Archives de catégorie : Débat / Questions d’histoire

Nous étions ennemis [Présence protestante]

[ndlr] Une belle émission, en replay sur France TV pendant 6 jours. Présentation.

Cambodge, années 1970. L’arrivée au pouvoir de Pol Pot et des khmers rouges plonge le pays dans une terrible guerre civile, causant des millions de victimes. Les partisans du nouveau régime se livrent à un combat sans merci, pour écraser l’opposition. Deux hommes que tout opposait à l’époque reviennent aujourd’hui sur cette sanglante histoire.

Lien : https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/527431-nous-etions-ennemis.html

Nguyen Nhu Kim : Ma guerre du Viêt Nam de 40 ans [parution 2017]

[ndlr] Annonce d’une nouvelle parution à caractère autobiographique que nous ajourons à la bibliographie du séminaire Mémoires d’Indochine.

Sous la plume d’une mère de famille, Nguyen Nhu Kim retrace 40 ans (1941-1981) de guerre puis d’exils d’une famille vietnamienne. Son récit débute avec la fondation du Viêt-Minh en 1941 et se termine par l’exil en 1981. L’auteur, dans ce récit à valeur de témoignage, replace les Vietnamiens au cœur des bouleversements du XXe siècle. C’est une nécessité qu’il annonce dans sa préface :

[…] je dois écrire ! Ecrire pour le million de victimes oubliées de la grande famine au Nord Viêt-Nam en 1945. Ecrire pour le quart de million de gens comme moi qui ont été chassés deux fois de leur pays en 1954 et « après 1975 ». Ecrire pour la vingtaine de millions de « perdants » habitant la République du Viêt-Nam en 1975 car les perdants n’ont pas le droit à la parole. Mais – ô ironie – y-a-t-il des gagnants vietnamiens au cours de notre guerre ? Peut-on parler de « vainqueurs des Etats-Unis » quand on reconnaît une perte d’un million de combattants contre environ 60.000 dans l’armée américaine ? Ecrire pour dénoncer l’absurdité d’une guerre aussi déséquilibrée. Ecrire pour le demi-million de disparus en Mer de Chine vers les années 1978-1980.

Ainsi, l’auteur entend briser le quasi-monologue occidental sur la guerre et souhaite pousser d’autres auteurs vietnamiens à sortir de leur « ghetto culturel » pour faire entendre une autre voix sur les déchirures internes. Espérons qu’il soit entendu.

FG

Emmanuel Poisson : Quan và Lại ở Miền Bắc Việt Nam [parution]

[ndlr] Signalement de la réédition en vietnamien de l’ouvrage de référence d’Emmanuel Poisson. Présentation de l’éditeur.

Quan Và Lại Ở Miền Bắc Việt Nam

Từ ba thập niên trở lại đây, nếu như xã hội học lịch sử về các nền văn minh Đông Á đạt được tiến bộ đáng kể, thì chủ yếu là trong việc nghiên cứu các tầng lớp bình dân hay tầng lớp tư sản lớn thời hiện đại. Ngược lại, tầng lớp thượng lưu xưa, những giai cấp hay thành phần xã hội thống trị, vẫn còn nằm quá lâu trong bóng tối, bắt đầu từ các quan chức cao cấp của các nước thuộc văn minh Trung Hoa, chưa bao giờ trở thành đối tượng nghiên cứu có qui mô lớn, kể từ những nghiên cứu của Ch’ü T’ung-tsu (Cù Đồng Tổ), Étienne Balazs và Robert Hartwell, cho đến những khảo cứu gần đây của Pierre-Étienne Will, Paul Smith và Christian Lamouroux, nếu không kể đến các công trình Trung Hoa và Nhật Bản [1] .

Về chế độ quan trường nhà nước ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Việt Nam xưa, hiểu biết của chúng ta đặc biệt hãy còn khiêm tốn. Bằng chứng là những hình ảnh tập thể ngày nay vẫn luôn chịu ảnh hưởng của cách đọc và những định đề thừa kế của nền sử học thuộc địa và các nhà truyền giáo, cũng như nền sử học mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa của Việt Nam thế kỷ XX. Những nhận định này, trừ một vài biệt lệ đáng kể và sự khác biệt của một số người khởi xướng trong các thế kỷ XVIII và XIX, còn thì thường được diễn giải, thậm chí là áp đặt, theo mô hình khuôn mẫu của một nền quan lại thối nát và bất lực, trì trệ và xơ cứng, tê liệt trong bảo thủ, cứng nhắc và cổ lỗ. Nói chung, những cuộc điều tra về truyền thống hành chính Viễn Đông chỉ bó hẹp, ít ra là đến thời gian gần đây, trong các quan lại chính thức, và nhiều khi chỉ là mô tả thiết chế của cách thức đào tạo và tuyển dụng – bằng con đường thi cử hay bằng xuy cử – cũng như sự vận hành của bộ máy hành chính mà bản thân nó khá phức tạp.

Kết quả của những nghiên cứu hiện có là đáng kể. Nhưng nói thật ra, những công trình nghiên cứu trong tay ta, có ý định khoanh lại diện mạo xã hội học của chế độ hành chính xưa và nay, trong hai lĩnh vực dân sự và quân sự, vẫn còn ít, và hơn nữa, trong trường hợp Việt Nam, thường bỏ qua tầm vóc hiện đại, thực tế hơn người ta vẫn nói. Còn những công trình tìm cách đi sâu vào cơ chế vận hành giữa bộ máy hành chính và các thành phần xã hội mà nó cai trị, đặc biệt là những thuộc viên đảm nhiệm công việc thường ngày, “hệ thống lại viên” mà công trình này nhắc đến, thì lại càng hiếm hơn. Đấy là chưa nói đến khía cạnh địa lý lịch sử của nền hành chính vẫn còn ít được biết đến, chí ít thì cũng chưa có gì chắc chắn. Đấy là những chủ đề cơ bản của cuốn sách tiên phong này. Nó đề cập trong bối cảnh xứ Bắc Kỳ, khi kết thúc nền độc lập của Đại Nam (tên gọi thời đó của nước Việt Nam ngày nay), và trong bốn thập niên đầu của nền bảo hộ Pháp, giai đoạn bản lề trong đó công thức chính trị của chế độ thuộc địa ở Đông Dương đang được tìm kiếm và hoàn thành việc chuyển từ “chế độ quan lại thời chinh phục” sang một “chế độ quan lại thời quản lý”.

Những đóng góp của công trình này là khá mới mẻ. Trước hết là sự phong phú của tư liệu đầu tay, bằng chữ Hán, chữ Việt hay chữ Pháp, đã được khai thác kiên nhẫn, tập hợp và xử lý ở đây. Đặc biệt đấy là những phông riêng của kinh lược Bắc Kỳ và phông của thống sứ Bắc Kỳ được bảo quản tại Lưu trữ Quốc gia Hà Nội, mà những hồ sơ hành trạng đã cung cấp nhiều yếu tố phong phú cho công trình lịch sử đầu tiên mang tính xã hội học về chế độ quan lại Bắc Việt Nam đầu thế kỷ 20 này. Dưới ánh sáng nguồn tư liệu của triều đình và những công trình gần đây của các nhà sử học Việt Nam, hai chương đầu cuốn sách dựa vào việc nghiên cứu cực kỳ chính xác tính phức tạp của cấu trúc hành chính xưa, về cách thức đào tạo và tập sự, về thể thức chi trả lương bổng và thang bậc thăng tiến, về nền văn hoá riêng biệt và truyền thống triều đình trong việc cải tổ thường xuyên dưới các triều Lê và Nguyễn.

Source : Nhà Xuất Bản Tri Thức

Johann Grémont : Maintenir l’ordre aux confins de l’Empire [parution]

[ndlr] Signalement de la publication de la thèse remaniée de Johann Grémont. Présentation de l’éditeur.

Réf. : Johann Grémont, Maintenir l’ordre aux confins de l’Empire. Pirates, trafiquants et rebelles entre Chine et Viêt Nam 1895-1940, Paris : Maisonneuve et Larose nouvelle édition, coll. « Asie en perspective », 2018.

La collection Asie en perspective est dirigée par Eric Guerassimoff et Emmanuel Poisson.

Des manuels de géographie aux planisphères de l’École de la République, l’Indochine coloniale affiche sur des aplats rassurants une autorité dont les contours clairement définis s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. En réalité l’affirmation de la France sur les confins du Tonkin à partir des années 1880 fut le fruit d’une entreprise diplomatico-militaire délicate et de longue haleine dans un environnement troublé.

Depuis la moitié du XIXe siècle, la région frontalière bordant le Céleste empire échappe à l’autorité nominale de la cour de Huế qui s’appuyait traditionnellement sur les gardiens traditionnels des marches issus des grands lignages autochtones pour garantir une stabilité mise à mal sous la pression des bandes chinoises. L’autorité des empereurs Nguyễn s’efface au profit de l’ordre colonial, nouveau garant de la paix et de la stabilité sur la frontière sino-vietnamienne.

Épaulés par leurs partisans, les officiers français, basés dans un chapelet de postes, luttent en collaboration avec leurs homologues situés du côté chinois contre toutes les formes de crimes se jouant de la frontière. C’est cette histoire du maintien de l’ordre sur les confins de l’Empire par les autorités coloniales qui est l’objet de ce livre. Fruit d’une thèse de doctorat, il vise à restituer l’architecture destinée à préserver l’ordre public sur la frontière sino-vietnamienne, cerner le dynamisme des illégalismes transfrontaliers, du banditisme aux trafics en passant par les rébellions, et étudier la manière dont les pouvoirs publics tentent d’apporter une réponse à cette criminalité bordant la région frontalière.

L’auteur : Enseignant de formation, Johann Grémont  a vécu et travaillé au Vietnam dans le cadre de la coopération décentralisée. Désormais attaché d’administration centrale, il poursuit ses recherches autour de la frontière et du maintien de l’ordre dans les colonies à la confluence de l’histoire culturelle et quantitative.

Source : Hémisphère éditions

Image « à la une » : Pirates chinois venus en parlementaires à Bao-Ha, tiré de Léon-Xavier Girod, Dix Ans de Haut-Tonkin, édité chez Alfred Mame & fils à Tours, 1899.

Célébration des 70 ans du Drapeau Jaune du Vietnam Libre – samedi 9 juin 2018

[ndlr] Annonce de la journée de commémoration de la création du drapeau jaune aux trois bandes rouges il y a 70 ans. Une marche est organisée le samedi 9 juin dans les rues du XIIIe arrondissement de Paris (quartier asiatique) suivi d’une rencontre-débat. Présentation en vietnamien et en français. Texte des associations organisatrices.

Cờ Vàng ba sọc đỏ là lá cờ trong con tim và khối óc của muôn triệu người dân Việt thiết tha với Tự Do, Dân ChủTự Chủ, không chấp nhận sự lấn át đã dần biến thành một hình thức đô hộ của Trung Cộng, không chấp nhận sự kiện bán nước của đảng CSVN đang độc quyền cai trị.

Nhân dịp 70 năm cờ vàng ba sọc đỏ, 1948 – 2018, THSV VN Paris cùng các tổ chức đồng đứng ra tổ chức mùa Vinh Danh 70 Năm Cờ Việt Nam Tự Do.

Ngày thứ bảy 09/06/2018

10g30 – Diễn hành Cờ Vàng tại ( Paris store) 44 avenue d’Ivry – 75013 Paris

13g15 – Ăn trưa, Hội thảo, Văn nghệ tại M.A.S. 10 rue des Terres au Curé – 75013 Paris

Hãy cùng nhau tham dự đông đảo để thành kính tưởng niệm các anh hùng tử sỹ đã hy sinh dưới lá cờ này, khẳng định tiếp tục cuộc đấu tranh cho Việt Nam Tự Do, Dân Chủ,Tự Chủ, và hỗ trợ những nhà tranh đấu quốc nội.

Xin gửi đến quý Bác, các Anh Chị Em lộ trình buổi sáng mùng 9 tháng 6; xin mời các thiếu nữ cùng mặc áo dài quần trắng, và các thanh niên quần xậm áo trắng, cho cuộc diễn hành thật trang nghiêm.

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris.

★ ★ ★

Pour des millions de Vietnamiens, le Drapeau Jaune aux trois bandes rouges est le symbole de la Liberté, la Démocratie et la Souveraineté. Il est le refus de toute ingérence étrangère, de la Chine actuellement. Il est l’opposition à l’autocratie du gouvernement de Hanoi, qui jugule le peuple et dilapide le patrimoine vietnamien.

2018 : l’A.G.E.V.P. lance avec de nombreuses associations de la communauté vietnamienne en France, en Europe et dans le monde, une campagne de célébration des 70 ans du Drapeau Jaune du Vietnam Libre.

Samedi 09/06/2018

10h30 : Défilé du Drapeau Jaune, départ 44 avenue d’Ivry, 75013 Paris

13h15 : Déjeuner puis Conférence – Débat – Animations à la M.A.S. 10 rue des Terres au Curé, 75013 Paris

Venez nombreux à cette journée d’action et d’échange.

Rendons hommage aux personnes qui ont donné leur vie pour les Valeurs de ce Drapeau.

Soutenons les hommes et les femmes qui en ce moment, luttent pour la Liberté, la Démocratie et la Souveraineté du Vietnam.

Veuillez trouver ci-joint l’itinéraire du Défilé du matin du 9 juin prochain;  la tenue d’une tunique blanche ou d’une chemise blanche renforcera la solennité de notre Marche.

Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris –  http://www.agevp.com/ – mail: agevp@agevp.com
132 avenue d’Italie – 75013 Paris
– Défendre la liberté, préserver la culture, préparer la jeunesse –

Caroline Herbelin : 2017 Alf Andrew Heggoy Book Prize

[ndlr] Notre collègue Caroline Herbelin a été récompensée du prix pour son ouvrage Architectures du Vietnam Colonial paru en 2016. Félicitations.

2017 Alf Andrew Heggoy Book Prize

The Heggoy prize is awarded in honor of one of the Society’s founding members, Alf Andrew Heggoy, and recognizes the best book dealing with the French colonial experience from 1815 to the present.

Réf. : Caroline Herbelin, Architectures du Vietnam Colonial. Repenser le métissage (Paris: CTHS-INHA, 2016)

Caroline Herbelin’s Architectures du Vietnam Colonial is an essential and fascinating contribution to our understanding of the political, social and cultural history of Indochina, as well as to our more general comprehension of cultural exchanges within the French colonial Empire. The book also fills an important gap in our specific knowledge of colonial architecture in Indochina, since relatively little has been written about this region in comparison to other parts of the French empire.

Herbelin’s vivid study is based on an impressive array of sources – archival documents, a careful examination of colonial buildings both in the urban and rural regions of Vietnam, and interviews. The discussion thus does not remain at the colonial metropolitan level of administrative planning, but extends into the field and examines the exchanges of architectural knowledge, as well as colonial and local perceptions of culture and aesthetics.

The originality of this book lies in its examination of the ways in which colonial architecture became a part of social life in the colony, how it reflected not only power relations but was also intertwined with social, cultural and economic life. The study of colonial architecture in Vietnam serves for Herbelin as a tool to discuss the well-known but not always well-understood concept of hybridity in relation to a specific colonial practices.  Her nuanced and clear analysis of this concept provides a crucial service to scholars in colonial studies.

Herbelin argues that the construction of buildings was as a result of negotiation, various strategies and colonial and local power relations, but also of various aesthetic and technical solutions available on the spot. The many unexpected stories she uncovers demonstrates the limits of colonial control over the results of urban planning. In exploring the built environment in Indochina, Herbelin demonstrates how new cities were formed in which French people lived in Vietnamese buildings and vice versa.

Architectures du Vietnam Colonial  demonstrates that there is no such thing as colonial architecture per se, but rather that buildings and other infrastructure in French Vietnam were metissage phenomena created through complex interactions between different cultures that came together during the colonial moment.

Source : The French Colonial History Society

Funérailles de Trần Tử Miễn, secrétaire du VNQDÐ en France

[ndlr] Disparition soudaine le 4 mai 2018 de Trần Tử Miễn (nom secret Trần Hùng), secrétaire du Parti National du Viêt-Nam (VNQDÐ) pour la France, à l’âge de 69 ans. Fils du député Tran Van Tuyen (1913-1976), un des principaux chefs de ce parti sous la République du Viêt-Nam (Sud du 17e Parallèle, 1955-1975), Tran Tu Mien était également le frère ainé de Trần Tử Thanh, actuellement Président du conseil des délégués du VNQDÐ. Ce parti anticolonialiste, fondé le 25 décembre 1927 à Hanoi et dirigé par Nguyen Thai Hoc (guillotiné à Yen Bai le 13 juin 1930), est interdit au Viêt-Nam depuis la chute de Saigon (30 avril 1975).

Les funérailles de ce dirigeant du VNQDÐ en Europe se sont déroulées le 11 mai 2018 au crématorium de Valenton (94) en banlieue parisienne. Le film de la cérémonie a été posté sur la chaîne YouTube. Rituel bouddhiste, salut au drapeau, hymnes nationaux et du parti, discours des proches et hommages dirigeants d’autres formations politiques, ce rare témoignage vidéographique mérite d’être signalé autant pour sa signification historique que pour sa dimension anthropologique.

FG

Việt Nam Quốc Dân Đảng
vô cùng xúc động khi nhận được hung tin:

Đồng chí Trần Hùng tức Trần Tử Miễn

– Bí Thư Xứ Bộ Pháp Quốc Việt Nam Quốc Dân Đảng
– Thứ nam cố đồng chí Trần Văn Tuyên
– Bào đệ đồng chí Trần Tử Thanh – Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương VNQDĐ,

đã tạ thế lúc 12:10 ngày 4 tháng 5 năm 2018 tại Paris, Pháp Quốc

Hưởng thọ 69 tuổi

Sự ra đi của đồng chí Trần Hùng là mất mát to lớn
đối với Xứ Bộ Pháp Quốc VNQDĐ nói riêng, và
của Đảng bộ Châu Âu và Việt Nam Quốc dân Đảng nói chung

Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Trần Hùng
Xin chân thành chia buồn cùng đồng chí Trần Tử Thanh và toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cố đồng chí Trần Hùng sớm yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ

Lê Thành Nhân, Lê Quốc Việt, Phan Thanh Châu, Trần Minh Vũ,
Lê Trung Khương, Nguyễn Khắc Ninh, Nguyễn Thiên Vân, Trần Việt Đạo

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Prix Phan Châu Trinh 2018 décerné à Pierre Brocheux et Daniel Hémery

[ndlr] Annonce sur le Prix vietnamien Phan Châu Trinh décerné le 24 mars dernier à Ho Chi Minh-Ville.

Le prix de la Fondation culturelle Phan Châu Trinh, un prix prestigieux qui récompense l’érudition vietnamienne, a été décerné cette année en Vietnamologie à MM. Pierre Brocheux et Daniel Hémery, tous deux historiens et anciens enseignants-chercheurs à l’Université Paris Diderot (connue sous le nom de Paris 7 à l’époque de leurs enseignements). Pierre Brocheux et Daniel Hémery sont les auteurs de nombreux ouvrages sur l’histoire du Viêt-Nam de la période coloniale à nos jours. Ils ont notamment co-écrit Indochine, la colonisation ambiguë (La Découverte, 2001) une référence incontournable sur la période 1858-1954. Ce prix récompense l’ensemble de leurs travaux historiques. Nous leur adressons ici nos plus chaleureuses félicitations.

Pour en savoir plus, lire leurs remerciements respectifs adressés au Comité de sélection :

Sur l’ensemble des récipiendaires du Prix en 2018 voir la page : Prix Phan Châu Trinh 2018

Pour une revue de presse sur ce prix de 2018 : MỘT SỐ TIN BÀI VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH LẦN THỨ XI, NĂM 2018

 

Bùi Tín : Nén hương lòng nhân ngày 30 tháng Tư

[ndlr] La voix du colonel Bùi Tín (né en 1927), exilé politique résidant en France depuis 1991 et journaliste indépendant. Dans le texte qui suit intitulé « Un encens de compassion pour le 30 avril », il publie un appel à la réconciliation nationale lancé au gouvernement communiste vietnamien à l’occasion de cette journée commémorative.

Le 30 avril 1975, date de la chute de Saigon, Bui Tin était présent au Palais de l’Indépendance lors de la capitulation du dernier gouvernement de la République du Viêt-Nam alors présidée par le général Duong Van Minh. Il est l’auteur de nombreux textes de réflexion sur le destin du Viêt-Nam contemporain, le communisme et la guerre.

Ngày kỷ niệm 30/4/1975 – 30/4/2018 đã tới.

Tôi viết bài báo ngắn này như thắp một nén hương lòng, đầy trĩu lo buồn vì từng là một nhân sống tại chỗ cho sự kiện lịch sử 30/4/1975, nhưng 43 năm qua tình hình đất nước xấu đi trông thấy về mọi mặt, chính trị lạc hậu, Nhà nước tham nhũng, đảng Cộng San thoái hóa suy thoái thê thảm, Công an và Quân đội mất phương hướng phục vụ nhân dân, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nền giáo dục vỡ trận.

Cuộc hòa giải dân tộc tùng hứa hẹn đã bị cố tình lãng quên và phản bội. Các lời cam kết long trọng ghi trên giấy trắng mực đen « tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam » và « không dùng vũ lực để thôn tính nhau » đã bị xâm phạm thô bạo vì đường lối đấu tranh giai cấp Mác-xít coi bạo lực luôn đồng nghĩa với cách mạng.

Đã có lời kêu gọi tâm huyết của Giáo sư đảng viên Đào Công Tiến, nguyên hiệu trường Đại Học kinh tế phía Nam từ năm ngoái là nên tổ chức một cuộc đại Cầu siêu, đại Sám hối nhân dịp này, tổ chức thăm viếng thắp hương, dâng hoa… tất cả các nghĩa trang lớn nhỏ, phần mộ các liệt sỹ hy sinh và mất tích thuộc tất cả mọi bên trong chiến tranh, phía Quân đội Nhân dân cũng như phía Quân đội Viềt nam Cộng hòa, các nghĩa trang của các đạo Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin lành… cũng như các nghĩa trang quân đội Hoa kỳ, Canada, Tân tây lan, Úc, Thái lan… nếu còn có trên đất nước ta.

Lire la suite : VOA

Paris, 27 avril 1975 – 3 jours avant la chute de Saigon

L’image du jour : Paris, des étudiants vietnamiens manifestent pour soutenir la République du Viêt-Nam vivant ses derniers moments.

A l’initiative de Trần Văn Bá, président de l’Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris, « Une journée pour la terre natale » (« Một ngày cho quê hương »), dédiée aux événements historiques qui se déroulent au Viêt-Nam est programmée le 27 avril 1975 alors que le Sud Viêt-Nam s’effondre. Une marche silencieuse est organisée pour célébrer le sacrifice des soldats du Sud morts dans la guerre civile qui oppose le Sud et le Nord Viêt-Nam. La marque du deuil est évoquée par le bandeau blanc porté par les manifestants et les banderoles noires qui indiquent en lettres blanches : « Grande journée de deuil », « Honneur à nos soldats morts pour la liberté »…

Quelques trois cents étudiants vietnamiens des facultés du Quartier Latin, d’Orsay et de Nanterre convergent vers la Sorbonne. Le défilé  démarre de la Résidence universitaire Lutèce dans le 5e arrondissement, passe rue Gay Lussac (d’où est prise la photo par l’étudiant Trần Đình Thục) pour se rendre place de la Concorde. La marche silencieuse traverse le jardin du Luxembourg, se poursuit rue d’Assas où est localisée l’ambassade de la République du Viêt-Nam puis rejoint le Sénat. A proximité de l’ambassade américaine des slogans sont scandés : « A bas les Américains”, “A bas les communistes vietnamiens” …

Dans le quartier du Sénat, les étudiants vietnamiens manifestent dans une certaine tension craignant d’être pris à partie par les deux jeunesses françaises aux positions radicales opposées et prêtent à en découdre : l’extrême-gauche soutenant la lutte contre la guerre du Viêt-Nam et favorable au Viêt-Công et à Hanoi et l’extrême-droite, anticommuniste, soutenant l’intervention américaine et le régime de Saigon. Les jeunes vietnamiens qui défilent possèdent leur propre vision du conflit loin des extrêmes et des totalitarismes.

Après la chute de Saigon, le cliché de Trần Đình Thục est tombé dans l’oubli. En 2014, soit 39 ans après, l’écrivain Huy Phương publiait aux Etats-Unis un carnet de souvenirs liés au 30 avril 1975 avec en couverture la photo de Thục. De nouveau mise à l’honneur par l’édition de ce livre, Trần Đình Thục décide de l’offrir et de la dédicacer à la communauté vietnamienne exilée de Little Saigon en Californie. Une façon de dire à tous ceux qui souhaitent l’avènement d’un Viêt-Nam libre et démocratique : « Nous sommes toujours là » (Chúng ta vẫn còn đây).

FG


Cliquez sur l’image pour l’agrandir

 

Pour en savoir plus :