Tìm lại ý tưởng 
đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh

[ndlr] Sur l’origine de l’appellation Ho Chi Minh-Ville, retour en 1946.

TTCT- Trong một lần gặp nhau giữa giới sưu tầm tài liệu và các nhà nghiên cứu ở TP.HCM, có người nêu vấn đề: Ý tưởng đặt tên Hồ Chí Minh cho thành phố Sài Gòn xuất phát từ lúc nào?

CuuQuoc_doitentphcm_1946

Lire la suite : Tuoi Tre, 30/08/2015.