Chúc mừng năm mới – Xuân Giáp Ngọ 2014

XuanGiapNgo2014
© 2014 Tranh Đông Hồ / Mémoires d’Indochine

* * *

[souhaits de bonne année:]

Năm hết tết đến

Rước lộc vào nhà

Quà cáp bao la

Mọi nhà no đủ

Vàng bạc đầy tủ

Gia chủ phát tài

Già trẻ gái trai

Sum vầy hạnh phúc

Cầu tài chúc phúc

An khang thịnh vượngCiter ce billet
indomemoires (2014, 31 janvier). Chúc mừng năm mới – Xuân Giáp Ngọ 2014. Mémoires d'Indochine. Consulté le 13 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q567