Chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp hòa giải? [VOA]

[ndlr] Entretien sur VOA avec le dissident Cu Huy Ha Vu sur la question de la réconciliation nationale.

Chiến tranh Việt Nam chấm dứt cách đây 4 thập niên, nhưng mâu thuẫn trong nội bộ người Việt dẫn tới cuộc chiến và phát sinh từ sau ngày 30/4/75 tới nay vẫn chưa được hóa giải bất chấp những nỗ lực ‘hòa hợp hòa giải dân tộc’.

CuHuyHaVu2015

Nguyên nhân vì sao và làm thế nào để người Việt thật sự ‘hòa hợp-hòa giải’ với nhau? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi hôm nay giữa Trà Mi VOA với một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng xuất thân từ gia đình cách mạng có công lớn với chế độ cộng sản Việt Nam, người từng lãnh án tù vì các hoạt động đấu tranh dân chủ và bị trục xuất sang Mỹ tị nạn chính trị cách đây một năm: Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.Citer ce billet
indomemoires (2015, 29 avril). Chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp hòa giải? [VOA]. Mémoires d'Indochine. Consulté le 26 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5eb