Tensions in the South China Sea. Global Risks and Regional Implications

Signalement d’un Panel international autour de question de la Mer de Chine orientale et les risques potentiels de conflit. Panel organisé par le parti et média Viêt Tân. Présentation en vietnamien ci-dessous :

Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông không phải là vấn đề mới trong khu vực. Trong thập niên qua, Trung Quốc đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực. Nhưng tính hợp pháp của các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đã bị phản đối bởi hơn một chục quốc gia, mà gần đây nhất bao gồm cả Hoa Kỳ, Úc và ba nước Anh, Pháp, Đức cũng đã đưa ra một tuyên bố chung.

Trong buổi hội thảo “Căng thẳng trên Biển Đông: Nguy cơ trong vùng và Hiểm họa toàn cầu” do Việt Tân tổ chức và điều hợp với sự tham dự của – Dân biểu Chris Hayes, một thành viên của Quốc hội Úc, Trưởng ban đối lập và Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền – Giáo sư Tường Vũ, Trưởng Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Oregon. – Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân. – Giáo sư Nakano Ari về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Daito Bunka.

Các diễn giả sẽ nhận định về: – nguyên nhân nào đưa đến sự căng thẳng tại Biển Đông; – sự căng thẳng này sẽ mang đến hiểm họa gì cho các quốc gia trong vùng và thế giới; – Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Việt Nam và thế giới cần có những biện pháp gì để ngăn chặn sự bành trướng, hung hãn của Trung Quốc trong thời gian tới.

Source : Viet TanCiter ce billet
indomemoires (2020, 12 octobre). Tensions in the South China Sea. Global Risks and Regional Implications. Mémoires d'Indochine. Consulté le 22 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q655