Réactions officielles des États-Unis et de l’Union européenne à la suite des lourdes condamnations contre des militants pro-démocratie

[ndlr] Suite à la condamnation de six activistes pro-démocratie le Ministère des affaires étrangères américain a publié un communiqué sur le site de l’ambassade US au Viêt-Nam. L’union européenne a également vivement protesté à travers un communiqué officiel. Textes bilingues reproduits ci-après.

U.S. DEPARTMENT OF STATE
Office of the Spokesperson

For Immediate Release

STATEMENT BY HEATHER NAUERT, SPOKESPERSON
April 5, 2018

Sentencing of Peaceful Activists in Vietnam

The United States is deeply troubled that a Vietnamese court has convicted and sentenced peaceful activists Nguyen Van Dai, Le Thu Ha, Pham Van Troi, Nguyen Trung Ton, Nguyen Bac Truyen and Truong Minh Duc to harsh prison sentences under the vague charge of “activities aimed at overthrowing the people’s administration.”  We note with concern that Vietnamese authorities held Nguyen Van Dai and Le Thu Ha in pre-trial detention for over two years.

Individuals have the right to the fundamental freedoms of expression, association, and peaceful assembly, both online and offline.  The United States is deeply concerned by the Vietnamese government’s efforts to restrict these rights, through a disturbing trend of increased arrests, convictions, and harsh sentences of peaceful activists.

The United States calls on Vietnam to release all prisoners of conscience immediately, and to allow all individuals in Vietnam to express their views freely and assemble peacefully without fear of retribution.

We also urge the Vietnamese government to ensure its actions and laws, including the Penal Code, are consistent with the human rights provisions of Vietnam’s Constitution, and Vietnam’s international obligations and commitments.

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng Người phát ngôn
Cho đăng tải ngay

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert về bản án đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam

Ngày 5/4/2018

Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức với các án tù nặng nề dưới tội danh mơ hồ “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Chúng tôi lo ngại nhận thấy rằng chính quyền Việt Nam đã tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà trong hơn hai năm trước khi xét xử.

Tất cả mọi người có quyền cơ bản như tự do biểu đạt, quyền lập hội và tụ họp ôn hòa, cả trên mạng và ngoài đời. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế những quyền này thông qua xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa.

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức, và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.

Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo những hành động và luật pháp của mình, trong đó có Bộ luật Hình sự, nhất quán với những điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình.

Source : U.S. Embassy & Consulate in Vietnam

###

Statement by the Spokesperson on the sentencing of human rights activists in Vietnam

Bruxelles, 05/04/2018 – 16:30, UNIQUE ID: 180405_8

The sentencing today of Mr Nguyen Van Dai, Ms Le Thu Ha, Mr Pham Van Troi, Mr Nguyen Trung Ton, Mr Nguyen Bac Truyen and Mr Truong Minh Duc as part of an extensive enforcement of the national security provisions of the Penal Code continues the negative trend of prosecuting and sentencing human rights activists and bloggers in Vietnam.

These individuals have peacefully advocated the promotion and protection of human rights as guaranteed by the Vietnamese Constitution, the Universal Declaration of Human Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights. Their sentences are in direct breach of these international obligations, which Vietnam has itself signed up to, and which the European Union expects full respect for.

The European Union is strongly committed to the protection of human rights defenders across the world. We will continue to monitor and work with the authorities and all relevant stakeholders to improve the human rights situation in Vietnam.

Tuyên bố của Người phát ngôn của Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh Châu Âu về việc kết án tù các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam

Việc tuyên án hôm nay đối với Ông Nguyễn Văn Đài, Bà Lê Thu Hà, Ông Phạm Văn Trội, Ông Nguyễn Trung Tôn, Ông Nguyễn Bắc Truyễn và Ông Trương Minh Đức như là một phần của sự áp dụng rộng rãi các điều khoản về [an] ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự tiếp tục là xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam.

Các cá nhân này đã vận động một cách ôn hòa cho việc phát huy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo bởi Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, và bởi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Việc tuyên án họ là sự vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và Liên minh châu Âu mong muốn tôn trọng hoàn toàn các nghĩa vụ đó.

Liên Minh Châu Âu cam kết mạnh mẽ cho việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và làm việc với các nhà chức trách và các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Source : European External Action ServiceCiter ce billet
indomemoires (2018, 6 avril). Réactions officielles des États-Unis et de l’Union européenne à la suite des lourdes condamnations contre des militants pro-démocratie. Mémoires d'Indochine. Consulté le 28 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5vj