Ảnh hiếm về đền thờ Vua Hùng ở Sài Gòn trước 1975 [diaporama]

[ndlr] Diaporama en ligne sur le temple des Rois Hung à Saigon avant 1975. Cliquez sur l’image pour accéder au site.

(Kiến Thức) – Đền thờ vua Hùng là ngôi đền nổi tiếng có tuổi đời gần một thế kỷ của Sài Gòn.

anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-hinh-4
Sau năm 1954, đền được đổi tên là đền Quốc Tổ Hùng Vương, thờ Vua Hùng và một số nhân vật lịch sử khác như Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo, Khổng Tử © 1956 DR


Citer ce billet
indomemoires (2016, 18 avril). Ảnh hiếm về đền thờ Vua Hùng ở Sài Gòn trước 1975 [diaporama]. Mémoires d'Indochine. Consulté le 23 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5m6