GS Nguyễn Thế Anh : Những năm sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm

Un entretien à réécouter du Professeur Nguyễn Thế Anh accordé à la BBC programme en vietnamien en 2013.

University_of_Hue[ndlr / Résumé] Alors qu’il rentre de France pour enseigner à l’Université de Huê, le Professeur Nguyễn Thế Anh revient sur la période troublée au Sud Viêt-Nam après la chute de Ngô Đình Diệm en 1964. Recteur de l’Université de Huê de 1966 à 1969, il doit s’accommoder de la fronde bouddhiste et estudiantine dans le centre du pays. Son témoignage englobe les événements tragiques du Tết 1968 à Huế lors desquels il fut épargné. On comprend pourquoi il fut profondément marqué par la situation chaotique de Huế pendant la guerre. Il termine cet entretien sur son départ du Viêt-Nam avec son épouse quelques jours avant la chute de Saigon le 30 avril 1975. Un départ pour Washington avant de rejoindre la France où il intégra le CNRS puis l’EPHE en tant que Directeur d’études.

* * *

Giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh đã kể lại với BBC về những năm tháng hậu Ngô Đình Diệm ở Huế và Sài Gòn.

Ông Anh đáng ra đã trở về Việt Nam từ Pháp, nơi ông du học, hồi năm 1963 nhưng phải lùi lại tới năm 1964 vì cuộc đảo chính hồi tháng 11/1963.

Từ Pháp ông về Huế làm khoa trưởng rồi viện trưởng Đại học Văn khoa Huế trong tình hình mà ông nói “rất căng thẳng” vì các cuộc biểu tình phản đối liên tục của Phật tử và sinh viên.

Giáo sư Nguyễn Thế Anh cũng chứng kiến vụ Mậu Thân 1968 trong những năm về sau nhưng cho rằng nhờ may mắn và nhờ có người anh làm tướng chỉ huy của miền Bắc trong dịp Mậu Thân mà thoát nạn.

Ông cũng kể về chuyện ông đã rời Sài Gòn, bốn ngày trước khi thành phố sụp đổ, như thế nào.

Source : BBC, 07/11/2013. URL : https://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2013/11/131107_ngo_dinh_diem_the_years_after

 

Pour en savoir plus : Tiểu sử Giáo sư Nguyễn Thế AnhCiter ce billet
indomemoires (2013, 19 novembre). GS Nguyễn Thế Anh : Những năm sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm. Mémoires d'Indochine. Consulté le 21 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/q546