Gìn giữ nét văn hóa Việt ở Little Saigon [BBC]

[ndlr] Un bel exemple de transmission de la culture traditionnelle vietnamienne hors du Viêt Nam.

Nhà báo Trần Nhật Phong tìm tới Bác sỹ Bùi Duy Tâm, một trong những người nỗ lực duy trì văn hóa Việt Nam ở Hoa Kỳ.

BsBuiDuyTam

Ông bắt đầu sưu tầm các vật thể văn hóa từ thập niên 80, và tại nhà riêng của ông hiện nay có những nhạc cụ hiếm như bộ đàn đá tự nhiên, bộ cồng chiêng, trống cái, trống đồng.

Bên cạnh các loại nhạc cụ, ông cũng có bộ sưu tập tượng, và tranh vẽ, tranh thêu thủ công của Việt Nam.

Cháu ngoại ông, cô Việt Thi theo học đàn nhị từ nhỏ dù sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ.

Source : BBC, 12/02/2015.