Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Hà Nội 2/09/1945

Source : vietstamp.net

[ndlr] Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, décrète l’indépendance du pays et proclame officiellement la fondation de la République Démocratique du Viêt Nam (RDVN).

Le texte de la proclamation originale en langue vietnamienne est présenté ci-dessous puis dans une version audio-visuelle sur You Tube suivie de la prestation de serment sur la place Ba Dinh.

 

Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông – dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên bái và Cao bằng.

Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Source : Tuoi Tre Oline

* * *

Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Viêt-Nam – Hanoi, 2 septembre 1945

Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, décrète l’indépendance du pays et proclame officiellement la naissance de la République Démocratique du Viêt Nam (RDVN).

« Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d’être libres et le droit de réaliser notre bonheur. »

Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique en 1776. Prise dans un sens plus large, cette phrase signifie : tous les peuples sur la terre sont nés égaux ; tous les peuples ont le droit de vivre, d’être heureux, d’être libres.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Révolution française de 1791 proclame également : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

Ce sont là des vérités indéniables.

Et pourtant, pendant plus de quatre-vingts années, les colonialistes français, abusant de drapeau de la liberté de l’égalité, de la fraternité, ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Leurs actes vont directement à l’encontre des idéaux d’humanité et de justice.

Dans le domaine politique, ils nous ont privés de toutes les libertés.

Ils nous ont imposé les lois inhumaines. Ils ont constitué trois régimes politiques différents dans le Nord, le Centre et le Sud du Viet Nam pour détruire notre unité nationale et empêcher l’union de notre peuple.

Ils ont construit plus de prisons que d’écoles. Ils ont sévi sans merci contre nos patriotes. Ils ont noyé nos révolutions dans les fleuves de sang. Ils ont jugulé l’opinion publique et pratiqué une politique d’obscurantisme. Ils nous ont imposé l’usage de l’opium et de l’alcool pour affaiblir notre race.

Dans le domaine économique, ils nous ont exploités jusqu’à la moelle, ils ont réduit notre peuple à la plus noire misère et saccagé impitoyablement notre pays.

Ils ont spolié nos rizières, nos mines, nos forêts, nos matières premières. Ils ont détenu le privilège d’émission des billets de banque et le monopole du commerce extérieur.

Ils ont inventé des centaines d’impôts injustifiables, acculé nos compatriotes, surtout les paysans et les commerçants, à l’extrême pauvreté.

Ils ont empêché notre bourgeoisie nationale de prospérer. Ils ont exploité nos ouvriers de la manière la plus barbare.

En automne 1940, quand les fascistes japonais, en vue de combattre les Alliés, ont envahi l’Indochine pour organiser de nouvelles bases de guerre, les colonialistes français se sont rendus à genoux pour leur livrer leur pays.

Depuis, notre peuple, sous le double joug japonais et français, a été saigné littéralement. Le résultat a été terrifiant. Dans les derniers mois de l’année passée et le début de cette année, du Quang Tri au Nord Viet Nam, plus de deux millions de nos compatriotes sont morts de faim.

Le 9 mars dernier, les Japonais désarmèrent les troupes françaises. Les colonialistes français se sont enfuis ou se sont rendus. Ainsi, bien loin de nous « protéger » en l’espace de cinq ans, ils ont par deux fois vendu notre pays aux Japonais.

Avant le 9 mars, à plusieurs reprises, la Ligue Viet Minh a invité les Français à se joindre à elle pour lutter contre les Japonais. Les colonialistes français, au lieu de répondre à cet appel, ont sévi de plus belle contre les partisans du Viet Minh. Lors de leur débandade, ils sont allés jusqu’à assassiner un grand nombre de prisonniers politiques incarcérés à Yen Bay et à Cao Bang.

Malgré tout cela, nos compatriotes on continué à garder à l’égard des Français une attitude clémente et humaine. Après les événements du 9 mars, la Ligue Viet Minh a aidé de nombreux Français à passer la frontière, en a sauvé d’autres de prisons nippones et a protégé la vie et les biens de tous les Français.

En fait, depuis l’automne de 1940, notre pays a cessé d’être une colonie française pour devenir une possession nippone.

Après la reddition des Japonais, notre peuple tout entier s’est dressé pour reconquérir sa souveraineté nationale et a fondé la République démocratique du Viet Nam.

La vérité est que notre peuple a repris son indépendance des mains des Japonais et non de celles des Français.

Les Français s’enfuient, les Japonais se rendent, l’empereur Bao Dai abdique. Notre peuple a brisé toutes les chaînes qui ont pesé sur nous durant près d’un siècle, pour faire de notre Viet Nam un pays indépendant.

Notre peuple a, du même coup, renversé le régime monarchique établi depuis des dizaines de siècles, pour fonder la République démocratique.

Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire, déclarons, au nom du peuple du Viet Nam tout entier, nous affranchir complètement de tout rapport colonial avec la France impérialiste, annuler tous les traités que la France a signés au sujet du Viet Nam, abolir tous les privilèges que les Français se sont arrogés sur notre territoire.

Tout le peuple du Viet Nam, animé d’une même volonté, est déterminé à lutter jusqu’au bout contre toute tentative d’agression de la part des colonialistes français.

Nous sommes convaincus que les Alliés qui ont reconnu les principes de l’égalité des peuples aux conférences de Téhéran et de San Francisco, ne peuvent pas ne pas reconnaître l’indépendance du Viet Nam.

Un peuple qui s’est obstinément opposé à la domination française pendant plus de quatre-vingts ans, un peuple qui, durant ces années, s’est résolument rangé du coté des Alliés pour lutter contre le fascisme, ce peuple a le droit d’être libre, ce peuple a le droit d’être indépendant.

Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Viet Nam, proclamons solennellement au monde entier :

Le Viet Nam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Viet Nam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance.

Hanoi, le 2 septembre 1945.

Ho Chi Minh, président.

Référence :

Extrait de : Ruscio, Alain, Hô Chi Minh, Textes 1914 – 1969, Paris : L’Harmattan, 1990. 231 p.

Source : CVCE

Voir aussi : Digithèque MJP

Jean-François Klein : La colonisation en Indochine – entretien

[ndlr] A l’occasion de la sortie en 2008 de l’abécédaire Les mots de la colonisation, Jean-François Klein rappelle à grands traits l’histoire coloniale de la France en Indochine. On notera que l’ouvrage illustrant le propos vidéographique est une autre publication toute aussi intéressante parue la même année intitulée : L’esprit économique impérial (1830-1970). Groupes de pression et réseaux du patronat colonial en France et dans l’empire.

Nous postons cet entretien comme introduction au concours de l’agrégation d’histoire de cette année portant sur “Les sociétés coloniales – Afrique, Asie, Antilles – années 1850-années 1950”.

 

Nous invitons également le lecteur à retrouver sur Mémoires d’Indochine les entretiens filmés du Professeur Nguyên Thê Anh réalisés par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme en 2005 :

 

Voir aussi le programme de recherche en ligne sur l’esprit économique impérial 2005-2008.

Fiche en ligne sur Jean-François Klein et fiche Inalco.

Décryptage 2 : Japonais en Indochine – Le gouvernement Trần Trọng Kim de 1945 bien mal illustré

Dans notre série “décryptage” d’images historiques issues de la toile, nous signalons de nouveau une grossière erreur qui se propage sur divers blogs et sites vietnamiens. Il s’agit d’une photographie de l’agence Corbis légendée sur plusieurs sites comme représentant “Le gouvernement du Premier ministre Tran Trong Kim” (Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim – Ảnh: Tư liệu). Elle illustre le plus souvent l’extrait des Carnets en ligne du musicien To Hai sur la “Révolution d’Août 1945” mis en ligne au mois d’août 2010.

Officials Inspecting Guard Of Honor

Or, cette photographie n’a rien à voir avec ce gouvernement qui officia d’avril à août 1945 après le coup du 9 mars 1945 et la déclaration d’Indépendance de l’Empereur Bao Dai du 11 mars. Un rapide balayage sur le site officiel de Corbis Images nous a permis de retrouver la légende initiale de ce cliché photographique reproduite ci-après :

Original caption:11/18/40-Haiphong, Indo-China: Hajime Matsumiya (right), Japan’s special envoy to French Indo-China, shown in company of French officials and Rokuro Suzuki (left), Japanese Consul General at Hanoi, inspecting an Indo-Chinese guard of honor, upon his arrival at Haiphong. Matsumiya was appointed to the ranking after the Vichy government capitulated and permitted Japanese troops to move into Indo-China to war on Chinese bases along the border.

Source : Fiche Corbis (N° de la photo BE034043)

Tran Trong Kim (1883-1953)

La photographie a été prise le 18 novembre 1940 bien avant l’avènement du premier gouvernement nationaliste du Viêt-Nam indépendant pendant la période d’occupation japonaise. Les deux personnalités asiatiques situées au premier plan sont Japonaises et non Vietnamiennes. Les auteurs de cette bévue ont peut-être trouvé une ressemblance entre Hajime Matsumiya et Tran Trong Kim (voir dessin ci-contre).

Facheuse erreur pour un gouvernement souvent malencontreusement taxé de “pro-japonais” et de “fantoche” par l’historiographie officielle. On ne voit d’ailleurs pas très bien comment Tran Trong Kim aurait pu défiler aux côtés des Français après le coup de force militaire japonais de mars 1945 !

Pour échapper à la surveillance des Français et une probable arrestation, Tran Trong Kim, alors sous protection japonaise, quitta Hanoi le 28 octobre 1943 pour rejoindre Saigon puis Singapour en janvier 1944 et enfin Bangkok en janvier 1945. Il retourna dans son pays pour constituer le gouvernement de l’Empire du Viêt-Nam qui vit officiellement le jour le 17 avril 1945. (voir ses Mémoires)

Quelques sites sur lesquels se retrouve la photographie accompagnée de la légende erronée (sur plus de 70 pages signalées par Google):

 • sur le site Vcomtech (8 septembre 2010)
 • sur le blog Lang Bao (5 septembre 2011)
 • sur le blog Sao Mai (9 septembre 2011)
 • sur le site du VNQDD (3 octobre 2012)
 • sur le site TTXVA (18 décembre 2012)
 • etc.

Heureusement deux sites vietnamiens sauvent la mise en affichant l’image avec la légende adéquate :

 • sur le site Trai Tim Viet Nam (16 février 2009) – dans un article intitulé Quân Nhật ở Việt Nam trong thế chiến thứ hai” [L’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale], la photo est légéndée : “Pháp tiếp đón Ngoại trưởng Nhật Hajime Matsumiya tại Hải Phòng”.
 • sur la galerie photographique de Manh Hai sur Flickr (mise en ligne le 25 mars 2011) avec la mention complète de la légende de Corbis.

Toute contribution sur cette photographie est bienvenue.

[à suivre]

FG, 07/01/2013

Décryptage 1 : une image peut en cacher une autre… – Hanoi 1945 / 1954 ?

La toile regorge de documents photographiques à portée historique. Ils illustrent toute sorte d’articles et des billets d’humeur sur la blogosphère. Souvent la source n’est pas explicitement mentionnée. Mais il arrive aussi parfois que l’image ait été détournée ou manipulée pour servir des objectifs plus politiques. C’est le cas du décryptage que nous proposons ci-dessous.

Depuis quelques années déjà (au moins à partir de 2009), la photographie d’une manifestation nationaliste vietnamienne devant l’Opéra de Hanoi est véhiculée sur la toile pour illustrer divers articles à vocation « historique ». Cette photo est affublée d’une légende trompeuse que nous  pouvons traduire par : « Le drapeau national jaune devant le théâtre de la ville de Hanoi (1945) », voir ci-dessous.

Apparue avec cette légende sur le site vietnamsaigon.multiply.com, elle continue a être diffusée sur plusieurs blogs et sites anticommunistes. Parfois, l’illustration est accompagnée d’une légende complémentaire indiquant qu’il s’agit de la manifestation des fonctionnaires de l’Empire du Viêt-Nam qui se déroula le 17 août 1945 pour soutenir l’action du gouvernement nationaliste de Tran Trong Kim comme le démontre l’exemple ci-dessous :

 • sur le site vcomtech.net (8 septembre 2010) avec la légende suivante :

17/8/1945: Mít-tinh của Tổng đoàn Công chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bỗng chốc trở thành biểu tình của Mặt trận Việt Minh

 • sur le blog de Nguyen Thanh An (11 novembre 2009 – 11 novembre 2011) : avec une légende similaire :
17.8.45: Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bổng chốc trở thành biểu tình của Mặt Trận Việt Minh:“Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây! (8)

Cependant, Nguyen Thanh An a corrigé l’erreur en 2011 en rappelant l’origine de cette photo dans la note (8) de son article.

On la retrouve en illustration d’un extrait des Carnets en ligne de To Hai sur la Révolution d’août  intitulé “Cuộc cướp chính quyền từ trong tay Nhật, Pháp không hề có!” [La prise du pouvoir des mains des Japonais, des Français qui n’a jamais eu lieu !] :

Elle illustre également un article de Lưu Nguyễn Đạt consacré à la légitimité du régime communiste : “Cộng Sản Việt Nam: Có Chính Danh, Chính Nghĩa, Có Dân Chủ và Pháp Trị Hay Không ?” [Le régime communiste vietnamien : est-il légal, légitime, démocratique et conforme à un Etat de droit ou non ?]:

Son parcours sur la toile l’amène à être logée dans un amalgame de photographies sensées dévoiler le « vrai visage de Ho Chi Minh » !

Qu’en est-il réellement ?

La manifestation du 17 août 1945 qui fut habilement retournée par des cadres de l’agitprop Viêt-Minh en manifestation indépendantiste marque en quelque sorte le départ de la Révolution d’août. En effet, c’est lors de cette manifestation qu’apparaissent au grand jour les hommes de la propagande d’assaut (tuyên truyền xung phong) du Viêt-Minh. Or, la photographie affublée de sa légende que l’on retrouve sur des dizaines de sites en illustration de la « Révolution d’Août » n’a rien à voir avec cet événement clé et n’a pas été prise lors de cette année cruciale pour le Viêt-Nam.

Pour s’en convaincre deux détails importants sautent aux yeux. Le premier est la présence très nette du drapeau jaune aux trois bandes rouges officialisé par Bao Dai en juin 1948 comme pavillon national de l’Etat associé du Viêt-Nam (Quốc gia Việt Nam). Ce drapeau affichant trois bandes rouges pour symboliser les trois régions du Viêt-Nam réunifié diffère de celui de l’Empire du Viêt-Nam figuré par le diagramme Ly. Le second détail concerne les slogans des banderoles des manifestants. Sur la plus proche, on distingue les termes « Muu mo… chia… Viêt Nam » littéralement « Complot… diviser… Viêt-Nam ». Il s’agit donc d’une image qui rappelle la division du Viêt-Nam forcément prise après 1948. On l’aura compris, le cliché photographique immortalise une manifestation nationaliste contre la division du Viêt-Nam discutée à Genève en Juillet 1954.

La lecture du slogan se fait plus aisément en inversant la photo horizontalement comme ci-après :

 

Pour chercher des images similaires sur la toile et comparer les images entre elles, le moteur de recherche d’images de Google est très utile. La recherche de cette photographie sur d’autres sites nous a conduit à une quarantaine de pages ayant reproduit le cliché. En outre, elle nous a permis de retrouver l’image initiale sans légende. En effet, certains sites ont pris la peine de la diffuser sans la légende erronée (incrustée dans l’image) tout en rappelant le contexte précis du cliché photographique. C’est le cas par exemple du blog de Nguyen Thanh Nhan qui resitue le cliché dans une série photographique prise à Hanoi en juillet 1954, accompagnée d’un chapeau mentionnant précisément l’auteur de ce cliché :

d’autres séries sont disponibles sur :

 • sur le site thegioinguoiviet (rubrique Hình ảnh Việt Nam ngày xưa… [Images d’autrefois] : “Hình ảnh dân Hà Nội chuẩn bị di cư vào Nam vào thời 54” (22 juillet 2012).
 • ou sur le blog namrom64 (13 août 2012)
 • ou encore celui de François Buis (Blog Temps des Cerises, 18 février 2009) avec une légende explicite.

Enfin, on retrouve sa trace sur le site Fickr qui héberge la galerie photographique très riche de Manh Hai :

Ci-dessous la photo originale récupérée par Manh Hai (cliquer dessus pour l’agrandir) accompagnée de la légende de Life et d’un commentaire en vietnamien.

Hanoi, July 1954 – Streets crowded with people after cease-fire announced

Phụ nữ đội nón lá mít tinh trước Nhà hát Lớn, khẩu hiệu trên băng rôn có nội dung phản đối mưu mô chia cắt Việt Nam (của hiệp định đình chiến ký giữa Pháp và Việt Minh)

 

Qui en est l’auteur ?

Cette série a bien été prise en juillet 1954 à Hanoi par un photographe nommé Howard Sochurek pour le compte du magazine Life.

Sochurek, décédé en 1994, travailla pour Life pendant deux décennies. Dans les années cinquante, il photographia les troupes américaines pendant la guerre de Corée puis il se rendit au Viêt-Nam pour couvrir le départ de la bataille de Dien Bien Phu (en nov./déc. 1953) et la fin de la guerre à Hanoi. Raison pour laquelle, il a pu photographier la population de Hanoi qui proteste en juillet 1954 et s’apprête à rejoindre le Sud du pays.

Quelques photos de Sochurek sur la guerre d’Indochine se retrouve sur le site “militaria” armchairgeneral.com avec cette mention :

“Some black & white for a change, and this time from the French Indochina War. These pictures were taken by Howard Sochurek in Dien Bien PHu during Operation CASTOR and after, November December 1953.”

Où trouver la photographie et la mention d’origine ?

Le plus simple est consulter la base de données de l’agence Life (Photo ID. 82499964).

Life a mis à disposition du public l’image sur sa base de données hébergée par Google. Sur la fiche du cliché, on peut lire la légende suivante : “Large group civilian prisoners, mostly women being released from Hanoi camp”.

La légende fait mention d’un groupe de prisonnières libérées par le Viêt-Minh (Hanoi Camp?) au premier plan d’une manifestation nationaliste contre la partition du Viêt-Nam. Ce qui suscite d’autres interrogations.

Le site de Getty Images propose deux fiches de ce cliché :

 • L’une mentionnant la date du 1er juillet 1954 : ID 50670994
 • La seconde similaire sans date mais même légende : ID 82499964

Qui a brouillé les pistes ?

Le site VietnamSaigon sur Multiply semble être à l’origine de cette confusion. Le site ne s’embarrasse pas de détails. Il a reproduit l’image à plusieurs reprises avec ou sans légende pour illustrer au choix la “Révolution d’Août 1945” ou la manifestation hanoïenne de 1954 comme nous l’indiquons sur les billets édités sur ce site entre 2009 et 2012.

Le plus surprenant étant que la première édition de cette image sur ce site en avril 2009 comportait en incrustation la mention “Hanoi 1954” qui aurait dû empêcher toute erreur postérieure :

Cependant, l’erreur a été réparée sur ce même site dans une galerie de photos retraçant l’exil vietnamien de 1954 : DI CƯ 1954 – Cuộc bỏ phiếu bằng chân lịch sử – 20 Tháng 7, 1954, mise en ligne le 15 juillet 2012. La photo de Howard Sochurek est donc réapparue avec le logo de Life et une nouvelle légende : “Cờ Vàng của tổ quốc trước nhà hát lớn thành phố Hà nội” [Le drapeau jaune de la patrie devant l’Opéra de la ville de Hanoi].

Conclusion :

La vigilance s’impose donc pour tout document photographique issu de la toile. En la matière, la blogosphère vietnamienne (et ce n’est bien sûr pas la seule) comporte de nombreux autres exemples plus ou moins facilement identifiables. Cependant, celui-ci a retenu notre attention car l’utilisation de ce cliché s’est fait dans la plupart des cas pour illustrer des articles qui entendent rétablir la vérité historique sur la “Révolution d’Août” et la légitimité du régime communiste. Autant dire que pour convaincre le lecteur on pourrait s’attendre à un peu plus de rigueur.

FG, 06/01/2013.

Mauvaise humeur : “Dien Bien Phu aérien, économique ou autoritaire ?”

A police officer blocks photographers at an anti-China protest in front of Hanoi’s Opera House on July 22. (Reuters/Nguyen Lan Thang)

Entre propagande commémorative et réponses concrètes à apporter aux exigences économiques, les dirigeants de la République socialiste du Viêt-Nam (RSVN) promettent un nouveau tour de vis autoritaire pour 2013.

En 2005, le général Vo Nguyen Giap souhaitait à ses dirigeants de remporter un Dien Bien Phu économique pour sortir son pays de la misère [1]. Avec une croissance « en berne à 5% », les autorités communistes ont préféré terminer l’année 2012 par une série de commémorations à la « victoire du Dien Bien Phu aérien » de 1972 [2]. Cependant cette fièvre commémorative qui coûte cher aux citoyens en énerve plus d’un au sein d’une société frappée par la crise, même chez les vétérans comme le rapporte l’article de Libération du 23 décembre 2012 [3]. Et il n’est pas sûr que la « reconnaissance éternelle » du Viêt-Nam (exprimée par le vice-Premier ministre Nguyen Thien Nhan) envers la Chine et l’URSS pour son soutien militaire et financier pendant la guerre n’apaise l’agacement de la population en ces temps de crispation idéologique [4].

Il est vrai que le million de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail n’a pas connu la guerre et trouve difficilement sa place dans une société minée par la corruption (classée 123e sur 176 pays selon Transparency International). Entre une légitimité issue de la guerre de réunification martelée par les autorités communistes – légitimité surtout assurée par le redressement économique initié par la politique du Renouveau (décembre 1986) – et la réalité économique d’une économie de marché « à orientation socialiste » en fort ralentissement, le pouvoir devra faire des choix en 2013. Le problème reste que l’économie vietnamienne ne sert aujourd’hui que les intérêts d’une nomenklatura vorace et non ceux du peuple [5].

Le sobre Mea culpa du Premier ministre Nguyen Tan Dung en septembre pour sa mauvaise gestion économique a été remplacé en ce début 2013 par des menaces directes et ciblées contre la blogosphère, contre la formation d’une éventuelle opposition (qui ne pourrait être qu’illégale) et enfin contre tous ceux (en particulier les journalistes, voir le cas de Hoang Khuong) qui désireraient dépeindre l’Etat-Parti sous un angle négatif [6]. Ce haro sur les blogueurs et net-citoyens qui passent à tour de rôle devant le Tribunal du peuple avant d’être incarcérés pour des années prend une dimension dramatique. C’est ce que démontre l’humiliation subie par la jeune blogueuse Nguyen Hoang Vi violentée dans un commissariat de Ho Chi Minh-Ville [7]. Cette courageuse jeune mère de 21 ans a décidé de porter plainte contre ce poste de la Sécurité publique [8]. Dans le même temps, le PCV vient de lancer une grande consultation populaire pour amender la constitution que le blog des Citoyens-Journalistes a parfaitement illustré (ci-dessous).

Nguyen Phu Trong, le secrétaire général du PCV déclare :
“Sous le contrôle de l’armée et de la police, chers compatriotes soyez à l’aise pour contribuer à la révision de la constitution…”
Dessin PHO (Danlambao)

Sur le plan régional, les tensions répétées en Mer de Chine méridionale, la Mer de l’Est pour les Vietnamiens, continuent de faire de grosses vagues… La République Populaire de Chine, dans le déni de sa politique de fait accompli, fait désormais la leçon au Viêt-Nam sur ses médias officiels [9]. Elle l’invite, dans son propre intérêt, à arrêter ses “pitreries” de mauvais élève. S’octroyant le (nouveau) rôle de porte-parole du gouvernement et du peuple vietnamien, le général Nguyen Chi Vinh conseille à tous ceux qui seraient tentés de le faire de nouveau cette année de ne plus manifester contre la Chine [10]. Le ministère des Affaires étrangères vietnamien n’a plus son mot à dire ? Les cadres du parti et de l’armée populaire n’ont qu’à bien se tenir, « l’auto-évolution » (tự diễn biến) et « l’auto-transformation » (tự chuyển hóa) sont des syndromes formellement décrits comme présentant un risque incalculable pour la survie du PCV [11]. Les 100 intellectuels signataires de « l’Appel pour la protection des Droits de l’homme selon la Constitution au Viêt-Nam » du 28 décembre 2012 comprendront-ils le message ? [12] En 2013, plus de « pitreries vexatoires » envers la Chine, une « auto-évolution » en berne, pas d’opposition à l’Etat-Parti, pas d’attaques insensées contre la corruption de haut vol s’il vous plait. En RSVN, il n’y a décidément que des victoires à fêter.

FG, 05/01/2013

 

Notes

[1] Voir Richard Pétris, « Entretien avec le général Vo Nguyen Giap : ‘J’ai fait la guerre, mais c’était pour la paix’ », juillet 2005.

[2] Voir les dépêches de l’AVI (Agence vietnamienne d’information) sur le site Vietnam + : « Célébration de la victoire de ”Hanoi-Dien Bien Phu aérien », 29/12/2012 ; et pour ceux qui auraient oublié cette « épopée du XXe siècle » : « Ce que signifie “Diên Biên Phu aérien” », 25/12/2012.

[3] « Vietnam: le régime commémore la guerre, le pays attend la croissance », Libération, 23/12/2012. Voir également : Bruno Philip, « Le Vietnam enregistre sa plus faible croissance depuis treize ans », Le Monde économie, 25/12/2012.

[4] AVI, « Le Vietnam reconnaissant envers l’aide russe, chinoise », 28/12/2012.

[5] Voir les propos cinglants de l’économiste Nguyễn Xuân Nghĩa sur RFA : « Việt Nam đi hết chu kỳ » [Le Viêt-Nam a la fin d’un cycle], entretien avec Vũ Hoàng, RFA, 26/12/2012.

[6] Voir : « ‘Không để hình thành tổ chức chống phá’ » [Il ne faut pas laisser se former une organisation protestataire], VN Express, 18/12/2012 ; Khanh An, « Chống và chặn “đối lập” » [Contrer et bloquer ‘l’opposition’], RFA, 21/12/2012 et l’analyse de Mặc Lâm après les propos du Premier ministre au congrès de la Sécurité publique, « “Tổ chức đối lập chính trị” sao lại là tội phạm? » [‘Organiser l’opposition politique’ pourquoi serait-ce un crime ?], RFA, 18/12/2012.

[7] Voir son récit traduit sur le Blog Dân Làm Báo (Les citoyens-journalistes) : Nguyen Hoang Vi, « What happened on the day of the Appeal Hearing for the members of The Free Journalist Network », 05/01/2013, traduction de Hai Tran. Le site du parti Viet Tan en propose une traduction française : « Une blogueuse victime d’agression sexuelle au poste de police », 28/12/2012.

[8] Voir : « Blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an vi phạm pháp luật », VNRs (Vietnamese Redemptorists’ News), 04/01/2013.

[9] Voir la dépêche de l’agence officielle Xinhua : « La Chine profondément préoccupée par une loi maritime du Vietnam », Le Quotidien du Peuple en ligne, 01/01/2013 et comme cadeau de Noël cet article en trois volets : « Que le Vietnam cesse ses pitreries vexatoires en Mer de Chine Méridionale ! », Le Quotidien du Peuple en ligne, 25/12/2012.

[10] Voir l’analyse des propos du général Nguyen Chi Vinh par Mac Lam, « Biểu tình chống Trung Quốc tại sao lại không nên? » [Manifestations anti-chinoises, pourquoi on ne devrait pas], RFA, 04/01/2013.

[11] Voir « “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là có thật và nguy hiểm khôn lường » [‘L’auto-évolution’, ‘l’auto-transformation’, sont réels et dangereusement incalculables], Tạp chí Cộng sản online, 28/12/2012.

[12] Mặc Lâm, « Trí thức Việt Nam lại lên tiếng » [Les intellectuels du Viêt-Nam redonnent de la voix], RFA, 28/12/2012.

Exposition / triển lãm ảnh : “Trẻ em thời chiến” – “Une enfance sous les bombes, 90 regards”

[ndlr] L’exposition “Trẻ em thời chiến”, littéralement “L’enfance durant la guerre”, s’est installée à Ho Chi Minh-Ville au Musée des vestiges de la guerre. Présentée à Hanoi en septembre dernier, elle relate à travers 90 clichés les scènes de la vie quotidienne des enfants durant la guerre du Viêt-Nam, principalement en RDVN (Nord Viêt-Nam). Cette exposition contribue au déferlement de commémorations du fameux “40e anniversaire du Dien Bien Phu aérien” mais s’inscrit plus précisément dans le cadre du 55e anniversaire des éditions Kim Dong (Nhà xuất bản Kim Đồng), la célèbre maison d’éditions destinée aux publications pour la jeunesse.

 

AVI Une exposition de photos intitulée “Une enfance sous les bombes” a ouvert ses portes vendredi à Hô Chi Minh-Ville, faisant revivre les différents aspects de la vie des enfants durant la guerre du Vietnam.

Élèves allant en classe portant leur chapeau de paille anti-éclats de bombes, crèches et salles de classe dans un abri anti-aérien… à travers 90 vieux clichés, les visiteurs ont une vue générale sur la vie ainsi que les conditions d’études très difficiles des enfants vietnamiens à cette époque.

La guerre a bouleversé toute la vie sociale, affectant considérablement les enfants. La guerre fut une épreuve terrible pour eux, a estimé la directrice du musée, Huynh Ngoc Vân.

Les enfants, notamment les citadins, étaient obligés de s’habituer à une vie dépourvue de biens de première nécessité et aussi à l’absence de leurs proches, a-t-elle ajouté.

Malgré l’âpreté des combats, les enfants se sont efforcés d’étudier, ont surmonté les difficultés et participé activement à la résistance contre les agresseurs. Ils ont devenu le symbole de la volonté et de la force vitale des Vietnamiens, a-t-elle déclaré.

Cet évènement, organisé entre autres par le Musée des vestiges de la guerre de la ville et l’Agence vietnamienne d’information, vise à célébrer le 40 e anniversaire de la victoire “Hanoi-Diên Biên Phu aérien” et le 68e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.

Clôture le 28 février 2013.

Source : Vietnam +

* * *

TPHCM: Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến”

Trong những ngày này, cả nước tưng bừng tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội chào mừng năm mới, nhằm biểu dương, tưởng niệm, ôn lại những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hòa trong không khí đó, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM phối hợp với Chi nhánh tại TPHCM Nhà Xuất bản Kim Đồng, Thông Tấn xã Việt Nam, Công ty Tầm nhìn Á Châu tổ chức thực hiện Triển lãm ảnh, chủ đề “Trẻ em thời chiến”.

Với 90 bức ảnh tư liệu, triển lãm nhằm giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các em thiếu nhi sống trong thời bình hiểu được trẻ em Việt Nam đã học tập, lao động trong điều kiện chiến tranh khốc liệt như thế nào. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ quý trọng nền độc lập, tự do, có ý thức bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, phát biểu: Việc tổ chức Triển lãm “Trẻ em thời chiến” tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM là một cơ hội thuận lợi, giúp công chúng trong nước và quốc tế có dịp hiểu rõ hơn về cuộc sống của Nhân dân Việt Nam nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dù trong mưa bom bão đạn, trẻ em Việt Nam vẫn được Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân chăm lo về cuộc sống, cũng như học tập trong điều kiện an toàn nhất, tốt nhất. Nhiều tài năng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật… đang phục vụ tại TPHCM chính là thế hệ trẻ em đã sinh ra và lớn lên trong điều kiện vô cùng gian khổ của chiến tranh ở cả hai miền Nam – Bắc. 90 bức ảnh của triển lãm là những tư liệu hết sức quý báu, không chỉ có tác dụng giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tôc, mà còn là động lực, là tấm gương cho các cháu phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện với điều kiện hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM, cho biết: Trẻ em chính là mùa Xuân, là tương lai của đất nước. Từ những bài học sâu sắc của “Trẻ em thời chiến”, chúng tôi hy vọng rằng trẻ em Việt Nam ngày nay sẽ nhận thức được giá trị lớn lao của hòa bình, độc lập, tự do, sẽ phấn đấu học tập, lao động thật tốt để trở thành những người chủ đất nước, thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Triển lãm ảnh tư liệu “Trẻ em thời chiến” là một món quà Xuân, một thông điệp gửi đến du khách trong nước và quốc tế trước thềm năm mới 2013.

Triển lãm Trẻ em thời chiến,gồm 90 bức ảnh tư liệu, được chia làm 5 phần: Thích nghi, Học tập, Góp sức, Sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, Các tấm gương. Các bức ảnh được trưng bày và giới thiệu từ nay đến hết tháng 2/2013, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM (28 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM).

Thu Hương

Source : Tap Chi Du Lich

Pour en savoir plus

 • N.Hằng, Xúc động triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến”, Dân trí, 05/09/2012.