VnExpress : Lịch sử Bức tường Berlin

[ndlr] Pour le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, reportage photographique sur VN Express intitulé : “L’histoire du Mur de Berlin”.

Ngày này 25 năm trước, chốt kiểm soát đầu tiên của Bức tường Berlin đã được mở ra, đánh dấu sự ra đi của rào cản từng ngăn cách Đông và Tây Berlin trong 28 năm.

BerlinWall
Người dân hai miền Đông – Tây Đức cùng nhau dỡ bỏ hàng dây thép gai trên Bức tường ngày 1/12/1989. © Time

Source : VN Express, 09/11/2014.

Voir aussi : Đức tái hiện Bức tường Berlin bằng ánh sáng, VN Express, 09/11/2014 ; Ký ức của Thủ tướng Đức ngày Bức tường Berlin mở cửa, VN Express, 09/11/2014.Citer ce billet
indomemoires (2014, 10 novembre). VnExpress : Lịch sử Bức tường Berlin. Mémoires d'Indochine. Consulté le 20 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5bc