Từ vụ ‘Xét lại chống Đảng’ tới Nam tiến [BBC]

[ndlr] Le décès récent (22 février) du colonel Lê Trọng Nghĩa ranime les questions autour de la conduite de la guerre entre le Nord et le Sud. Retour sur les hommes de l’appareil politico-militaire de la RDVN fascinés par la doctrine guerrière maoïste et sur l’affaire dite des “révisionnistes anti-Parti”. Entretien de Nguyễn Minh Cần, en exil à Moscou depuis 1964, sur la BBC.

LeTrongNghia
Lê Trọng Nghĩa (1922-2015) © BBC

 

Từ vụ ‘Xét lại chống Đảng’ tới Nam tiến

Một trong những người liên quan tới vụ ‘Xét lại chống Đảng’ và phải sống lưu vong tại Moscow từ năm 1964 nói khó có khả năng giới lãnh đạo hiện nay và những người kế tiếp họ sẽ xem xét lại vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Cần, cựu Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội, người từ chối bỏ học để trở về Việt Nam theo yêu cầu của Đảng Cộng sản hồi năm 1964, cũng nói khó có thể biện minh cho cuộc chiến Bắc Nam.

Trong phỏng vấn với Nguyễn Hùng hôm 24/2, trước hết ông Cần nói về Đại tá Lê Trọng Nghĩa, một nạn nhân của vụ xét lại chống Đảng và người vừa qua đời ở Hà Nội hôm Chủ Nhật, 22/2/2015:

“Đại tá Lê Trọng Nghĩa là người có vai trò trong Cách mạng tháng Tám…

“Anh Nghĩa lúc bấy giờ thay mặt cho Việt Minh để bàn bạc với chính phủ Trần Trọng Kim.

“Tức là trong năm cuộc gặp nhau để bàn bạc thì có mặt của anh Nghĩa.

“Sau khi anh làm việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì anh là người rất có đạo đức và là người rất kiên cường trong việc bảo vệ quan điểm của mình.

“Quan điểm của anh cũng như quan điểm của tất cả chúng tôi, những anh em bị quy là ‘xét lại chống Đảng’, tức là không chấp nhận đi theo đường lối của Mao Trạch Đông.

“Đi theo đường lối của Mao Trạch Đông, muốn hay không muốn, sẽ dẫn tới đấu tranh vũ trang để gây ra cuộc chiến giữa Bắc và Nam.

“Thái độ của anh Nghĩa rất rõ ràng cho tới cuối cùng. Đây là điểm tôi rất kính mến,” ông Cần nói với BBC trong phỏng vấn hôm 24/2.

Lire la suite : BBC, 25/02/2015.

* * *

‘Xét lại’ và cuộc chiến Nam Bắc

Ông Nguyễn Minh Cần, cựu quan chức sống lưu vong ở Moscow từ 1964, nói về nội tình vụ ‘xét lại’ và cuộc chiến Nam Bắc.

Nguyễn Hùng của BBC nói chuyện với vị cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội hôm 24/2 nhân ngày diễn ra tang lễ Đại tá Lê Trọng Nghĩa, một nạn nhân của vụ ‘Xét lại chống Đảng’ trong đó thư ký hay cựu thư ký của cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị bắt giam.

Quý vị có thể đọc toàn bài tại đường dẫn này và có thể đăng ký trên YouTube để theo dõi các video dạng HD của BBC.

Source : BBC, 25/02/2015.

 

Ouvrages de Nguyen Minh Can :

  • Nguyễn Minh Cần, Công lý đòi hỏi, Westminster, CA, Văn nghệ, 1997.
  • Nguyễn Minh Cần, Chuyện nước non, Westminster, CA, Văn nghệ, 1999.

  • Nguyễn Minh Cần, Đảng Cộng sản Việt Nam qua những biến động trong phong trào cộng sản quốc tế, Westminster, CA, Tuổi xanh, [2001].

Voir aussi :Citer ce billet
indomemoires (2015, 25 février). Từ vụ ‘Xét lại chống Đảng’ tới Nam tiến [BBC]. Mémoires d'Indochine. Consulté le 25 février 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5cw