Hồ Anh Hải : Kỷ niệm 110 năm phong trào yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục [Ba Sàm]

[ndlr] Article publié à l’occasion des 110 ans du mouvement lettré patriotique « École de la juste cause », l’école libre du Tonkin de 1907.

Ngày 11/2/2017, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT), một số nhà trí thức dẫn đầu là ông Nguyễn Khắc Mai Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa minh triết đã đến dâng hương trước bàn thờ cụ Nguyễn Hữu Cầu tại nguyên quán cụ.

Cử nhân Hán học Nguyễn Hữu Cầu (1879-1946) là một trong số các nhà sáng lập Trường ĐKNT. Trường khai giảng tại Hà Nội vào tháng 3/1907. Đây là một hình mẫu trường học chưa từng có trong lịch sử nước ta: không thu học phí, bất cứ ai không phân biệt già trẻ gái trai đều có thể vào học; giấy bút, giáo trình học đều phát không cho học viên, ai nghèo quá được nhà trường nuôi ăn ở…. Các môn học gồm: chữ Quốc ngữ, chữ Nho, tiếng Pháp, thường thức về khoa học, kinh tế, tài chính, chính trị, quyền công dân, lối sống mới có đạo đức và vệ sinh v.v… là những điều xưa nay dân ta chưa hề nghe nói. Giáo trình do Ban Tu thư của nhà trường (mà cụ Cầu là một thành viên chủ yếu) biên soạn, in và phát hành trong cả nước, chủ yếu sử dụng các Tân thư của Trung Quốc, Nhật Bản và văn thơ của các chí sĩ cách mạng nước ta.

Lire la suite : Ba Sàm News, 21/02/2017.

“Nous sommes aujourd’hui trop Français, trop Chinois, nous sommes doctrinaires éclectique, nous sommes socialistes autoritaires: nous devons être Vietnamiens …”(Nguyễn Hữu Cầu dans Le Peuple, 4/8/1946).

Image « à la une » : Cụ Nguyễn Khắc Mai, cùng các nhân sĩ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục  © Ảnh: Nguyễn Hữu Minh

Ouverture de Data Persée : le triplestore de Persée

[ndlr] Message de Persée transmis par Hélène Begnis, chargée du réseau des partenaires. Reproduit avec son aimable autorisation.

Chères collègues, chers collègues,

Persée, Unité Mixte de Service réunissant l’Université de Lyon, le CNRS et l’ENS de Lyon et bénéficiant du soutien du MENESR réalise depuis plus de 10 ans le portail du même nom regroupant des milliers de publications scientifiques accessibles librement et gratuitement et comptabilisant 30 millions de visites annuelles.

Pour affirmer sa position d’acteur de la dynamique nationale d’ouverture des données, Persée ouvre un triplestore, data.persee.fr. Mis en ligne le 10 Février 2017, ce triplestore entend ainsi répondre aux besoins de constitution de corpus complexes, de fouille de textes dans un environnement de données liées.

Les données disponibles au format RDF reprennent l’ensemble des métadonnées créées par Persée autour de ses collections : auteurs, illustrations, articles, etc., mais également les données élaborées avec nos partenaires (idRef, Cairo Gazeteer) et des données collectées auprès de divers référentiels (GBIF, DBpedia, data.bnf, VIAF…). Ce nouveau site permettra d’extraire :

  • ses propres bibliographies thématiques ou liées à un auteur.
  • toutes les informations concernant un site archéologique
  • toutes les illustrations d’une collection en particulier ou d’un photographe précis.

Les possibilités d’explorations sont ainsi démultipliées. Ces données sont ouvertes et réutilisables par tous grâce aux outils et aux formats ouverts.

Le site : http://data.persee.fr/

Contacts

Nathalie Fargier | nathalie.fargier@persee.fr | 04 26 73 14 80

Viviane Boulétreau | viviane.bouletreau@persee.fr | 04 26 73 14 82

L’équipe Persée
data@persee.fr

Flyer_DataPersee

Lien-Hang Nguyen : Who Called the Shots in Hanoi?

[ndlr] Le Viêt-Nam en guerre pendant l’année 1967 : une vue de Hanoi. Signalons cet excellent article de l’historienne Lien-Hang Nguyen.

As any account of combat in the Vietnam War will tell you, America fought an “elusive enemy”: guerrillas who would strike and then disappear; battalion commanders who refused to engage in open battles. But there’s more to the cliché than most people realize. Even by 1967, America’s military, intelligence and civilian leaders had no real idea who was actually calling the shots in Hanoi.

To some extent, this is what the North wanted — the impression that decisions were made collectively, albeit under the gentle guiding hand of President Ho Chi Minh. But the American confusion also, inadvertently, reflected the messy, factionalized reality of North Vietnamese politics, one that historians are only now coming to grasp. Thanks to the slow if capricious process of historical declassification, the publications of renegade memoirs and histories, the dissemination of “open letters” by disgruntled former leaders, and the careful and painstaking research and analysis by Vietnam specialists, we now have a better understanding of who was on top in Hanoi and what battles he waged to get there.

Lire la suite / Read more : The New York Times, The Opinion Pages, 14/02/2017.

Lien-Hang Nguyen is a professor of history at Columbia and the author of the forthcoming “Tet 1968: The Battles That Changed the Vietnam War and the Global Cold War.”

Image « à la une » ; Ho Chi Minh, le président de la RDVN et Le Duan, le secrétaire général du Parti des Travailleurs du Viêt-Nam [futur PCV] à Hanoi.

L’Empereur japonais rencontrera les femmes et enfants des soldats japonais ayant combattu au Vietnam [VnExpress]

[ndlr] Article traduit du vietnamien (RDP de l’ambassade de France à Hanoi).

VnExpress – L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko entameront le 28 février leur visite au Vietnam. D’après l’agence de presse Kyodo, qui cite le gouvernement, ils prévoient de rencontrer le 2 mars à Hanoi les femmes et enfants des soldats japonais qui ont combattu au Vietnam pendant la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les troupes impériales japonaises déployées dans la péninsule indochinoise, environ 600 personnes sont en effet restées sur place après la capitulation de Tokyo en août 1945. Nombre d’entre elles ont rejoint les Viet Minh pour lutter contre les colonialistes français de 1946 à 1954. Plus de la moitié ont été tués au combat ou sont morts de maladie.

Beaucoup de soldats japonais ont à l’époque épousé des Vietnamiennes, avec lesquelles ils ont eu des enfants. Ils n’ont toutefois pas été autorisés à rentrer au pays avec leurs familles à l’issue des conflits. Les femmes et enfants des soldats japonais représenteraient ainsi aujourd’hui quelques centaines de personnes.

L’empereur et l’impératrice du Japon rencontreront le Président de la République Tran Dai Quang le 1er mars. Ils séjourneront à Hue à partir du 3 mars, où ils rencontreront les volontaires de la Coopération internationale (JOCV) et les expatriés japonais. Le couple impérial s’envolera ensuite pour Bangkok le 5 mars.

Il s’agit de la première visite à l’étranger de l’Empereur après son souhait d’abdiquer pour des raisons de santé en août dernier. « Nous croyons que la visite d’État au Vietnam de l’empereur et de l’impératrice deviendra une nouvelle étape importante et riche de symboles dans les relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays« , a déclaré Dao Viet Trung, président du cabinet du président de la République en décembre dernier.

Source originale : Nhu Tâm, Nhật hoàng sẽ gặp vợ con của lính Nhật từng tham chiến ở Việt Nam, VnExpress, 13/02/2017.

 

Image « à la une » : voir Ảnh hiếm: Quân Nhật Bản thời kỳ chiếm đóng Đông Dương, [Images rares : l’armée japonaise pendant la période de l’occupation de l’Indochine], Kien Thuc, 29/12/2013.

Christopher Goscha : 1er septembre 1966 – Le discours de Phnom Penh

[ndlr] Article à lire sur le site de l’auteur. Christopher Goscha est Professeur agrégé au département d’histoire à l’université du Québec à Montréal (UQAM). Il a récemment publié une « nouvelle histoire du Viêt-Nam ».

En visite au Cambodge, De Gaulle défie les Américains en proclamant « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Rendue possible par la fin de la guerre d’Algérie, cette révolution diplomatique est le fruit d’une lente maturation, qui le voit rompre avec une politique étrangère séculaire braquée sur l’empire. Mais il n’ira pas jusqu’à abandonner les possessions françaises dans le Pacifique : elles sont trop nécessaires à la dissuasion nucléaire et à l’indépendance qu’il revendique en pleine guerre froide.

Lire l’article : 1er septembre 1966 : Le Discours de Phnom Penh (PDF) in L’histoire de France vue d’ailleurs, Paris, Les Arènes, 2016, pp. 556-569.

Kỷ Niệm lần thứ 87 Tổng Khởi Nghĩa của VNQDĐ

[ndlr] Il y a 87 ans, le Parti National du Viêt-Nam (VNQDD) lançait une insurrection générale contre le pouvoir colonial. Rappel de ces événements et de la répression qui en suivit. Articles publiés sur le site de ce Parti, exilé et interdit depuis 1975 en RSVN.

L’insurrection de Yen Bai de février 1930

Ngày 10/02/1930, Việt Nam Quốc Dân Đảng đứng lên làm cuộc Tổng Khởi Nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập cho Dân Tộc. Đây là cuộc Tổng Khởi Nghĩa lịch sử đã đưa một đảng chính trị đầu tiên vào cửa chính của lịch sử mở màng cho công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do dân chủ và vì hạnh phúc toàn dân. Cuộc Tổng Khởi Nghĩa thất bại, nhưng đã lưu lại tấm gương yêu nước sáng ngời cho bao thế hệ đời sau noi gương chiến đấu để bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Nhân kỷ niệm ngày Tổng Khởi Nghĩa lần thứ 85 của VNQDĐ, chúng tôi ghi lại diễn tiến cuộc Tổng Khởi Nghĩa làm rung chuyển chế độ thực dân Pháp và mở đầu cuộc cách mạnh dân quyền tự do cho dân tộc Việt Nam.

Lire la suite : VQ2, « Kỷ Niệm lần thứ 87 Tổng Khởi Nghĩa của VNQDĐ« , 09/02/2017.

Voir aussi sur le site Viet Quoc :

Sophie Quinn-Judge : The Third Force in the Vietnam War: The Elusive Search for Peace 1954-75 [parution]

[ndlr] Avis de parution d’une nouvelle étude l’historienne Sophie Quinn-Judge. Présentation de l’éditeur.

It was the conflict that shocked America and the world, but the struggle for peace is central to the history of the Vietnam War. Rejecting the idea that war between Hanoi and the US was inevitable, the author traces North Vietnam’s programs for a peaceful reunification of their nation from the 1954 Geneva negotiations up to the final collapse of the Saigon government in 1975. She also examines the ways that groups and personalities in South Vietnam responded by crafting their own peace proposals, in the hope that the Vietnamese people could solve their disagreements by engaging in talks without outside interference. While most of the writing on peacemaking during the Vietnam War concerns high-level international diplomacy, Sophie Quinn-Judge reminds us of the courageous efforts of southern Vietnamese, including Buddhists, Catholics, students and citizens, to escape the unprecedented destruction that the US war brought to their people. The author contends that US policymakers showed little regard for the attitudes of the South Vietnamese population when they took over the war effort in 1964 and sent in their own troops to fight it in 1965.

A unique contribution of this study is the interweaving of developments in South Vietnamese politics with changes in the balance of power in Hanoi; both of the Vietnamese combatants are shown to evolve towards greater rigidity as the war progresses, while the US grows increasingly committed to President Thieu in Saigon, after the election of Richard Nixon. Not even the signing of the 1973 Paris Peace Agreement could blunt US support for Thieu and his obstruction of the peace process. The result was a difficult peace in 1975, achieved by military might rather than reconciliation, and a new realization of the limits of American foreign policy.

Sophie Quinn-Judge is the Associate Director of the Centre for Vietnamese History at Temple University. She was for many years a South East Asia correspondent for the Far Eastern Economic Review and for The Guardian. One of the foremost scholars of the Vietnam War, she taught for many years at the LSE and SOAS.

Ref. : Quinn-Judge, Sophie, The Third Force in the Vietnam War: The Elusive Search for Peace 1954-75, London, I.B.Tauris & Co Ltd, 2017, 336 p. ISBN: 9781784535971

Source : I.B.Tauris

 

Tzvetan Todorov, essayiste et historien des idées, est mort

[ndlr] Triste disparition d’un grand chercheur dont les travaux ont accompagné le séminaire Mémoires d’Indochine.

Tzvetan Todorov, essayiste et historien des idées, est mort

Français d’origine bulgare, né à Sofia en 1939, il était un théoricien de la littérature et a notamment travaillé sur le rapport des Occidentaux à l’altérité et sur l’expérience totalitaire.

L’essayiste et historien des idées Tzvetan Todorov est mort à 77 ans, a-t-on appris mardi 7 février. « Infinie tristesse d’apprendre la mort de Tzvetan Todorov, penseur de la liberté », a réagi Sandrine Tolotti, ex-rédactrice en chef du bimestriel littéraire Books, dont M. Todorov était membre du comité éditorial.

Lire la suite : Le Monde, 07/02/2017.

Pour en savoir plus :

  • Le philosophe et historien Tzvetan Todorov est mort, L’Express, 07/02/2017. L’essayiste franco-bulgare est décédé à 77 ans. Tzvetan Todorov avait quitté la Bulgarie dans les années 60 afin d’échapper au communisme. Il a notamment travaillé sur la pensée humaniste et sur le totalitarisme.
  • Disparition d’un humaniste : Tzvetan Todorov, Les Inrocks, 07/02/2017. Le philosophe et historien des idées Tzvetan Todorov est mort à l’âge de 77 ans. De la théorie poétique à la critique politique de son temps et à l’éloge des insoumis, il ne cessa de déployer une pensée profondément humaniste.
  • L’essayiste Tzvetan Todorov est mort, Télérama, 07/02/2017. […] Auteur de plus d’une quarantaine d’essais, il avait notamment publié Face à l’extrême, la vie morale dans les camps de concentration (1994),  La Vie commune, réflexion sur la nature sociale de l’homme (1995), Mémoire du mal, tentation du bien (2001), Les Ennemis intimes de la démocratie (2012). Son dernier ouvrage, Insoumis, était paru à l’automne 2016.
  • Agnès Bozon-Verduraz, Tzvetan Todorov, ou la lucidité de l’exilé, Télérama, 07/02/2017. L’intellectuel est mort le mardi 7 février à Paris à l’âge de 77 ans. Touche-à-tout des sciences humaines, cet enfant de Bulgarie était aussi dur avec la dictature qu’il était exigeant de la démocratie. Nous republions un entretien datant de 1996, paru à l’occasion de la sortie de son livre “L’Homme dépaysé”. Et plus de vingt ans après, ses paroles sonnent toujours aussi juste.
  • David Caviglioli et Grégoire Leménager, Mort de Tzvetan Todorov, le fantastique humaniste, BibliObs, 07/02/2017. Dans la vie intellectuelle française, Tzvetan Todorov, mort dans la nuit du 6 au 7 février à l’âge de 77 ans, a occupé une place singulière. On n’a jamais pu le rattacher à un camp. Il ne figure pas dans le panthéon de la French Theory. Très anti-communiste, notamment à cause de son parcours personnel, il a fait partie du moment antitotalitaire, sans devenir un «nouveau philosophe».

Image « à la une » : © 1996 ULF ANDERSEN / Aurimages / AFP

Bradley Camp Davis : Imperial Bandits Outlaws and Rebels in the China-Vietnam Borderlands (Conférence le 23 février 2017))

[ndlr] A ne pas manquer. La Section d’Études Vietnamiennes de LCAO, recevra Bradley Camp Davis à Paris Diderot le 23 février prochain (16h – 17h30) autour de la publication de son ouvrage Imperial Bandits Outlaws and Rebels in the China-Vietnam Borderlands (2017). Ce séminaire est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

conferencesev_bradleycampdavis_2017