Giới nghiên cứu: ‘Nguy cơ lớn’ ở Tư Chính; TBT-CTN Trọng vẫn dịu giọng

Débat sur les Spratleys (récif submergé de Vanguard Bank), organisé à Hanoi le 6 octobre dernier.

“Tất cả những người tham gia tọa đàm đều đồng ý với nhau một ý kiến là Việt Nam cần phải mạnh mẽ hơn, cụ thể thông qua các hành động. Thứ nhất là khởi kiện Trung Quốc ra một tòa án quốc tế nào đó mà có thể kiện được. Và thứ hai, Việt Nam phải đổi mới về chính sách đối ngoại, trong đó là xích lại với phía Mỹ nhiều hơn để làm đối trọng với Trung Quốc trong khu vực Biển Đông”.

Lire la suite : VOA, 07/10/2019.

Illustration “à la une” : © Dan Chim Viêt


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
indomemoires (11 octobre 2019). Giới nghiên cứu: ‘Nguy cơ lớn’ ở Tư Chính; TBT-CTN Trọng vẫn dịu giọng. Mémoires d'Indochine. Consulté le 17 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/q637