Esther Horat : Market Transformation and Trade Dynamics in a Peri-urban Village. Reflections from a Vietnamese Marketplace [PhD.]

[ndlr] Annonce de la thèse d’Esther Horat soutenue en mars 2016 à l’Université de Zurich. Nous reproduisons ci-dessous le message de l’anthropologue Kirsten Endres posté sur VSG avec son aimable autorisation.

In March this year, Esther Horat successfully defended her doctoral dissertation entitled « Market Transformation and Trade Dynamics in a Peri-urban Village. Reflections from a Vietnamese Marketplace. » Esther was a PhD candidate at the Max Planck Institute for Social Anthropology from 2011-2015. She defended her thesis at the University of Zurich, Switzerland, and was awarded a “magna cum laude” (with great praise) by the committee consisting of Peter Finke, Annuska Derks (both University of Zurich), and myself.

Abstract:

Based on twelve months of ethnographic research in the Vietnamese village of Ninh Hiệp, this dissertation offers an account of the various factors that have enabled it to transform into a regional trading hub for clothing and to maintain this position until the present day. The work pays great attention to how traders experience, negotiate, and react to state policies concerning the redevelopment of markets, and, in doing so, how they actively shape the political economy of Vietnam. New modes of governance – consisting of the ambivalent use of socialist and neoliberal ideologies and practices – are a crucial aspect of the study.

This research was conducted against the backdrop of decades of economic reforms initiated in socialist Vietnam in the late 1980s. Ninh Hiệp, a village along the Red River Delta, serves as a site for understanding some of the major structural changes in the region’s formal and informal labor markets and their impact on the lives of traders. In exploring some of the strategies traders employ to cope with the uncertainties of the post-reform period, the dissertation places particular emphasis on the productive side of uncertainties. Not only do traders adapt resourcefully to global capitalist formations and thereby shape the local economy, but they also deepen their social relations when confronted with uncertainties. The dissertation demonstrates how social networks among traders, as well as trust-based relations that shape informal banking and credit systems, are crucial for the functioning of the market. In addition to allowing for transactions without – or at least scarce – capital, social networks ensure the circulation of valuable information and provide access to producers and markets.

Looking closely at the operation and complexities of family businesses, the thesis discusses the dynamics involved in shaping relations and expectations across the gender and generational divide. Rather than analyzing family businesses in terms of efficiency, exploitation, or as an economic strategy of last resort, this dissertation argues in favor of their conception as agents of social change. Finally, this dissertation argues that the notion of morality is central to the lives of traders on three levels: (a) as a strategy for negotiating the boundaries of a moral community, (b) as a government tactic to project a legitimate image of itself and its policies, and (c) serving as an existential function in the face of ambiguities triggered by the socialist and neoliberal economic orders.

Many congratulations to Esther Horat!

Kirsten Endres

70 năm vụ Ôn Như Hầu [12/07/1946]

[ndlr] A lire sur RFA. Article publié à l’occasion du 70e anniversaire de l’affaire dite « On Nhu Hau », une affaire politique rondement menée par le Viêt-Minh pour incriminer le Parti nationaliste du Viêt-Nam en 1946.

Tròn 70 năm kể từ ngày lực lượng Việt Minh tấn công hàng loạt các cơ sở của Quốc dân đảng trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 7 năm 1946, trong đó có nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội. Quốc dân đảng bị buộc tội âm mưu đảo chính. Hình ảnh Quốc dân đảng trong các tài liệu trong nước là một hình ảnh không tốt. Sau đây là ghi nhận ý kiến từ một phía khác về sự kiện Ôn Như Hầu, cũng như di sản của Quốc dân đảng ngày nay.

Vụ Ôn Như Hầu

Tài liệu được công bố của đảng cộng sản Việt Nam nói rằng tại số 7 Ôn Như Hầu, Hà Nội, có nhiều căn hầm dùng làm nơi giam giữ và tra tấn với nhiều dụng cụ còn dính máu. Khai quật trong vườn chuối có nhiều xác người mà Quốc dân đảng đã thủ tiêu.

Trả lời về thông tin này, ông Trần Tử Thanh, hiện là Chủ tịch Hội đồng đại biểu Quốc dân đảng, hiện sống tại Virginia, Hoa Kỳ cho rằng:

“Lúc đó Việt Nam quốc dân đảng chúng tôi mới nhận trụ sở Ôn Như Hầu mới có vài tháng thôi. Người nhà thầu đến sửa sang trụ sở đó cho Quốc dân đảng làm việc, sau này có kể lại là khi ông ta vào làm việc thì thấy trong khu vười chuối có vài ngôi mộ, hỏi ra thì mới biết là mộ đó của những người Trung Hoa quốc gia họ sang đây bị bệnh chết, rồi chôn ở đó. Dựa vào đó người cộng sản họ dựng nên vụ án, rồi nói rằng trong đó có vũ khí với tra tấn, làm sao mà một cái nhà giữa thành phố Hà Nội lại như vậy. Chuyện đó hoàn toàn không phải là sự thật.”

Ông Thanh còn thuật một câu chuyện là đêm hôm trước công an Việt Minh có đến lấy một số tử thi ở nhà xác thành phố, và sau đó đem đến số 7 Ôn Như Hầu, nói là do Quốc dân đảng giết hại.

Cũng theo tài liệu chính thức của Việt Nam thì vụ tấn công trụ sở Quốc dân đảng ở số 7 Ôn Như Hầu, cũng như hàng loạt cơ sở khác là nhằm để đập tan một âm mưu đảo chính lật đổ chính phủ.

Ông Trần Tử Thanh không đồng ý:

“Vụ đảo chánh lật đổ chính phủ thì chính ngay ông Võ Nguyên Giáp cũng đã liên hệ với một sĩ quan của Pháp để chính thức xin yểm trợ cho ông ta một số vũ khí tối tân, cũng như một số sĩ quan Pháp, để ông ta tấn công vào các cơ sở của Việt Nam Quốc dân đảng. Thì như vậy làm sao nói Việt Nam Quốc dân đảng liên hệ với Pháp được, tài liệu của những người cộng sản sau này cũng có đề cập đến vấn đề đó.”

Trong giai đoạn 1945-1946, chính phủ Việt Nam tại Hà Nội là một chính phủ có nhiều đảng phái, trong đó có lực lượng Việt Minh do người cộng sản làm nòng cốt. Kết luận về vụ án Ôn Như Hầu, ông Trần Tử Thanh cho rằng nguyên nhân chính là Việt Minh của đảng cộng sản muốn độc chiếm quyền lãnh đạo chính trị:

Chủ nghĩa cộng sản hay con người cộng sản thì khi họ đưa bất cứ vấn đề gì ra thì chúng ta cũng cần phải xét lại. Chắc chắn vụ Ôn Như Hầu phải được sự chuẩn thuận của ông Hồ Chí Minh và bộ tham mưu của ông ta, và đây hoàn toàn là dàn dựng. Ông Hồ Chí Minh đã ký một hiệp định sơ bộ với Pháp, đồng ý cho 15 ngàn quân Pháp trở lại Việt Nam. Và chính phủ Pháp sẽ công nhận ông ta là người chính thức đại diện cho người Việt Nam. Và người Pháp nói là để cho Việt Nam tự do trong Liên hiệp Pháp. Ông Hồ Chí Minh tham quyền hành, muốn đảng cộng sản nắm hết quyền, và khi chính phủ liên hiệp quốc gia và cộng sản được thành lập, ông ta dần dần loại bỏ các thành phần quốc gia, trong đó có các thành viên Quốc dân đảng, Đại Việt, cũng như Việt Nam cách mạng đồng minh hội của cụ Nguyễn Hải Thần. Tức là loại bỏ các thành phần quốc gia ra khỏi chính phủ bằng cách gây nên một vụ án.”

VuAn_OnNhuHau_LeHuuQuaOrdre de mission du 12 juillet 1946 du Ministère de l’intérieur, Service de la Sécurité publique contre le siège du VNQDD à Hanoi. Document mis en ligne sur le site de RFA

Lire la suite : RFA, 11/07/2016.

 

 • Sur cette affaire, voir François Guillemot, Dai Viet, indépendance et révolution au Viêt-Nam. L’échec de la troisième voie (1938-1955), Paris, les Indes savantes, 2012, pp. 334-344.

Image « à la une » : Le siège du VNQDD en 1946 à Hanoi situé au n° 7 de la rue On Nhu Hau © DR

Caroline Herbelin : Architectures du Vietnam colonial. Repenser le métissage

[ndlr] Parution de l’ouvrage issu de la thèse de Caroline Herbelin. Présentation de l’éditeur.

Herbelin_ArchitecturesVietnamColonial_RepenserLeMétissageL’architecture a très peu été étudiée dans l’Indochine française, contrairement au Maroc, l’Algérie ou l’Égypte de l’époque coloniale. Architectures du Vietnam colonial comble amplement cette lacune. Mais ce livre est aussi un ouvrage décisif sur l’histoire politique et sociale des échanges culturels au sein de cette colonie française. Il en renouvelle en profondeur les perspectives tant par son approche méthodologique que par sa réflexion théorique sur le concept d’hybridation, sur le moment colonial. Il est appelé à faire date dans les études coloniales en France.

L’originalité de cet ouvrage provient de ce que Caroline Herbelin a fondé son étude sur une enquête de terrain vaste et approfondie. À commencer bien sûr par une consultation des archives, françaises comme vietnamiennes. L’auteur a ainsi pu reconstituer les discussions qui ont présidé à la création d’une section Architecture dans l’École des beaux-arts de l’Indochine créée par Victor Tardieu, concernant le choix des matériaux de construction, « indigènes » (bambou, bois, paillote, torchis) ou métropolitains en dur (fer, béton, tuiles, briques), etc. L’auteur a également suivi les cheminements des techniques entre la métropole et la colonie jusque dans leur perception et formulation, pour identifier les interactions des deux systèmes techniques mis en présence. Pour finir, elle a interrogé la mémoire des vivants, témoins contemporains des survivances et des suites de l’époque coloniale.

Ce matériau riche et divers que Caroline Herbelin rassemble en lui restituant toute sa vie, lui a, en retour, permis d’opérer un déplacement décisif dans la définition de son objet d’étude, l’architecture. Celle-ci n’est plus abordée du seul point des bâtiments effectivement construits, ou de leur portée esthétique, mais aussi comme un objet d’art au sens étymologique d’ars, c’est-à-dire comme ce qui est fabriqué par les hommes et s’inscrit dans un jeu de relations économiques, politiques et sociales et est doté d’une « vie sociale ». L’approche se doit dès lors d’être concrète, matérielle et pratique : il s’agit de comprendre comment la construction d’un bâtiment a résulté de négociations et de stratégies entre les différentes instances et relais des pouvoirs colonial et local, entre les populations « indigène » et française, mais aussi entre les différentes solutions techniques et esthétiques qui se sont offertes à ce moment-là.

Une histoire, des histoires se racontent à travers cette enquête et qui ne sont pas celles que l’on attend. Caroline Herbelin ne fait pas le récit d’une architecture qui serait nécessairement l’instrument d’une domination unilatérale, a fortiori en contexte colonial ; elle ne retrace pas l’aventure d’une architecture triomphante où Saigon ferait figure de la « perle française de l’Extrême-Orient » et Hanoi est comparée à Paris ; elle ne se limite pas non plus à l’histoire politique énoncée par les pouvoirs, celle d’une politique dite d’« association », prônée par Albert Sarraut dès le début des années 1910, qui devient au fil du temps « politique de collaboration », ni à une histoire événementielle. Ce qu’elle décrit, par exemple, derrière des pratiques dites de « zoning » (découpage du territoire en zones fonctionnelles différenciées), derrière des pratiques de ségrégation souvent contrecarrées en raison de nécessités matérielles, c’est l’apparition d’une autre ville entre les plans, où des Français habitent des maisons « vietnamiennes » et inversement. Ce sont les tentatives de la fondation d’un style « indochinois » prônée par l’architecte français Ernest Hébrard, puis l’apparition des premiers architectes vietnamiens formés à l’École des beaux-arts d’Indochine avec le soutien de Victor Tardieu et l’ouverture du premier cabinet franco-vietnamien.

Ces récits démontrent, notamment à propos du style néoclassique ou de la récente apparition d’un « nouveau style français », l’existence de circulations interasiatiques tout aussi décisives que des transferts d’ouest en est. Ce qu’elle révèle donc, c’est qu’il n’y a pas une architecture coloniale à proprement parler, mais des phénomènes de métissage qui s’inscrivent dans un rapport complexe de différentes historicités enchâssées, de différentes cultures entrecroisées, et dans lequel vient s’inscrire le moment colonial. L’image qu’elle a choisie en couverture de son ouvrage révèle une somptueuse maison Art Déco construite dans la campagne du Vietnam du Sud par un maître d’œuvre vietnamien: les échanges culturels sont bien loin de s’être limités à l’architecture savante, citadine, ils ont aussi gagné l’architecture populaire des campagnes…

Jeune chercheuse spécialiste de l’Asie, des échanges culturels et de l’histoire urbaine au Vietnam, Caroline Herbelin est maître de conférences et enseigne à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès. Elle est membre associée au Centre de Recherches sur l’Extrême Orient de Paris – Sorbonne (CREOPS), au laboratoire de recherche France Amériques Espagne. Sociétés, Pouvoirs, Acteurs (FRAMESPA) et Présidente de l’Association française pour la recherche sur l’Asie du Sud-Est (AFRASE). Elle a été conseillère de l’exposition « Indochine, des territoires et des hommes, 1856-1956 », dont elle a coédité le catalogue, publié chez Gallimard en 2013.

Réf. : Herbelin, Caroline, Architectures du Vietnam colonial. Repenser le métissage, Paris, INHA / CTHS, 2016, 367 pages, 80 illustrations noirs et blanc – 33 € – ISBN : 978-2-7355-0846-4

Source : INHA (Institut national d’histoire de l’Art)

Appel à propositions d’ateliers : 6e congrès Asie (26, 27 et 28 juin 2017)

Le réseau Asie et le GIS Asie lancent le 6e congrès Asie. Il se tiendra à Paris les 26, 27 et 28 juin 2017. Appel à propositions d’ateliers. Date limite : 31 octobre 2016.

Appel à propositions d’ateliers

6e Congrès Asie

26 – 27 – 28 juin 2017

Sciences Po, Paris

 

http://congresasie2017.sciencesconf.org

 

Date limite d’envoi des propositions : 31 octobre 2016

Organisateurs : Le GIS Asie, ou Groupement d’intérêt scientifique Études asiatiques (http://www.gis-reseau-asie.org), qui rassemble 20 organismes d’enseignement supérieur et de  recherche (Aix-Marseille Université, CNRS, Collège de France, EFEO, EHESS, ENAPB, ENS, EPHE, ESSEC, FMSH,  INALCO, IRD, Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon, Université Jean Moulin, Université Panthéon-Sorbonne, Université Paris-Diderot, Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, Université Paris-Sorbonne, l’Université d’Angers), en partenariat avec Sciences Po, qui accueillera la 6e édition du congrès.

Objectifs : Faire l’état des lieux des recherches et débats en cours dans le domaine des études asiatiques, encourager les échanges transdisciplinaires et transculturels et favoriser les collaborations internationales.

 

Ateliers :

Les ateliers devront comprendre entre 3 et 6 intervenants (les sujets sont libres).

Une attention particulière sera accordée aux propositions des doctorants et post-doctorants.

Le comité scientifique privilégiera les trois types d’ateliers suivants :

 • les ateliers associant des intervenants spécialistes de différentes aires culturelles et/ou disciplines
 • les ateliers formés autour de la présentation d’un ouvrage collectif ou d’un numéro spécial de revue consacré à l’Asie, publié depuis octobre 2015 ou à paraître
 • les ateliers qui présenteront des résultats de recherches financés au niveau national ou international (ANR, H2020, JSPS, …). Un même projet de recherche pourra donner lieu à plusieurs propositions d’ateliers.

Langues : Français et/ou anglais.

Comment répondre à l’appel ? En ligne uniquement, sur le site du congrès (http://congresasie2017.sciencesconf.org). Les coordinateurs devront d’abord soumettre le titre, le résumé de l’atelier (300 mots maximum, en français et en anglais), les mots-clés et la liste des intervenants. Puis, chaque intervenant devra indiquer le titre et le résumé de sa communication (200 mots maximum, en français et en anglais). Ces deux étapes devront être terminées au plus tard le 31 octobre 2016.

CALENDRIER

 • Juillet 2016 : Lancement de l’appel à propositions
 • 31 octobre 2016 : Date limite de soumission des propositions
 • 16-20 décembre 2016 : Envoi des résultats de la sélection par le Comité scientifique
 • 01 janvier-31 mars 2017 : Inscriptions des intervenants au congrès
 • Avril 2017 : Mise en ligne du programme
 • Mai-Juin 2017 : Inscriptions des participants non intervenants
 • 26-28 juin 2017 : Tenue du Congrès

Participants : Le congrès est ouvert à tous (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants et autres personnes intéressées par les études asiatiques) sur inscription.

Frais d’inscription :

Coordinateurs et intervenants : 80 € TTC (30 € TTC pour les étudiants). Ce tarif inclut l’accès au congrès, les déjeuners et les pauses café. Autres participants : le tarif sera communiqué ultérieurement.

Publication :

Il n’y aura pas de publication d’actes, mais le comité scientifique souhaite encourager la publication de numéros spéciaux en invitant des rédacteurs en chef de revues au congrès.

Comité scientifique :

Il est composé du conseil scientifique du GIS Asie (Bayram Balci, Stéphanie Balme, Marta Craveri, Gregory Delaplace, Véronique Dupont, Guy Faure, Nicolas Fiévé, Valérie Gelézeau, Vincent Goossaert, Christophe Jaffrelot, Béatrice Jaluzot, Gregory Lee, Michael Lucken, Rémy Madinier, Edith Parlier-Renault, Thierry Sanjuan, Charlotte Schmid, Pierre Singaravelou, Joëlle Smadja, Benjamin Taunay, Ines Zupanov) et des directeurs du GIS, Sébastien Lechevalier et Jean-François Huchet.

Comité d’organisation :

Il est composé de membres de la direction et de l’équipe administrative du GIS (Sebastien Lechevalier, Jean-François Huchet, Claire Le Poulennec, Malgorzata Chwirot, Catherine Bastien-Ventura, Richard Aroquiame), de représentants du Centre de recherches internationales (Karoline Postel-Vinay, Bayram Balci, Stéphanie Balme, Hélène Lebail, Nathalie Tenenbaum), et de membres du conseil scientifique du GIS (Benjamin Taunay, Ines Zupanov).

Contact : communication@gis-reseau-asie.org ; 01 49 54 83 35.

Lien vers le site et les documents liés :

http://www.gis-reseau-asie.org/appels-communications/appel-propositions-ateliers-congres-asie

L’expérience historiographique – Autour de Jacques Revel

[ndlr] Parution en février 2016 d’un ouvrage intéressant à avoir dans sa bibliothèque.

LExpérienceHistoriographique_EHESSLa réflexion historiographique interroge les transformations de la conscience historique ainsi que les enjeux de la connaissance et de l’écriture de l’histoire. Jacques Revel a largement contribué aux évolutions historiographies en France, qu’il n’a cessé d’éclairer et d’impulser, tout au long de sa carrière.

Depuis le début des années 1980, la multiplication des débats historiographies a progressivement vu la remise en cause d’un ensemble de convictions scientifiques fortes. La réflexion des historiens s’est d’abord éloignée des certitudes de l’histoire sociale sérielle pour notamment se confronter aux propositions de la microstoria. Plus récemment, le rôle croisant des histoires et des historiographies non européennes a transformé le domaine de la recherche historique. Enfin, l’écriture de l’histoire et ses ressources narratives sont de nouveau au centre de l’attention.

Jacques Revel, historien, est directeur d’études à l’EHESS dont il a été le président de 1995 à 2004. Il a notamment publié Jeux d’échelles (Hautes Études/EHESS, 1995) et Penser par cas avec Jean-Claude Passeron (EHESS, 2006). Ce volume rend hommage à l’influence de son travail, en proposant des études libres sur ce qui fonde le quotidien du métier d’historien.

Antoine Lilti, historien, travaille principalement sur l’histoire et l’historiographie des Lumières. Sabina Loriga, historienne, étudie les rapports entre l’histoire et la biographie, l’histoire et la mémoire, et travaille sur la construction du temps historique. Jean-Frédéric Schaub, historien. Ses recherches portent sur les changements dans les structures politiques de l’Europe occidentale et les empires coloniaux hispaniques. Silvia Sebastiani, historienne, est spécialiste des Lumières écossaises et du monde britannique.

Source : Les Éditions EHESS

Biển chết – La Mer morte 2016

L’image du jour :

BienChet_VungAng2016Affiche parodique de la pollution maritime au Viêt-Nam. Titre : « La mer mort 2016 », Réalisateur : province de Ha Tinh, Dans le premier rôle : Formosa, Scénario : Vung Ang. Affiche apparue sur la toile à la fin du mois d’avril © DR.

La nouvelle est officielle depuis le 30 juin 2016. Le gouvernement de la RSVN a confirmé que la société Formosa était bien à l’origine de la pollution maritime massive sur les côtes du centre du Viêt-Nam.

Pour en savoir plus :

Les gauches et les colonies – Vingtième siècle. Revue d’histoire – 2016/3 (n° 131)

VIN_131_L204[ndlr] Avis de parution du n° 131 de Vingtième siècle. Revue d’histoire comprenant un dossier sur « Les gauches et les colonies » sous la direction de Céline Marangé.

Sommaire :

 

Dossier : Les gauches et les colonies

 • Céline Marangé, « De l’influence politique des acteurs coloniaux », pp. 3 à 16.
 • Christopher Goscha, (traduit de l’anglais par Agathe Larcher), « Aux origines du républicanisme vietnamien. Circulations mondiales et connexions coloniales », pp. 17 à 35.
 • Claire Marynower, « La fabrique algérienne d’une politique coloniale socialiste. De Beni-Saf à Paris, en passant par Alger », pp. 37 à 51.
 • Céline Marangé, « Le Komintern, le Parti communiste français et la cause de l’indépendance algérienne (1926-1930) », pp. 53 à 70.
 • Nedjib Sidi Moussa, « Les messalistes et la gauche française. Alliances, ruptures et transactions dans l’entre-deux-guerres », pp. 71 à 85.
 • « Comptes rendus d’ouvrage autour de la gauche et des colonies », pp. 87 à 91.

* * *

 • Elsa Devienne, « La question raciale sur le littoral de Los Angeles (années 1920-années 1970) », pp. 109 à 124.
 • Thierry Delessert, « L’homosexualité dans le Code pénal suisse de 1942. Droit octroyé et préventions de désordres sociaux », pp. 125 à 137.
 • Jean-Marc Dreyfus, « Le docteur Julius Hallervorden et sa collection de cerveaux en République fédérale d’Allemagne », pp. 139 à 150.
 • Antoine Coppola, « Cinéma et dictature en Corée du Nord », pp. 151 à 164.
 • Stéphanie Sauget, « Pierre Bournel, ‘mort pour la France’. Questions sur la place de l’honneur dans la République », pp. 165 à 186.
 • Archives, pp. 187 à 192
 • Avis de recherches, pp. 193 à 197
 • Images, lettres et sons, pp. 199 à 211
 • Vingtième Siècle signale, pp. 213 à 220
 • Librairie, pp. 221 à 247

Vingtième Siècle. Revue d’histoire 2016/3 (N° 131). 258 pages.
ISSN : 0294-1759
ISSN en ligne : 1950-6678
ISBN : 9782724634792
Lien : <http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2016-3.htm>

 

Le Huu Khoa : Anthropologie du Vietnam – Vol. 5. L’espace cognitif du peuple

[ndlr] Parution du 5e volume de la série Anthropologie du Vietnam du Professeur Le Huu Khoa. Présentation de l’éditeur.

LeHuuKhoa_Anthropologie_5L’auteur explore dans ce volume les rouages du Parti communiste vietnamien. Reconnu par la population comme un acteur capital et positif de la lutte pour l’indépendance, il est aujourd’hui critiqué pour toutes ses dérives autoritaires, voire mafieuses.

Le fonctionnement clanique actuel aboutit à un affaiblissement considérable des valeurs, mais aussi des qualités intellectuelles et de l’aptitude à gouverner des dirigeants. Les liens familiaux, d’intérêts, la corruption, ont dévalorisé non seulement le pouvoir, mais encore des secteurs essentiels pour l’avenir du pays comme l’Éducation, la Recherche, entre autres.

Les limites et les déchirements internes du Parti communiste vietnamien se vérifient tragiquement dans l’attitude des dirigeants vis-à-vis de la Chine, voisin surpuissant qui prend une place grandissante dans le contrôle économique du pays, et qui annexe peu à peu des îles et des archipels du Pacifique appartenant au Vietnam. La politique du Parti est un facteur de rupture croissante entre les dirigeants et le peuple.

Source : Les Indes savantes

Autres volumes parus aux Indes savantes :
Anthropologie du Vietnam. Vol. 1 – L’espace mental du lien (2009)
Anthropologie du Vietnam. Vol. 2 – L’espace spirituel de la vie (2009)
Anthropologie du Vietnam. Vol. 3 – L’espace réflexif de l’homme (2011)
Anthropologie du Vietnam. Vol. 4 – L’espace singulier du destin (2014)

Christopher Goscha: « Towards a History of Modern Vietnam » [Cornell University]

[ndlr] Excellente conférence de notre collègue Christopher Goscha à l’occasion de la présentation de son nouvel ouvrage sur le Viêt-Nam. Une nouvelle histoire pour comprendre la pluralité du Viêt-Nam d’aujourd’hui et comment ce pays s’est construit culturellement, géographiquement, humainement.

Cornell Voices on Vietnam Spring 2016 Speakers’ Series presents  Professor Christopher Goscha (Professor of History at Université du Québec à Montréal) – « Towards a History of Modern Vietnam. » Recorded May 5, 2016.

This event is co-sponsored by Southeast Asia Program, the Department of Asian Studies, the Department of History and the Department of Government.

Acclaimed historian and Vietnam specialist Christopher Goscha discusses his latest work, The Penguin History of Modern Vietnam (2016). Popular impressions of Vietnam are still largely dominated by the Vietnam War, with most English-language accounts focused on American experiences, sources, and perspectives. But Vietnam’s history is much richer and more complex than a mere Cold War confrontation, complete with expansion, schisms, colonial conquest and subjugation, cultural renaissance, and revolution.

Drawing on research and discoveries from a host of Vietnamese-language and global sources, Professor Goscha outlines a rich and compelling overview of modern Vietnamese history, portraying a cast of memorable characters – from Emperors to rebels, poets to priests – and providing a fascinating look at the intricacies and complexities of modern Vietnamese history. Compelling for scholars and non-specialists alike, The Penguin History of Modern Vietnam represents the first English-language general history of contemporary Vietnam.

Source : Voices On Vietnam

La décolonisation et la guerre vécues par les populations du Viêt-Nam, du Laos et du Cambodge