Tìm thấy bản thu âm Vọng cổ hoài lang thập niên 1920

Trouvaille d’un disque 78 tours d’un célèbre titre de théâtre rénové (Cai Luong) dans un musée français. Article en vietnamien.

LTS: Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên là nhà soạn nhạc, nghiên cứu âm nhạc và nghệ sĩ guitar danh tiếng, có nhiều am hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Mới đây, ông đã tìm thấy một bản thu âm bài “Vọng cổ hoài lang” của thập niên 1920 trong bảo tàng Pháp. Người Đô Thị trân trọng giới thiệu tư liệu quý hiếm này, cùng bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuyên gửi riêng cho Người Đô Thị.

Lire l’article : https://nguoidothi.net.vn/bau-vat-nam-bo-vong-cohoai-lang-trong-bao-tang-phap-31501.html