Tân Ðại Việt hội thảo ‘Thoát Trung và Dân Chủ Hóa Việt Nam’

TanDaiViet_dangky[ndlr] Annonce d’un colloque politique intitulé “Sortir de l’orbite chinoise et démocratisation du Viêt-Nam” prévu le dimanche 16 novembre 2014 en Californie (Westminster). Organisé par le parti Tan Dai Viet (Néo-Dai Viêt), il sera l’occasion pour cette organisation en exil de célébrer les cinquante années de son existence (1964-2014) et le centenaire de la naissance de Truong Tu Anh (1914-1946?), le fondateur et chef du Dai Viet Quoc Dan Dang entre 1938 et 1946.

Tân Ðại Việt hội thảo ‘Thoát Trung và Dân Chủ Hóa VN’

WESTMINSTER (NV)Ðảng Tân Ðại Việt sẽ mở một cuộc hội thảo với chủ đề “Thoát Trung và Dân Chủ Hóa Việt Nam” vào ngày Chủ Nhật, 16 Tháng Mười Một, 2014, tại Westminster Community Civic Center, Westminster.

TanDaiViet

Trưởng ban tổ chức buổi hội luận này, ông Hoàng Ðình Khuê, khu bộ trưởng Miền Tây Hoa Kỳ, cho biết: “Ðây là một trong những sinh hoạt đấu tranh của Tân Ðại Việt tại nhiều nơi ở hải ngoại có cộng đồng người Việt sinh sống. Buổi sinh hoạt này cũng là nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đảng Tân Ðại Việt, tưởng niệm 100 năm ngày sinh của nhà ái quốc Trương Tử Anh và cũng là ngày tưởng niệm lần thứ 24 cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Cuộc hội luận chính trị này được hai chính đảng anh em là Ðại Việt Quốc Dân Ðảng và Ðại Việt Cách Mạng Ðảng cùng tham dự thuyết trình.”

Lire la suite : Nguoi Viet, 27/10/2014.

Photo d’illustration : Ngày giỗ, cérémonie en hommage au Professeur Nguyen Ngoc Huy (1924-1990), le fondateur du Tan Dai Viet.

* * *

Đại Việt Mời Hội Luận Chính Trị Thoát Trung, Dân Chủ Hóa Việt Nam

WESTMINSTER — Bác sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, sáng Thứ Sáu đã tới thăm Việt Báo, nhờ chuyển lời mời tới đồng hương đến tham dự Hội Luận Chính Trị với chủ đề “THOÁT TRUNG VÀ DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM” với Thuyết Trình Viên của các Chánh Đảng Tân Đại Việt, Đại Việt Quốc Dân Đảng và Đại Việt Cách Mạng Đảng.

Cùng đi với BS Mã Xái là Ông Hoàng Đình Khuê, Trưởng Ban Tổ chức; và cựu dân biểu Bùi Văn Nhân.

BS Mã Xái nói rằng Hội Luận Chính Trị cuối tuần này sẽ có nhiều đề tài quan trọng và nhiều diễn giả là những người đã có nhiều thập niên học động đa dạng.

  • Được biết Đề tài I: Làm thế nào để Thoát Trung?

Diễn giả: Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Quốc Dân Đảng

  • Đề tài II: Sự vùng lên của Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ

Diễn giả: Ông Đinh Quang Tiến, Đệ II Phó Chủ Tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng

  • Đề tài III: Viễn kiến của Cố GS Nguyễn Ngọc Huy về Thoát Trung và Dân Chủ Hóa Việt Nam.

Diễn giả: Ông Cựu Dân Biểu Lê Tấn Trạng, Nguyên Tổng Thơ Ký Đảng Tân Đại Việt.

Đặc biệt, dịp này cũng là:

– Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt;

– Tưởng niệm 100 năm ngày sanh Nhà Ái Quốc Trương Tử Anh, tưởng niệm lần thứ 24 Cố GS Nguyễn Ngọc Huy.

Buổi sanh hoạt được tổ chức tại:

Westminster Community Civic Center

8200 Westminster Ave, Westminster, CA 92683

Từ 1:00pm đến 5:00pm ngày Chủ Nhật 16 tháng 11 năm 2014.

Source : Viet Bao, 16/11/2014.Citer ce billet
indomemoires (2014, 30 octobre). Tân Ðại Việt hội thảo ‘Thoát Trung và Dân Chủ Hóa Việt Nam’ Mémoires d'Indochine. Consulté le 16 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q5b7