Nam Thanh : Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật Giáo Việt Nam [xb 1964]

[ndlr] Ressource en ligne. La lutte des bouddhistes vietnamiens en 1963 contre la dictature de Ngo Dinh Diem.

namthanh_cuocdautranhlichsucuaphatgiaovn

Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xuất bản vào năm 1964 với các hình ảnh, bài viết sắp xếp trình tự theo diễn biến phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam năm 1963. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (20/4 Quý Mão 1963 – 20/4 Quý Tỵ 2013) Đạo Phật Ngày Nay xin giới thiệu ebook (bản scan) của cuốn sách này.

Source : Thu Vien Hoa SenCiter ce billet
indomemoires (2016, 2 novembre). Nam Thanh : Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật Giáo Việt Nam [xb 1964]. Mémoires d'Indochine. Consulté le 4 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5pp