30 tháng Tư và cuộc nội chiến Việt Nam – 30 avril 2022 – BBC

A l’occasion du 47e anniversaire de la chute de Saigon : deux voix en faveur d’une réconciliation nationale. A lire sur le site de la BBC, programme en vietnamien. Entretien avec Nguyễn Đình Bin, ancien ministre des Affaires étrangères de la RSVN et membre du Politburo du PCV (1996-2001) et tribune de Nguyễn Sĩ Bình, citoyen vietnamien résidant aux États-Unis.

Cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam nói về ‘nội chiến’ và ‘Đảng trị lạc lõng’

Đúng ngày 30/4/2022, một cựu thứ trưởng ngoại giao, đảng viên Cộng sản Việt Nam, công bố bài viết, trong đó ông nói Đảng Cộng sản phải “đổi mới thật sự về chính trị”.

Lire la suite : https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-61280668


Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mở ra bước ngoặt của lịch sử Việt Nam hiện đại. Có người gọi 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, có người gọi đó là ngày thống nhất đất nước. Nhưng đến nay vẫn chưa có tên gọi nào để hầu hết người Việt gọi chung, hàn gắn chia cắt để cùng nhau đi tới.

Lire la suite : https://www.bbc.com/vietnamese/forum-61229737


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
indomemoires (30 avril 2022). 30 tháng Tư và cuộc nội chiến Việt Nam – 30 avril 2022 – BBC. Mémoires d'Indochine. Consulté le 22 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/q67f