twenty-five years, from 1946 to 1970, studying the culture of the Jarai and other highland ethnic groups. He became a renowned ethnographer and the Jarai people became his lifelong passion.

In part 1 of this study, Andrew Hardy explores Dournes’s challenging monograph Pötao, une théorie de pouvoir chez les Indochinois jörai and his views on the role of the highlanders in ancient Champa. In part 2, Dournes speaks animatedly with the author about the Jarai, his feelings about culture and economics, his understanding of Vietnam’s history, and his personal experience of living in the Central Highlands.

 

Hardy_BarefootAnthropologist

Andrew Hardy works at the École Française d’Extrême-Orient (EFEO), specializing on the history of Vietnam. He is the author of Red Hills: Migrants and the State in the Highlands of Vietnam (2003).

Source : Silkworm Books

Andrew Hardy: Commerce et diplomatie dans les relations plaine-montagne au centre Vietnam [CASE 28/11/2014]

[ndlr] Prochain séminaire du CASE avec l’historien Andrew Hardy.

Logo_CASE

Séminaire de Master — Histoire sociale de l’Asie du Sud-Est à l’époque moderne

La double légitimation des pouvoirs aux époques moderne et contemporaine

Grégory Mikaelian (CNRS – UMR 8170) et Emmanuel Poisson (U. Paris Diderot – UMR 7219)

 

Vendredi 28 novembre de 14 h à 16 h

« Commerce et diplomatie dans les relations plaine-montagne au centre Vietnam : la muraille de Quang Ngai (XIXe siècle) »

Andrew Hardy (École française d’Extrême-Orient / CNRS, Centre Asie du Sud-Est)

Salle : 475 C

Université Paris Diderot

Bâtiment des Grands Moulins – Aile C – 4e étage

16 rue Marguerite Duras

75013 Paris

Andrew Hardy: Nhà nhân học chân trần [2013] – Ecouter et lire Jacques Dournes

NhaNhanHocTranChan[ndlr] Parution l’année dernière d’un ouvrage de l’historien Andrew Hardy sur “l’anthropologue aux pieds nus” Jacques Dournes.

Jacques Dournes đã sống ở Việt Nam trong 25 năm (1946 – 1970), ông nghiên cứu về văn hóa Gia Rai và các tộc người vùng cao nguyên. Trong cuốn sách này Andrew Hardy đi sâu nghiên cứu một chuyên khảo đầy thử thách của Dournes – Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Gia Rai Đông Dương, và quan điểm của của Dournes về vị trí của các tộc người vùng cao trong Chăm pa cổ. Những gì mà nhà nhân học đã trò chuyện cũng được công bố ở đây, trong bản gỡ băng ghi âm cuộc phỏng vấn do Andrew Hardy thực hiện, với những suy nghĩ của Dournes về dân tộc Gia Rai, cảm nhận của ông về văn hóa và kinh tế, cùng những trải nghiệm của ông về lịch sử Việt Nam trong những năm ông sống ở đất nước này.

MỤC LỤC [Sommaire]

Lời cảm ơn

Lời tựa
Lê Hồng Lý

Lời giới thiệu 

  • Phần 1 – Jacques Dournes, Chămpa Thượng và Pötao:

Đọc sách Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Gia Rai Đông Dương 

  • Phần 2 – Văn hóa, kinh tế, lịch sử Việt Nam và miền núi thế kỉ XX 

Jacques Dournes, trò chuyện với Andrew Hardy

Lời bạt – Chân trần trong bùn: những suy ngẫm về Jacques Dournes

      Oscar Salemink

Jacques Dournes – Thư mục tổng hợp 

Thư mục tài liệu tham khảo 

Bảng tra 

Điểm nhấn

…“Nếu người ta không dầm chân trần trong ruộng, thì sẽ không biết gì hết, bởi vì mọi sự diễn ra trong đầu con người.

Cái tôi quan tâm là con người đối với môi trường của anh ta, anh ta sẽ làm gì với nó, anh ta sẽ làm bật ra cái gì từ đó, theo lịch đại, theo dòng các thế kỉ, theo sự phát triển của các nền chính trị và tâm lý con người. Con người, dầm chân trần trong đồng ruộng của mình, bùn lên đến nửa chân, họ suy nghĩ, phản ứng, tư duy và mơ mộng về chuyện khác nữa như thế nào.”

Jacques Dournes, Bagard, 2/199

(trích Nhà nhân học chân trần, Andrew Hardy, NXB Tri thức, 2013).

Source : NXB Tri thức