Little Saigon lặng lẽ tưởng niệm 45 năm 30/4 vì Covid-19 bao trùm

Les cérémonies du 30 avril pour le 45e anniversaire de la chute de Saigon sont annulées en Californie à cause de la pandémie. Un silence inhabituel à cette date.

“Little Saigon lặng lẽ tưởng niệm 45 năm 30/4 vì Covid-19 bao trùm”.

Ngọc Lan gửi đến cho BBC từ Westminster, California – Hoa Kỳ

Thành phố Westminster, trung tâm của người Việt tị nạn tại Hoa kỳ, ra thông báo sẽ không tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen như mọi năm vì lệnh cách ly của tiểu bang liên quan đến đại dịch COVID-19.

Lire la suite : BBC Vietnamese, 30/04/2020.Citer ce billet
indomemoires (2020, 30 avril). Little Saigon lặng lẽ tưởng niệm 45 năm 30/4 vì Covid-19 bao trùm. Mémoires d'Indochine. Consulté le 21 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q64l