Hà Sĩ Phu: Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư ? [interview]

[ndlr] Interview intéressante de l’intellectuel Hà Sĩ Phu sur “la question chinoise” qui refait surface avec l’affaire de la pollution industrielle à l’origine de milliers de tonnes de poissons morts dans le centre du Viêt-Nam.

Il y développe sa théorie : “Pour sortir de l’orbite chinoise, il faut sortir du communisme mais pour sortir du communisme il faut sortir du mythe de l’Oncle Ho”.

“… Thoát Trung là một công cuộc không đơn giản, rất khó khăn và lâu dài. Nhưng rút gọn lại như một triết lý, như cái cốt lõi của vấn đề thì “Muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, mà muốn Thoát Cộng thì phải Thoát được Hồ”. Nếu bảo Việt Nam không thể Thoát Hồ, không thể Thoát Cộng được đâu thì điều đó cũng có nghĩa là xin thua luôn, cứ chịu Bắc thuộc thôi, Việt Nam không thể Thoát Trung được! Nạn Bắc thuộc mới sẽ diễn ra đúng như quy trình và bất khả kháng!?” – Hà Sĩ Phu.

Source : Dân Làm BáoCiter ce billet
indomemoires (2016, 8 mai). Hà Sĩ Phu: Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư ? [interview]. Mémoires d'Indochine. Consulté le 23 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5mq