Thư ngỏ của giới trí thức về Giáo sư Chu Hảo nhắm vào 4 triệu đảng viên còn trong đảng [RFA]

Depuis qu’elle a été prononcée par le Comité central d’enquête du Parti communiste vietnamien le 25 octobre 2018, la demande de mesures disciplinaires à l’encontre de l’intellectuel et éditeur Chu Hao soulève la réprobation de nombreuses personnalités à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Le principal intéressé a décidé de quitter le PCV le 26/10/2018. Nous reviendrons sur cette affaire dans un prochain billet. Sources en ligne ci-dessous.

Ít nhất đã có 9 trí thức, đảng viên và cựu đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng sản tham gia ký một bức thư ngỏ hôm 27/10/2018 gửi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ chính trị phản đối quyết định kỷ luật đối với Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

Hôm 25/10, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định đề nghị kỷ luật Giáo sư Chu Hảo vì lý do “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”. Không những thế, kết luận của uỷ ban còn cho rằng nhà xuất bản Tri thức của Giáo sư Chu Hảo đã “xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, vi phạm luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu huỷ”

Trong thư ngỏ được lan truyền rộng rãi trên mạng, các trí thức cho rằng “quy kết như vậy của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước”.

Lire la suite : RFA, 28/10/2018.

Le communiqué du Comité d’enquête (Commission centrale d’inspection du PCV) :

Extrait :

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức

Với cương vị là Giám đốc – Tổng Biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

La démission de Chu Hao du PCV :

TS Chu Hảo tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiêng Dân, 29/10/2018.

Les réactions et les analyses des observateurs et journalistes :

Citer ce billet
indomemoires (2018, 29 octobre). Thư ngỏ của giới trí thức về Giáo sư Chu Hảo nhắm vào 4 triệu đảng viên còn trong đảng [RFA]. Mémoires d'Indochine. Consulté le 24 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5z9