Võ Nhân Trí (1927-2019)

[ndlr] Nous avons appris la disparition de Võ Nhân Trí, chercheur en économie, spécialiste du Viêt-Nam, son pays natal. Il est décédé à Paris le 3 juin 2019 à l’âge de 92 ans. Nous le croisions de temps à autre dans la salle de lecture du CID Vietnam lorsque ce centre de documentation était encore localisé au 14 rue de Corvisart dans le treizième arrondissement de Paris. M. Trí y décryptait la presse et suivait les programmes en vietnamien de RFI. Son ami, le dissident Vũ Thư Hiên, lui a rendu hommage sur Facebook, texte ci-après.

TIN BUỒN,

Một người bạn chung của chúng ta, ông Võ Nhân Trí, đã chia tay với chúng ta lần cuối vào ngày 3.6.2019 tại Paris, thọ 92 tuổi. Ông từng du học Pháp và Anh, có học vị tiến sĩ Luật (Pháp) và tiến sĩ Kinh tế (Anh).

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, ông từng trở về Việt Nam với hy vọng sẽ đem kiến thức học hỏi ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển của tổ quốc. Nhưng như nhiều trí thức khác từ nước ngoài trở về, ông chẳng những không được trọng dụng mà còn bị chính quyền cộng sản coi khinh, chỉ cho làm những công việc ngồi chơi xơi nước.

Chán nản, nhân một dịp được đi họp ở Singapore, năm 1984 ông trở lại châu Âu và từ đó đứng hẳn vào hàng ngũ những người đấu tranh cho việc chung tay xây dựng một nước Việt Nam dân chủ trong tương lai.

Võ Nhân Trí là tác giả nhiều cuốn sách bằng Pháp ngữ về kinh tế Việt Nam (viết riêng và viết chung với nhiều tác giả khác), trong đó có một cuốn bằng tiếng Việt “Việt Nam cần đổi mới thật sự”, nghĩa là phải đổi mới thể chế để có chỗ đứng trong cộng đồng các quốc gia bình thường trên thế giới.

Những người bạn ông và những người cùng chí hướng với ông vô cùng thương tiếc ông.

Source : Facebook

Rappel de ses principaux ouvrages :

  • Vo Nhan Tri & Anne Booth, Recent economic developments in Vietnam, London : University of London, School of Oriental and African Studies, Dept. of Economics, SOAS Working Paper no. 7, 1992, 39 p.
  • Vo Nhan Tri, Vietnam’s economic policy since 1975, Singapore, Singapore Inst. of Southeast Asian Studies 1992.
  • Vo Nhan Tri, Socialist Vietnam’s economy, 1975-85 : an assessment, Tokyo, Japan : Institute of Developing Economies, V.R.F. Series no. 139, [1987].
  • Vo Nhan Tri, “Transformation socialiste de l’économie vietnamienne 1975-1985”, in Nguyen Duc Nhuan, Vo Nhan Tri et al., Le Viêt-Nam post-révolutionnaire. Population, économie, société 1975-1985, Paris, L’Harmattan, coll. Asie Débat 4, 1987, pp. 43-88.
  • Vo Nhan Tri et Nguyen Duc Nhuan, Le Vietnam dix ans après : bilan et perspectives, Paris : La Documentation Française, Problèmes politiques et sociaux : dossier d’actualité mondiale, no. 531 , 1986.
  • Vo Nhan Tri, Croissance économique de la République démocratique du Vietnam, 1945-1965, Hanoi : Éditions en langues étrangères, 1967, 627 p.
  • Vo Nhan Tri, “La politique agraire du Nord-Vietnam”. Tiers-Monde, 1960, tome 1, n°3, pp. 353-372.


Citer ce billet
indomemoires (2019, 10 juin). Võ Nhân Trí (1927-2019). Mémoires d'Indochine. Consulté le 19 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q629